הדוח האחרון של ברבר-צדיק: ירידה ברווח של הבנק הבינלאומי, אך התשואה להון נותרה גבוהה

אחרי יותר מ-16 שנים כמנכ"לית הבנק הבינלאומי, סמדר ברבר-צדיק תסיים היום את שנותיה בבנק • הרווח ברבעון הסתכם ב-455 מיליון שקל, ירידה של 22.5% לעומת הרבעון השני של השנה, בעיקר בשל הפרשות להפסדי אשראי בעקבות המצב, פי 4 מאשר בתקופה המקבילה • הבנק יחלק דיבידנד בסך 90 מיליון שקל, כ-20% מהרווח

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי הפורשת / צילום: תמר מצפי
סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי הפורשת / צילום: תמר מצפי

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"לית הבנק הבינלאומי  ב-16 השנים האחרונות, מסיימת היום (ד') את הפרק שלה בבנק ועוברת להיות יו"ר עופר השקעות. מי שיחליף אותה בתפקיד הוא אלי כהן, שנבחר לאחרונה ויחל בכהונה מחר.

מזרחי טפחות: הרווח ירד ב-7%, הדיבידנד קוצץ בחצי
דיסקונט: רווח של 817 מיליון שקל, יחלק דיבידנד של 123 מיליון שקל 
הפועלים: רווח של 1.67 מיליארד שקל, הדיבידנד קטן ל-20% מהרווח בגלל המלחמה
ניתוח | הריבית בשמיים, דחיית התשלומים זינקה, אבל רוב הבנקים לא מוטרדים מהחזרי המשכנתאות

ברבר-צדיק עוזבת את הבנק יחד עם פרסום דוחות הרבעון השלישי של השנה (תהיה אחראית גם לשני שליש מדוחות הרבעון האחרון של השנה), ממנו עולה כי הרווח הנקי הסתכם ב-455 מיליון שקל, קיטון בשיעור של 2.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וירידה של 22.5% ביחס לרבעון השני של 2023. התשואה להון עומדת על 16%.

הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 1.67 מיליארד שקל, גידול של 48% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים - 20.5%.

הסיבה העיקרית לקיטון ברווח היא הוצאות גדולות בגין הפסדי אשראי שהסתכמו ברבעון השלישי ב-165 מיליון שקל, כמעט פי ארבעה ביחס להפרשות של 43 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בבינלאומי ציינו כי השינוי נובע כולו מההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי עקב אי הוודאות בשל ההשלכות הכלכליות של המלחמה.

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים ב-336 מיליון שקל, עלייה של 262 מיליון שקל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. צריך לזכור כי מעבר להשפעות המלחמה, ישנו גם החשש מהשפעות מקרו כלכליות חזויות, לנוכח אי הוודאות בתנאים הכלכליים, בין היתר, עקב השפעת עליית הריבית וההסתברות להאטה כלכלית.

האשראי לציבור גדל בשיעור של 3.8% בשנה האחרונה והסתכם ב-120 מיליארד שקל. פיקדונות הציבור צמחו בשנה האחרונה בשיעור של 9.9% והסתכמו ב-181.3 מיליארד שקל.

הבנק צמצם את היקף חלוקת הדיבידנד

באשר לחלוקת הדיבידנד, גם הבינלאומי, כמו יתר הבנקים, צמצם משמעותית את היקף החלוקה. נציין כי בניגוד לשאר המערכת, מדיניות חלוקת הדיבידנד בבינלאומי היא שנתית (לא רבעונית) ועומדת על שיעור של עד 50% מהרווח הנקי השנתי, השיעור הגבוהה במערכת. עם זאת, על רקע רמת אי הוודאות הגבוהה בשווקים בארץ בעקבות המלחמה, כמו גם רמת אי הוודאות הנמשכת בשווקים בעולם, החליט דירקטוריון הבנק לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 90 מיליון שקל המהווים כ-20% מהרווח הנקי הרבעוני.

"מובהר כי לא חל שינוי במדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק והיא נותרה בעינה: מדיניות חלוקה שנתית (לא רבעונית) של עד 50% מהרווח הנקי השנתי. דירקטוריון הבנק ימשיך לדון בהמשך יישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק", ציינו בבנק.

סמדר ברבר-צדיק אמרה עם פרסום הדוח כי "הצמיחה בהכנסות מאפשרת לבנק ליצור כריות בטחון גבוהות יותר בעת הזו, הן כריות להפסדי אשראי, והן כריות הון, בעיקר על רקע רמת אי הוודאות במשק והחשש מהשפעות מאקרו כלכליות חזויות, וההתפתחויות בתנאים הגיאו-פוליטיים. ברצוני להודות לדירקטוריון, להנהלה ולעובדי הבינלאומי על האמון והזכות שנפלה בחלקי לעמוד בראש הבנק הטוב במערכת, ולאחל הצלחה רבה למנכ"ל הנכנס אלי כהן".