רשות שוק ההון בהבהרה לסוכנים: "לא להעדיף עניין אישי בשיווק השקעות לא מפוקחות"

אחרי חשיפת גלובס סביב חקירה שמנהלת רשות ני"ע בנושא שיווק השקעות אלטרנטיביות, רשות שוק ההון שמפקחת על הסוכנים והיועצים שלחה מכתב לכל בעלי הרישיון • "קיימת פרקטיקה בה בעלי רישיון עוסקים גם במכירה ושיווק של מוצרים פיננסיים שאינם מפוקחים על ידי הרשות"

אילוסטרציה: shutterstock
אילוסטרציה: shutterstock

רשות שוק ההון שלחה היום (ג') מכתב הבהרה לכל בעלי הרישיון מטעמה - סוכנים ויועצים, בנושא שיווק השקעות לא מפוקחות, בו היא מתריעה בפניהם כי עליהם לפעול קודם כל למען הלקוחות ושמירה על כספם, ולא מתוך טובתם האישית. זאת על רקע חשיפת גלובס לחקירה שמנהלת רשות ניירות ערך סביב שיווק קרנות השקעה אלטרנטיביות.

עכשיו נזכרתם? רשות ניירות ערך דורשת מחנן מור לתקן דוחות כספיים שלא כללו "סימני אזהרה" 
במטרה להגביר את התחרות: בנקים יחויבו לפרסם לציבור את הריביות לפיקדונות 
שנה לרפורמה הגדולה של שוק ההון: מי המרוויחים הגדולים? 

הרשות הבהירה כי בימים אלו היא מבצעת תהליך בדיקה מול בעלי רישיון בנושא זה, ועלולה לנקוט בסנקציות במקרה של הפרות.

ראשית נציין כי רוב הסוכנים פועלים על פי דין ולטובת לקוחותיהם. עם זאת, ברשות שוק ההון הסבירו כי ממידע שהגיע לרשות עולה כי "קיימת פרקטיקה בה בעלי רישיון עוסקים, בנוסף לעיסוקם על פי הרישיון שניתן מאת הרשות, גם במכירה ושיווק של מוצרים פיננסיים שאינם מפוקחים על ידי הרשות".

לפיכך, הרשות מבהירה במכתב את החובות שחלות על סוכנים ויועצים שפועלים בתחומים של שיווק השקעות לא מפוקחות ומחדדת כי "עליהם לפעול לטובת לקוחותיהם באמונה ובשקידה, לא להעדיף את ענייניהם האישיים או עניינו של אחר על פני טובת הלקוחות, לנהוג בזהירות ולנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח את טובת לקוחותיהם".

כפי שנכתב בגלובס, בעלי הרישיון חייבים להודיע ללקוח אם יש לו ניגוד עניינים אגב הליך השיווק וכן להימנע מפעולה שיש בה ניגוד עניינים והלקוח לא נתן את הסכמתו לכך בכתב, ואת זאת חידדה הרשות במכתב.

עוד ציינה הרשות במכתבה את חובת בעלי הרישיון לפעול בהתאם להוראותיה בנושא שירות, הקובעות כי חל איסור מוחלט לבעל רישיון לשלב שירות אחר שאינו תחת רישיונו והוא אינו מפוקח על ידי רשות שוק ההון, במהלך אותה פגישה או שיחה בה מתבצעת מכירת מוצר ביטוח או מוצר פנסיוני. כמו כן, הוזכרה למשווקים החובה לתעד את הסכמת הלקוח במסגרת מכירה נפרדת, כי הוא מודע לכך שמוצר זה אינו מפוקח.