עשרות חברות יוכלו לדחות חובות: התנאים במתווה החדש של רשות ני"ע

חברות רבות נקלעו לקשיים מאז שהחלה המלחמה • ברשות ני"ע וברשות שוק ההון יפרסמו בימים הקרובים מתווה שיאפשר להן לדחות את פירעון החוב בשנה כדי להקל עליהן • מי עומדות בקריטריונים ואילו חברות נותרו בחוץ

יו''ר רשות ני''ע ספי זינגר ומ''מ יו''ר רשות שוק ההון עמית גל / איורים: גיל ג'יבלי
יו''ר רשות ני''ע ספי זינגר ומ''מ יו''ר רשות שוק ההון עמית גל / איורים: גיל ג'יבלי

ברשות שוק ההון וברשות ני"ע נמצאים בסופו של הליך לגיבוש מתווה שיקל על חברות שנקלעו לקשיים לדחות הסדרי חוב לתקופה של עד שנה. המתווה מיועד בעיקר לחברות בתחום הנדל"ן והאשראי החוץ־בנקאי שבשל ירידה בפעילות בעקבות המלחמה וסביבת הריבית הגבוהה, יתקשו לפרוע תשלום אג"ח המיועד לפירעון בחודשים הקרובים.

מחקר שנוי במחלוקת: האם שורטיסטים הרוויחו הון ממתקפת חמאס נגד ישראל?
האוצר לא יסייע לקבלנים - עד שלא יורידו את מחירי הדירות
מה ההשלכות של גל החקיקה הנרחב בתחום התכנון בעקבות המלחמה?

המתווה החדש מיועד רק לחברות שמצבן היה תקין קודם לפרוץ המשבר הביטחוני, האג"ח שלהן בדירוג גבוה (BBB מינוס ומעלה) והן סוברניות לטווח ארוך, כלומר הן נקלעו לקשיים רק בשל המצב הזמני של המלחמה וצפויות לאחריה לחזור לפעילות תקינה. כך, ברשות לא מכוונים לחברות דוגמת חנן מור, שאמנם נקלעה לקשיים אך מצבה מתברר בימים אלו בבית המשפט, שם ניתן צו עיכוב הליכים לתקופה של 30 יום לקבוצה. לכן, נקבע כי חברה שהחלה בהליך של חדלות פירעון בשנתיים האחרונות לא תיכלל במתווה, וכך לא תוכל "לעשות סיבוב" על המתווה. עד מתי ניתן להגיש את הבקשה, אילו הגבלות חלות על החברה ובעיקר - אילו חברות עונות על הקריטריונים המסתמנים של המתווה?

דחייה זמנית, לתקופה של כשנה

שני הרגולטורים קבעו כי את הבקשות יש להגיש עד סוף יוני 2024. אמנם ייתכן שהמלחמה תתארך או שהמשברים הכלכליים בחברות מסוימות יתפרצו מאוחר יותר, אך בשתי הרשויות חשבו כי נכון לקצוב זאת בתקופה קצרה ובמקרה הצורך להאריך אותה. הסיבה העיקרית לכך היא שבעולם של הסדרי חוב וחדלות פירעון יש ערך גדול בניסיון למצוא פתרון מוקדם ככל האפשר ולא להתעכב כי כל עיכוב עלול לסבך את מצבה של החברה עוד יותר.

מדובר במתווה שיהיה מוגבל בזמן, ככל הנראה לתקופה של שנה, כשההקלה תהיה מותנית באישור של שני שלישים מבעלי החוב. בתקופה זו לא תוכל החברה הנתמכת לחלק דיבידנדים או לבצע תוכנית רכישה עצמית של מניות.

מבחינת רשות שוק ההון, זו תנחה את הגופים המוסדיים למתן תנאים מקלים יותר לחברות שהנפיקו את האג"ח המיועד לפירעון. המטרה היא שההקלות יחלחלו לוועדות ההשקעה של המוסדיים, כך שהסדרי החוב לא יחשבו כהסדרים שיש לאשר אותם באופן מיוחד אלא בהסדר מקל יותר. לשם כך אין צורך בפרסום חוזר או הוראת שעה, אלא בפרסום עמדה בלבד.

המתווה של שני הרגולטורים נמצא כאמור בשלבי הגיבוש הסופיים. מבדיקת גלובס עולה כי לפי שעה לא נעשתה פנייה מהם לוועדות ההשקעה של הגופים המוסדיים על מנת לבאר להם מה מצופה מהם, והאחרונים טרם קיבלו הנחיות כיצד לנהוג עם מי שמבקש דחייה בפירעון האג"ח.

אילו חברות כלולות במתווה?

המהלך של רשות שוק ההון ורשות ני"ע מגיע אחרי שבנובמבר השלימו האג"ח הקונצרניות מהלך מרשים של עליות, המצביע על דעיכת החשש של המשקיעים מהשפעת המלחמה על יכולת החברות לפרוע את התחייבויותיהן. בעוד שבסוף אוקטובר 18% מסדרות האג"ח הקונצרניות בבורסה נסחרו בתשואה דו־ספרתית, המצביעה על סיכון משמעותי להחזר החוב הקיים וקושי ביכולת הגיוס של אג"ח חדשות (מה שעלול להוביל לא פעם להסדר חוב), בסוף נובמבר השיעור עמד על 10% בלבד.

למרות זאת, בבורסה עדיין נסחרות מספר אג"ח בתשואות דו־ספרתיות. המתווה המתגבש רלוונטי כאמור בעיקר לחברות נדל"ן, שמתקשות בימים אלו, בעיקר מאז שהחלה המלחמה ברצועת עזה, למכור דירות חדשות ובמקביל נפגעו בשל האיסור על הכנסת פועלים פלסטינים. זאת בנוסף לחברות מימון נדל"ן זרות שגייסו אג"ח בבורסה בתל אביב ולגופי אשראי חוץ־בנקאי שעליית הריבית הכבידה עליהם, כיוון שהם נשענים בעיקר על קבלת אשראי מהבנקים או גיוסי אג"ח בשוק ההון - שני מסלולים שהתייקרו דרמטית עם ההידוק המוניטרי. כעת, עם ההרעה בפעילות המשק בעקבות המלחמה, גדל עוד יותר פרופיל הסיכון של הלווים באותן חברות, ובהתאם גם זה של החברות החוץ־בנקאיות.

מבדיקת גלובס באשר לסדרות אג"ח שנמצאות כעונות על הקריטריונים המסתמנים של המתווה, אפשר למצוא ברשימה סדרות של חברת הנדל"ן חג'ג' שעומדות לפדיון בסוף החודש הנוכחי (תשואה של 11.5%) וכן של חברות האשראי החוץ־בנקאי אורשי ושוהם ביזנס (תשואות של 14.6% וכ־18%, בהתאמה) שעומדות לפדיון בינואר ובמרץ 2024. כמובן שאין הכרח שהחברות הללו אכן נקלעו לקשיים בגינם הן יבקשו בפועל דחיית פירעון.

לצד החברות הישראליות הונפקו בבורסה בתל אביב גם סדרות אג"ח של חברות זרות שמציגות תשואת זבל, דוגמת זו של דלשה קפיטל, ג'.אף.אי ואלטיטיוד השקעות. דלשה קפיטל אגב, שרשמה הפסד של 75 מיליון דולר בחצי הראשון של השנה, כבר הודיעה כי היא "מנהלת משא ומתן עם הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') ונציגיו, במטרה להגיע להסדר לצורך עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי מחזיק אגרות החוב". דירוג החוב שלה ספג באוגוסט האחרון הורדה של 6 דרגות במידרוג מרמה של Baa1 לדירוג B3.

 

גם הלקוחות זוכים להתייחסות

המתווה של שני הרגולטורים הוא למעשה הפתרון שלהם לסוגיית פירעון אג"ח, והוא משלים את חוק דחיית מועדים: הוראת השעה המחייבת את כל נותני האשראי, מהבנקים ועד למוסדיים ולחברות החוץ־בנקאיות, לדחות בשל המלחמה תשלומי הלוואות ומשכנתאות בגין החודשים אוקטובר עד דצמבר לפחות.

מאז פרוץ המלחמה, בנושא זה שוחחו ברשות שוק ההון עם מרבית הגופים החוץ־בנקאיים, בעיקר הגדולים שבהם, וקיבלו מהם את הרושם כי אלו דוחים תשלומי הלוואות למי שמרגיש שיש לו צורך בכך, בוודאי למי שנפגע ישירות מהמלחמה.

הסיוע הפרטני ללקוחות בא לידי ביטוי בפריסת ודחיית ההלוואות, הארכת תקופת ההחזר או הקטנת ההחזר החודשי. מעבר לשיחות, ברשות שוק ההון פרסמו לגופים המפוקחים קווים כלליים המגדירים כיצד להתחשב בלקוחות בתקופת המלחמה.