בדרך לסוף טוב: הורים לילדים עם מוגבלויות יקבלו הגנה בקרנות הפנסיה

רשות שוק ההון בדרך להורות לקרנות הפנסיה לשמור על הוותק של הורים שירצו לנייד את כספיהם לקרן אחרת • לשכת סוכני הביטוח: "תמה האפליה"

הורים לילדים עם מוגבלויות יקבלו הגנה בקרנות הפנסיה / צילום: Unsplash, annie spratt
הורים לילדים עם מוגבלויות יקבלו הגנה בקרנות הפנסיה / צילום: Unsplash, annie spratt

הורים לילדים בעלי מוגבלויות יוכלו בקרוב לנייד את כספיהם הפנסיוניים בלי לחשוש כי הצעד יפגע בעתיד הכלכלי של ילדיהם. זאת לאחר שרשות שוק ההון שלחה בימים האחרונים מכתב ליו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת שעסק בנושא בחודשים האחרונים, בו היא מעדכנת כי בכוונתה לשנות את הנוהג הקיים המעוגן בתקנון קרנות הפנסיה.

בדיקת גלובס | הציבור המשיך לנהור למדדי חו"ל: אלה המסלולים המובילים 
בבנקים הזרים מהמרים נגד השקל. אלו הסיבות
הרפורמה במסלולי הפנסיה והגמל: הסעיפים לגבי השקעות בחו"ל לא ישונו

על פי התקנון, אם מבצע ההורה ניוד של הכספים הפנסיוניים שלו מקרן לקרן, קרן הפנסיה החדשה לא מחויבת להעניק לבנם או בתם של העמיתים את הזכאות לקבלת קצבת שארים מוגדלת של 40% אם ההורים ילכו לעולמם לפני גיל הפרישה. כיום, אם הילד או הילדה הוכרו כבעלי מוגבלות לאחר הצטרפות ההורה לקרן הפנסיה, הם זכאים באופן אוטומטי לקבל חלק מוגדל מפנסיית השארים. אולם לאחר ניוד של קרן הפנסיה, בחלק מהקרנות פירשו את התקנון בכך שהזכאות נכנסת לתוקף רק אם ההכרה בצאצא כבעל מוגבלות נעשתה לאחר הניוד, ולא מרגע ההצטרפות לקרן הפנסיה הראשונה של ההורה.

סעיף בעייתי נוסף

ברשות בחנו באופן מעמיק את מכלול השיקולים לצורך קבלת ההחלטה בסוגיית שימור מעמדו של בן עם מוגבלות בעת ניוד בין קרנות הפנסיה השונות, בעיקר סביב ייקור העלות ליתר העמיתים בקרן הפנסיה, כי הרי מדובר בסבסוד העלות הנוספת על ידי שאר העמיתים, ובכוונתם לפרסם טיוטה בנושא להערות הציבור.

"יחד עם סוגיית העלות, לאור תכליתו של הליך הניוד לפיו יש להסיר חסמי מעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים, ובכלל זה בעת מעבר עמיתים בין קרנות הפנסיה החדשות, וזאת במטרה להגביר את התחרותיות בשוק החיסכון הפנסיוני, יש לפעול לשימור ככל האפשר של הרצף הביטוחי הקיים לעמיתים בעת המעבר בין קרנות הפנסיה החדשות", הסבירו ברשות שוק ההון.

שחר שמאי מלשכת סוכני הביטוח, שנכח בדיון בוועדת העבודה והרווחה והיה נציג הלשכה שדחפה להביא את הנושא לסדר היום, אמר עם היוודע כוונת הרשות כי "תמה האפליה של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים".

"נגמרה התקופה שהורים אלו היו שבויים בקרנות הפנסיה. העלאת המודעות לסוגיה בהובלת לשכת סוכני הביטוח הביאה לפתרון אחרי הרבה שנים בהן פנינו לרשות בנושא, ואנחנו שמחים על התוצאה. כעת נשאר עוד לטפל בסעיף אחד שלא מאפשר להורים לילדים עם צרכים מיוחדים להשתכר שכר גבוה". הוא מתכוון לכך שהשינוי לחיוב יחול רק במסגרת קרן פנסיה מקיפה ולא בקרן פנסיה משלימה שמעניקה רובד פנסיוני נוסף למי שמשתכר מעבר לפעמיים השכר הממוצע במשק (מעל 23,740 שקל נכון להיום).