רשות שוק ההון מאשרת: אפי סנדרוב מונה למנהל מורשה בחברת סלייס גמל

בעקבות תלונות של לקוחות על קשיים במשיכת כספים מחברת הגמל סלייס, רשות שוק ההון יוצאת בצעד חריג מול החברה • זאת בהמשך לדרישת הרשות בחודש מרץ האחרון להחזיר 2.1 מיליון שקלים ללקוחותיה

אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

רשות שוק ההון הוציאה הודעה רשמית לפני זמן קצר (ג') כי עמית גל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ממנה את אפי סנדרוב כמנהל מורשה בחברת סלייס גמל בע"מ לאור אי סדרים חמורים בהתנהלות החברה.

אמש (ב'), דיווחנו על המינוי המסתמן מטעם הרשות, שבחרה לא להתייחס לנושא, אך הבוקר אישרה באופן רשמי על המהלך החריג. 

משיכות של מאות מיליוני שקלים: האם טרנד הקרנות הכספיות דועך?

חברת סלייס גמל (לשעבר קל-גמל) הינה חברת ניהול קופות גמל דיגיטלית ועיקר עיסוקה בניהול קופות גמל בניהול אישי (IRA). החברה נמצאת בבעלות משפחת גולדברג שמחזיקה בכ-51% מהחברה ואת יתר 49% מניות החברה מחזיקה משפחת טוקטלי. החברה בעלת היקף נכסים מנוהלים של כ-4.2 מיליארד שקל.

המינוי מטעם רשות שוק ההון מגיע לאחר ביקורת שהרשות מבצעת בחברה בחודשים האחרונים לאחר שלקוחות החברה התלוננו על קושי במשיכת כספיהם מחברת הגמל. 

מטעם רשות שוק ההון נמסר כי: "המנהל המורשה ינהל את עסקי חברת סלייס לפי הוראות שיקבל מהממונה ויפעל לתיקון הליקויים הנרחבים בפעילות החברה, במטרה להבטיח שמירה על זכויות העמיתים בחברה, ובפרט בפעילות קופות גמל בניהול אישי (IRA). המנהל המורשה יבצע כל פעולה שתידרש להשבה מהירה ככל הניתן של קופות הגמל לפעילות תקינה, להגנה על נכסי העמיתים ולבירור מעמיק של הכשלים בהתנהלותה של החברה ושל נושאי המשרה בה".

עוד נמסר מהרשות כי: "בחודשים האחרונים הרשות ערכה ביקורת בחברת סלייס גמל שהתמקדה בזכויות עמיתים בקופות הגמל בניהול אישי. הביקורת נפתחה בעקבות מידע ותלונות ציבור רבות שהתקבלו כנגד החברה. בביקורת אותרו ליקויים רבים והתגלו אי סדרים חמורים ומתמשכים, בעיקר בקופות הגמל בניהול אישי. קופות גמל בניהול אישי הן קופות גמל בהן לעמית החוסך ישנה אפשרות לבחור את ההשקעות שיבוצעו בקופה, בכפוף למגבלות שנקבעו בעניין. הרשות דרשה מהנהלת החברה להציג מתווה פעולה לתיקון הליקויים החמורים שהתגלו. לאחר שהחברה לא הציגה מתווה פעולה ישים לתיקון הליקויים הרבים שנחשפו במהלך הביקורת, והכשלים המהותיים בפעילותה נמשכו, החליט הממונה על מינוי מנהל מורשה בחברה. הרשות מדגישה, כי הכשלים המהותיים שהתגלו הם בקופות הגמל בניהול אישי, ולא נמצאו כשלים מהותיים בשמירה על נכסי הלקוחות בקופות הגמל הרגילות המנוהלות בחברה - סלייס גמל קופת גמל לחיסכון, סלייס השתלמות, סלייס גמל להשקעה וסלייס גמל חיסכון לכל ילד".

מדירקטוריון סלייס נמסר, כי משיקולי שמירה על נכסי החברה וטובת העמיתים ובשל הנסיבות שנוצרו, החברה לא התנגדה למינוי מנהל מורשה בחברה מטעם רשות שוק ההון. זאת, מבלי שיהיה בכך הסכמה לאילו מהטענות שנטענו נגדה. נושאי המשרה בעבר ובהווה יעבדו בשיתוף פעולה מלא עם המנהל המורשה מתוך מטרה להביא להגנה מקסימלית לכספי העמיתים.

ברשות דרשו מסלייס להחזיר 2.1 מיליון שקלים ללקוחותיה

סלייס עלתה לכותרות בחודש מרץ האחרון, אז הודיעה החברה כי בעקבות בדיקת רשות שוק ההון ולאחר בירור טענות שהעלו בסלייס, נדרשה החברה להחזיר ללקוחותיה 2.1 מיליון שקל. "מדובר בחריגה בגביית הוצאות ישירות, שהתרחשה בשל סיווג הוצאות אשר הועברו לקרנות המנהלות, שבגינה סלייס החזירה ללקוחותיה בהווה ובעבר 1.8 מיליון שקל בגין הוצאות ישירות אלו בתוספת 300 אלף שקל תשואה כדין", הסבירו בחברה, אך בראשות לא קיבלו את הטענות. 

חודשיים לאחר מכן שוב הסתבכה סלייס עם רשות שוק ההון, כשהאחרונה הטילה עליה עיצום כספי בסכום של 2 מיליון שקל, הפעם בגין אי מענה לפניות ציבור שהוגשו כנגדה. ברשות הסבירו כי בשל הליכי ביקורת של רשות שוק ההון נמצא כי החברה לא השיבה ל-34 פניות ציבור שהוגשו כנגדה ובכך הפרה את הוראות הרשות בנוגע לטיפול בפניות הציבור וכן לא פעלה כנדרש מול לקוחות החברה שנפגעו מפעולותיה.

בנוסף, הרשות מצאה ליקויים נוספים בהתנהלות החברה בכל הקשור לטיפול בפניות הציבור - סיווגים לא נכונים של פניות המשפיעים על דירוג החברה במדד השירות של רשות שוק ההון, עיכובים משמעותיים במענה לפניות ציבור נוספות.

במהלך הדיונים עם רשות שוק ההון טענו בסלייס, בין היתר, כי ההפרות נבעו מליקויים טכניים, חוסר ידע לגבי הוראות הרשות בנוגע לטיפול בפניות הציבור ועוד. לאחר בדיקה וקיום הליך שימוע לחברה, הרשות מצאה מקום להפחית באופן חלקי את סכום העיצום כיוון שבשלוש השנים הקודמות להפרה החברה לא הפרה את אותה הפרה ומתוך התחשבות באופן השפעת הטלת העיצום הכספי על המשך פעילות החברה.

בהמשך השנה, רשות שוק ההון המשיכה בביקורת סביב התנהלות החברה ובספטמבר האחרון אף הגיעה למשרדי החברה בתל אביב בביקור חריג.