החברה שניצחה את רשות המסים ותקבל 1.2 מיליון שקל בחזרה

ביהמ"ש קבע כי על רשות המסים להשיב לרשת המאפיות קבוצת שיפון, המחזיקה במותג "האופה מבגדד", סכום של 1.2 מיליון שקל • הכסף יועבר לקופת הפירוק של רשת המאפיות, המצויה בהליכי חדלות פירעון לאחר שצברה חובות של כ־62 מיליון שקל

סניף של מאפיית ''האופה מבגדד'' / צילום: Matt Rourke
סניף של מאפיית ''האופה מבגדד'' / צילום: Matt Rourke

רשות המסים תחזיר לרשת המאפיות קבוצת שיפון, המחזיקה במותג "האופה מבגדד", 1.2 מיליון שקל שגבתה ממנה שלא כדין - כך קבע בית המשפט המחוזי בירושלים. הכסף יועבר לקופת הפירוק של רשת המאפיות, המצויה בהליכי חדלות פירעון לאחר שצברה חובות של כ־62 מיליון שקל.

מדוע מבקשת רשות המסים לפרק חברת סייבר שעשתה אקזיט ב-600 מיליון דולר?
"אירוע שחור משחור": חשד לתרמית ענק בחברת הנדל"ן רום כנרת 
62 מיליון שקל חובות: רשת האופה מבגדד מבקשת להקפיא הליכים 

הקבוצה, שמחזיקה ב־13 סניפים ברחבי הארץ ומעסיקה כ־300 עובדים, נקלעה להליכי חדלות פירעון במאי השנה, אז פנתה לבית המשפט בבקשה להקפיא את ההליכים נגדה ולמנות לה נאמן. מהבקשה עלה כי המקור שהוביל להסתבכות של הקבוצה היה עסקה לרכישת רשת "האופה מבגדד", שנועדה להרחיב את פעילותה.

שופט בית המשפט המחוזי אביגדור דורות הוציא לחברה צו הקפאת הליכים ומינה את רו"ח בעז ברזלי מפירמת ברזלי ושות' ואת עו"ד אורי גאון ממשרד ב.לוינבוק לנאמנים. במסגרת זו הגישו הנאמנים בקשה להחזר של 1.2 מיליון שקל, שלטענתם רשות המסים קיזזה מיתרת הזכות של הקבוצה שלא כדין.

"קיימת מגבלה על זכות הקיזוז"

בדצמבר 2022 הגישה החברה למע"מ דוח, לפיו מגיע לה החזר בסך 2.3 מיליון שקל. אולם לפי אגף המכס והמע"מ ברשות המסים, ההחזר לא בוצע על רקע חקירות ביחס לחשד על ניכוי מס על־פי חשבוניות שהוציאה החברה שלא כדין, וכן בשל קיזוז הסכום כנגד חובות מס שצברה החברה, חוב בגין קנס על אי־ניהול ספרים וחיוב החברה בכפל מס, שעליו ערערה החברה.

לטענת מע"מ, רשות המסים רשאית לקזז חובות של החברה ולבצע חישוב של יתרת הזכות שלה, לאחר התחשבות ביתרת חובה וזכות. נטען כי מדובר בפעולה לגיטימית אשר מתבצעת בהתנהלות שוטפת של מע"מ מול כלל העוסקים, וכן כי "מדובר בפרקטיקה מותרת ולגיטימית המהווה מעין 'קיזוז פנימי' באותו מערך מס, המתאפשרת ביחסים המתמשכים שבין מע"מ לבין החברה בקשר עם אותו חשבון".

מנגד, הנאמנים טענו כי החובות בגין כפל מס וקנס בגין אי־ניהול ספרים נולדו לאחר שניתן כבר צו הקפאת הליכים לחברה, ורשות המסים קבעה כי יהיה להם תוקף רטרואקטיבי, ועל כן רשות המסים לא הייתה זכאית לקזז אותם.

לטענתם, מתן רשות למע"מ לקזז את יתרת הזכות של החברה כנגד כפל המס יבוא על חשבון כלל נושי החברה. עוד נטען כי לחברה יש זכות לערער על החיוב בכפל מס, ולכן החוב לו טוענת רשות המסים אינו סופי, ולא ניתן לבצע קיזוז בגינו.

השופט דורות דחה את טענת רשות המסים כי היא הייתה רשאית לבצע את הקיזוז, וקבע כי על־פי הוראות חוק מע"מ, הערעור על החיוב בכפל מס מעכב את תשלום המס. בנוסף קבע השופט כי "כאשר מדובר בהליך חדלות פירעון, קיימת מגבלה על זכות הקיזוז של רשות המסים".

נקבע כי על מע"מ להשיב לקופת הנאמנים "ללא דיחוי" את יתרת הזכות שעמדה לחברה ערב מתן צו הקפאת ההליכים, בסך של 1.2 מיליון שקל, וכן לשלם לנאמנים הוצאות ושכר־טרחת עורכי דין בסך כולל של 3,000 שקל.