רגע לפני סוף השנה, מומחים ממליצים: כך תחסכו בתשלומי המס על רווחי ההון שלכם

הפסדתם בשוק ההון אבל הרווחתם בנדל"ן? אתם כנראה יכולים לחסוך סכום לא מבוטל בתשלומי מס • חוסכים בקופת גמל להשקעה? ב־1 בינואר אתם עלולים לפספס הטבה משמעותית • מומחים ממליצים: מה חשוב לעשות לפני סוף השנה כדי לחסוך במס

כך תחסכו במס על ההשקעות שלכם / איור: Shutterstock
כך תחסכו במס על ההשקעות שלכם / איור: Shutterstock

שנת 2023 מתקרבת לסיומה, מה שמסמן גם את סיומה של שנת המס ב־31 בדצמבר. בשבועיים שנותרו לשנה הנוכחית, יש לא מעט פעולות שניתן לעשות כדי לחסוך בתשלומי מס או ליהנות מהטבות שונות על השקעות בשוק ההון. 

מאות מיליונים בדרך למדינה? רשות המסים עם נוהל חדש במיסוי קריפטו
ניתוח גלובס | הסיכון השתלם: קרן הנאמנות שהניבה תשואה של 150% השנה
הנפילה הקשה של בית ההשקעות שאמור היה להיות אלטרנטיבי 
מומחים ממליצים: אלה צעדי המס שיכניסו עוד מיליארדי שקלים לקופת המדינה

גלובס שאל שורה של מומחי מס מה כדאי לעשות רגע לפני ששנת המס החדשה טורפת את הקלפים. אלה ההמלצות שלהם: 

קיזוז הפסדים אפשר להרוויח גם מהשקעות גרועות

השקעה הפסדית היא לא בהכרח בשורה רעה. בישראל מס רווחי הון עומד על 25% (לפני מס יסף), אך ניתן לקזז מחובות המס השקעות הפסדיות והקיזוז מתבצע ב"שיטת הסלים". עו"ד ורו"ח רחלי גוז־לביא, שותפה מנהלת במשרד עמית, פולק, מטלון ושות', מסבירה כי "הפסד מפעילות שוטפת מעסק ניתן ככלל לקיזוז מול כל הכנסה בשנה השוטפת; ואילו הפסד הוני ניתן בקיזוז כנגד רווח הוני. ככלל רווחים ממקרקעין בישראל, המתחייבים במס שבח, ניתנים אף הם בקיזוז כנגד הפסדים שמקורם מפעילות בשוק ההון, וכך גם ההפך". גוז־לביא ממליצה לא לפספס אף קיזוז ואומרת כי ברוב המקרים ניתן לבצע קיזוז הון גם כנגד דיבידנדים, רווחים בגין ריביות אג"ח - ומכירת דירה: "משקיעים שמכרו בשנה החולפת דירה להשקעה, אך חווים הפסדים בשוק ההון, רשאים לקזז את ההפסדים מניירות הערך, כנגד הרווח מהדירה".

מגנון ניכוי המס בנוי כך שניתן לקזז הפסד מתשלום מס על רווחים רק אם ההפסד נוצר לפני הרווח. כדי לנקות את המס על רווחי הון, על משקיעים לבצע פעולה אקטיבית ולהגיש בדוח השנתי בקשה לקיזוז הפסדים. גוז־לביא מתארת דרך נוספת לחסוך בתשלום מס דרך שוק ההון, אך היא כרוכה בסיכון: "משקיע שהשקעתו בנייר ערך מסוים הפסדית, אך הוא צופה ששער המניה יעלה בעתיד, יכול למכור את נייר הערך עבור הכרת ההפסד לצורכי מס, ולרכוש אותו בהמשך, כדי ליהנות מהעלייה".

עם זאת, היא מזהירה שלפני ביצוע הפעולה, יש לוודא שהעמלה שהמשקיע נדרש לשלם עבור המכירה והקנייה המחודשת של המניה, לא תהיה גבוהה יותר מהחיסכון במס.

מדריך לשימוש בטופס לקיזוז הפסדי הון (867)

● הטופס יופיע באזור האישי באתר בית ההשקעות או באתר הבנק תחת "אישורים וטפסים"
● אם אתם משקיעים דרך גוף פיננסי, עליכם לצרף את האישורים הרלוונטיים מכל הגופים ומכל החשבונות
● את הטופס יש לצרף לדוח השנתי 

התזמון הטבות המס שתלויות במחזור השנתי

רבות מההטבות וזכויות המס לעסקים בישראל תלויות במחזור השנתי. כלומר, אם הן לא ינוצלו במהלך שנת המס, בעל העסק לא יהיה זכאי לאותן הטבות או מנגנונים שמפחיתים את התשלום. "דוגמה לכך היא הפקדת התקרה השנתית לקופות גמל ולהשקעה". מסביר ד"ר עוז חלבי (עו"ד ורו"ח), שותף ויו"ר קבוצת המסים ארה"ב במשרד פרל־כהן. קופת גמל להשקעה, מאפשרת להשקיע בשוק ההון מבלי לשלם מס רווחי הון, אבל ניתן להפקיד בה עד 76,449 שקל בשנה, נכון לשנת 2023. ב־2024 התקרה תתעדכן.

ד"ר חלבי ממליץ להפקיד את הסכום המקסימלי בקופת הגמל כדי לחסוך במס: "אם אדם לא השקיע את הסכום המקסימלי נותר לו פרק זמן קצר למלא את היתרה, שכן בשנה הבאה היתרה שלא הופקדה ב־2023 'תתבזבז'".

דוגמה נוספת היא הפרשה של כספי פיצויים לקופות השתלמות או גמל של עובדים. "הפרשה של כספי פיצויים היא הוצאה מוכרת בשנה שבה היא משולמת. בהתאם, לשם מימוש הניכוי השנה, יש להזדרז ולהפקיד את כספי הפיצויים".

תרומות זיכוי מס של עשרות אחוזים

מאז ה־7 באוקטובר קמו כמעט בכל פינה יוזמות חברתיות ועסקיות לטובת המאמץ המלחמתי. יחידים, עסקים וחברות שתרמו מעל 200 שקל השנה למוסד ציבורי עם אישור מתאים (לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה), זכאים לקבל זיכוי מס. עו"ד חנא דאהר, שותף במחלקת המסים במשרד ברנע ג'פה לנדה, מסביר כי, "יחיד או בעל עסק יקבלו זיכוי של 35% מסך התרומה, ואילו חברה תקבל זיכוי בגובה 23%". לדבריו, הזיכוי לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת שלו באותה השנה, או על 10 מיליון שקל (נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבניהם.

"אם הסכום שנתרם עולה על התקרה, ניתן להעביר את החלק מהסכום שעולה את הרף לשלוש שנות המס הבאות", אומר דאהר. בימים כתיקונם, התרומה תוכר רק אם היא שימשה למטרות המוסד הציבורי. אך בשל המלחמה, התורם יוכל לקבל זיכוי גם אם התרומה ניתנה לסיוע למאמץ המלחמתי שלא קשור בהכרח למטרות המוצהרות של המוסד הציבורי.

לדברי דאהר, מי שרוצה לנצל את ההטבה, צריך לוודא ששמר את הקבלות בגין כל התרומות שביצע במהלך השנה. "כמו כן, מומחץ לעשות זאת לפני 31 בדצמבר כדי להינות מהזיכוי כבר השנה".

קרן השתלמות נצלו את תקרת ההפקדה

הכסף בקרן השתלמות הופך לנזיל כעבור 6 שנות חיסכון, והוא ניתן למשיכה לכל מטרה ופטור ממס רווחי הון - עבור הפקדה שנתית שלא עולה על כ־284 אלף שקל. (ניתן לפדות את הקרן גם אחרי 3 שנים אם המשיכה היא לצורך השתלמות מקצועית או בגיל פרישה). "חוסך המפקיד בקרן ההשתלמות עד לסכום תקרת ההפקדה המוטבת, נהנה מהטבות מס הן בשלב ההפקדה והן בעת המשיכה", אומרת רו"ח אלונה מירון, שותפה וראש חטיבת המס בפירמת הייעוץ וראיית החשבון Deloitte.

"עבור עצמאים ההפקדה נחשבת להוצאה מוכרת, ואילו שכירים לא ישלמו מס הכנסה על הפקדת חלקו של המעסיק בהפרשה לקרן (עד לתקרת הכנסה של כ־15.7 אלף שקל לחודש)". לדבריה, "כדאי לנצל את תקרת ההפקדה על קרן השתלמות לצורכי קבלת הטבת מס. בשנת 2023 סכום ההפקדה המקסימלי אותו ניתן להפקיד לקרן ההשתלמות ולקבל עבורו הטבת מס הוא 12,775 שקל. עצמאי שהכנסתו נמוכה מכ־283 אלף שקל בשנה יכול ליהנות מהטבת המס אם יפקיד 4.5% מהכנסתו החייבת עד לסוף השנה". כלומר, ההכנסה המקסימלית בגינה ניתן לקבל את ההטבה היא כ־12.8 אלף שקל.