המתווה שיאפשר לחברות הנדל"ן והאשראי החוץ בנקאי לעבור את המלחמה

חברות רבות בשני הסקטורים נקלעו לקשיים בשל סביבת הריבית הגבוהה, שהוחמרו מאז פרוץ המלחמה • ברשות ני"ע וברשות שוק ההון יפרסמו בימים הקרובים מתווה שיאפשר להן לדחות לדחות פירעון אג"ח בשנה כדי להקל עליהן

מ''מ הממונה על שוק ההון, עמית גל / צילום: מארק ניימן, לע''מ
מ''מ הממונה על שוק ההון, עמית גל / צילום: מארק ניימן, לע''מ

ברשות שוק ההון וברשות ני"ע נמצאים בסופו של הליך לגיבוש מתווה שיקל על חברות שנקלעו לקשיים לדחות תשלומי חוב לתקופה של שנה. המתווה מיועד בעיקר לחברות בתחום הנדל"ן והאשראי החוץ־בנקאי שבשל ירידה בפעילות בעקבות המלחמה וסביבת הריבית הגבוהה, יתקשו לפרוע תשלום אג"ח המיועד לפירעון בחודשים הקרובים.

"השקל יפול": האנליסט שמעריך מה יקרה ביום שאחרי המלחמה
"ניפחו ההפסד": הבורסה נגד המחקר שקבע כי בוצע שורט על מניות

המתווה החדש מיועד רק לחברות שהמצב שלהן היה תקין קודם לפרוץ המשבר הביטחוני, האג"ח שלהן בדירוג גבוה והן סוברניות לטווח ארוך, כלומר הן נקלעו לקשיים רק בשל המצב הזמני של המלחמה וצפויות לאחריה לחזור לפעילות תקינה.

בימים כתיקונם, ישנו מנגנון מורכב לחברות ציבוריות שנקלעו לקשיים והוא מצריך קבלת חוות דעת של מומחה ואישור בית משפט (אלא אם התשלום לא מהותי). מדובר במתווה שיהיה מוגבל בזמן, ככל הנראה לתקופה של שנה, כאשר ההקלה תהיה מותנית באישור של שני שלישים מבעלי החוב.

מבחינתה של רשות שוק ההון, זו תנחה את הגופים המוסדיים למתן תנאים מקלים יותר לחברות שהנפיקו את האג"ח המיועד לפירעון. המטרה היא שההקלות יחלחלו לוועדות ההשקעה של המוסדיים, כך שתשלומי החוב לא יחשבו ככאלה שיש לאשר אותם באופן מיוחד, אלא בהסדר מקל יותר. לשם כך, אין צורך בפרסום חוזר או הוראת שעה, אלא בפרסום עמדה בלבד.

המתווה הוא למעשה הפתרון של שני הרגולטורים לסוגיית פירעון אגרות חוב, והוא משלים את חוק דחיית מועדים - הוראת השעה המחייבת את כל נותני האשראי, מהבנקים ועד למוסדיים ולחברות החוץ בנקאיות, לדחות תשלומי הלוואות ומשכנתאות בגין החודשים אוקטובר עד דצמבר לפחות.

בנושא זה, שוחחו ברשות שוק ההון מאז פרוץ המלחמה עם מרבית הגופים החוץ־בנקאיים, בעיקר הגדולים שבהם, וקיבלו מהם את הרושם כי אלו דוחים תשלומי הלוואות למי שמרגיש שיש לו צורך בכך, בוודאי למי שנפגע ישירות מהמלחמה. הסיוע הפרטני ללקוחות בא לידי ביטוי בפריסת ובדחיית ההלוואות, הארכת תקופת ההחזר או הקטנת ההחזר החודשי. מעבר לשיחות, ברשות שוק ההון פרסמו לגופים המפוקחים קווים כלליים, המגדירים כיצד להתחשב בלקוחות בתקופה זו.