הרפורמה במסלולי הפנסיה והגמל: הסעיפים לגבי השקעות בחו"ל לא ישונו

רשות שוק ההון טוענת כי רשימת המסלולים הנכללת ברפורמה שתיכנס לתוקף ב-1 בינואר אינה מונעת או מגבילה ניהול השקעות בחו"ל • בפועל, הגופים יצטרכו להחליט לא פעם על חשיפה מלאה או חלקית, ולא יציגו מסלולים מקבילים באותו מוצר

המגבלה על השקעות בחו''ל לא תשונה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
המגבלה על השקעות בחו''ל לא תשונה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

רשות שוק ההון הודיעה על עדכון ברפורמה במסלולי ההשקעה שניתן לנהל בפנסיה ובגמל, שעוררה לאחרונה סערה סביב יכולת הציבור להשקיע במסלולים המתמחים בחו"ל. ברשות מפרסמים כעת טיוטה שנועדה לעדכן את הרשימה שפורסמה בספטמבר 2022, ואמורה להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2024.

על פי הרפורמה, חברות הביטוח ובתי ההשקעות יחויבו להציג לציבור מסלולי השקעה לפי חמישה אשכולות. בכל אשכול יוצגו מספר מסלולים, אך באשכולות דוגמת השקעה בעולם הסחיר בלבד, או באשכול של מסלולים עוקבי מדדים, הגופים המוסדיים לא יוכלו להציע מסלולים חופפים שההבדל ביניהם הוא תמהיל השקעות שונה.

בדיקת גלובס | איחרו את הרכבת? הציבור המשיך לנהור למסלולי S&P 500 למרות היחלשותו
שאלות ותשובות | צמצום מסלולי ההשקעה הגיאוגרפיים: כך תעבוד הרפורמה החדשה של שוק ההון 
בדרך לסוף טוב: הורים לילדים עם מוגבלויות יקבלו הגנה בקרנות הפנסיה 

כך לדוגמה, סביב התמחות גיאוגרפית, אם גוף החליט בקרן הפנסיה שלו להציע מסלול המתמחה במניות שכולו מושקע בחו"ל, הוא לא יוכל להציג מסלול מניות מקביל שבו רק חלק מתמהיל ההשקעות נעשה בחו"ל והשאר מושקע במניות בישראל. בהתאם, הגוף המוסדי לא יוכל לכלול בשם המסלול את המילה חו"ל גם אם כל השקעותיו במסלול מוכוונות לחו"ל. ההערכה בקרב הגופים המוסדיים כי בתנאים הנוכחיים סביב המשבר החוקתי, נראה את הגופים מכוונים להשקעה שכולה בחו"ל.

באשר לפתיחה מחודשת של האפשרות לניהול מסלולי השקעה לפי התמחות גיאוגרפית, הסבירו ברשות כי לא מצאו מקום לשינוי ההנחיה שנקבעה ברשימת המסלולים בחודש ספטמבר 2022. "בבחינה שערכה הרשות נמצא ששיעור הנכסים במסלולים המתמחים בהשקעה בחו"ל מתוך סך הנכסים המנוהלים על ידי הגופים המוסדיים הוא נמוך. בנוסף, רשימת המסלולים הקיימת אינה מונעת או מגבילה ניהול מסלולי השקעה עם חשיפה מוגברת או מלאה לחו"ל. גוף מוסדי שמעוניין בכך, יוכל להציע לחוסכים מסלול אשר עיקר נכסיו מושקעים בחו"ל, בכפוף למגבלות הקבועות בחוזר", הסבירו ברשות שוק ההון.

מסלולי השקעה חדשים

עם זאת, שינוי אחד משמעותי כן בוצע בעדכון לרשימת המסלולים. ברשות הוסיפו, בין היתר, מסלולי השקעה חדשים במוצרי החיסכון שאינם כספי קצבה, אשר מאפשרים לנהל מסלולי אשראי ואג"ח בתוספת רכיב של עד 20% מניות. מטרת השינוי היא לאפשר בין היתר גמישות רבה יותר בהשקעת כספים שאינם קצבתיים, ולאפשר לגוף המוסדי ליצור הבחנה מובהקת בין מסלולי השקעה המתמחים באשראי ואג"ח ובין מסלולי השקעה המתמחים באשראי ואג"ח בשילוב חשיפה מוגבלת למניות.

"עדכון הרשימה נערך לאור החשיבות הרבה של מבנה מסלולי ההשקעה בניהול החיסכון הפנסיוני של הציבור, ועל רקע פניות שונות שהתקבלו ברשות בחודשים האחרונים לגבי רשימת מסלולי ההשקעה שגוף מוסדי רשאי לנהל", ציינו ברשות שוק ההון.

הרפורמה במסלולי ההשקעה בוצעה כחלק מהליך רחב יותר של יישום המלצות הוועדה הציבורית בנושא הוצאות ישירות בניהול השקעות בראשות פרופ' ישי יפה. שינויים אלו כללו, בין היתר, הרחבת האפשרות להצעת מסלולים בניהול פסיבי (עוקבי מדדים) וכן מסלולים שבהם תתאפשר השקעה בנכסים סחירים בלבד, מתוך מטרה לצמצם את ההוצאות הישירות הכרוכות בניהול ההשקעות. מעבר לכך, הרפורמה כוללת גם שינוי ברשימת המסלולים המתמחים. "המטרה של תיקון זה היא ליצור סטנדרטיזציה בין מסלולי ההשקעה המוצעים, כדי לאפשר לציבור להשוות בין מסלולים ובין גופים מוסדיים שונים", הוסיפו ברשות.