הבינלאומי: הרווח זינק ב-30% ל-2.2 מיליארד שקל, וההוצאות להפסדי אשראי קפצו פי 4

הבנק הבינלאומי רשם רווח של 500 מיליון שקל ברבעון הרביעי ורווח של 2.2 מיליארד שקל בכל שנת 2023 • התשואה להון היא הגבוהה במערכת ועמדה ב-2023 על 19.7% • הבנק יחלק דיבידנד בשיעור של 20% בגין רווחי הרבעון האחרון, אך השלים ל-50% את הדיבידנד בגין המחצית הראשונה של השנה

בניין הבנק הבינלאומי בתל אביב / צילום: כדיה לוי
בניין הבנק הבינלאומי בתל אביב / צילום: כדיה לוי

הבנק הבינלאומי  פרסם היום (ג') את דוחותיו הכספיים לשנת 2023, מהם עולה כי הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי הסתכם ב-2.17 מיליארד שקל, גידול של 30.3% בהשוואה ל-2022. התשואה להון עמדה על 19.7%, בהשוואה ל-16.6% בשנת 2022.

ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-499 מיליון שקל, גידול בשיעור של 9.7% ביחס לרבעון השלישי של 2023 וקיטון בשיעור של 6.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ברבעון האחרון של השנה החולפת עמדה על 17%.

הרווח השנתי של מזרחי טפחות זינק ב-10% לשיא של 5 מיליארד שקל
בנק הפועלים: רווח של 7.4 מיליארד שקל ב-2023, הדיבידנד צומצם ל-20%
בנק דיסקונט: רווח של 4.2 מיליארד שקל ב-2023, צמיחה של 20%  

הגידול ברווחים של הבנק אשתקד נובע בעיקר מהשפעת עליית הריבית השיקלית והדולרית ומהשפעת העלייה בהיקפי הפעילות. הכנסות ריבית נטו של הבינלאומי זינקו לכ-5 מיליארד שקל לעומת 3.8 מיליארד שקל ב-2022, עלייה של 30.6%.

האשראי לציבור, נטו, לעומת זאת היה שקול יותר. תיק האשראי של הבנק עומד על 117.6 מיליארד שקל, עלייה של 1.4% לעומת סוף 2022.

במקביל, הבינלאומי ביצע כמו יתר הבנקים הפרשות גדולות בגין הפסדי אשראי, הן בשל סביבת הריבית הגבוהה שמקשה על הלווים והן בשל השפעות המלחמה. ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2023 ב-502 מיליון שקל, שיעור של 0.42% מתיק האשראי, לעומת 123 מיליון שקל בלבד שהפורשו בשנת 2022.

"בשנת 2023 חל גידול בהפרשה הקבוצתית בסך של 337 מיליון שקל בעיקר בגין החשש מהשפעות מקרו כלכליות חזויות, לנוכח אי הוודאות בתנאים הכלכליים, בין היתר, עקב ההשלכות הנובעות מהמלחמה, השפעת עליית הריבית וההסתברות להאטה כלכלית", הסבירו בבינלאומי.

דיבידינד בהיקף של 269 מיליון שקל

באשר לדיבידנד, כאן הבינלאומי שונה משאר הבנקים. בימי שגרה המדיניות שלו היא הגבוהה במערכת ומדברת על 50% מהרווח. גם הוא, כמו יתר הבנקים חילק בגין רווחי הרבעון הרביעי דיבידנד בשיעור של 20% מהרווח בגין המחצית השנייה של השנה, בשים לב לפניות מצד המפקח על הבנקים בדבר "תכנוני הון ומדיניות חלוקת רווחים" כפי שנחשף בגלובס בשבוע שעבר, ועל רקע רמת אי הוודאות הגבוהה בשווקים בארץ בעקבות המלחמה, כמו גם רמת אי הוודאות הנמשכת בשווקים בעולם.

עם זאת, דירקטוריון הבנק החליט לאשר חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך של 269 מיליון שקל, המשקפים השלמת חלוקת דיבידנד לשיעור של 50% מהרווח הנקי של המחצית הראשונה של שנת 2023 (שכוללים כאמור 20% מהרווח הנקי של המחצית השנייה של שנת 2023). "דירקטוריון הבנק ימשיך לדון בהמשך יישומה של מדיניות חלוקת דיבידנד של הבנק לאור ההתפתחויות והשפעתן על המשק ועל הבנק", ציינו בבינלאומי.