הרווח השנתי של מזרחי טפחות זינק ב-10% לשיא של 5 מיליארד שקל

מזרחי טפחות רשם רווח שיא בשנת 2023, למרות שברבעון הרביעי של השנה הרווח ירד בכ-5% לעומת הרבעון השלישי של השנה • ההכנסות מריבית צמחו אשתקד ב-17% לסכום של 12 מיליארד שקל • הבנק יחלק דיבידנד של 209 מיליון שקל, המהווים 20% מהרווח, בהתאם למסר של המפקח על הבנקים

בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר
בנק מזרחי טפחות / צילום: איל יצהר

בנק מזרחי טפחות  פרסם הבוקר (ג') את דוחותיו לרבעון האחרון של 2023 ולשנה שעברה כולה. מהדוחות עולה כי במהלך 2023 רשם הבנק, בניהולו של משה לארי, רווח שיא של 4.91 מיליארד שקל, זינוק של כמעט 10% לעומת הרווח בשנת 2023. התשואה להון: 19.1%. 

הבינלאומי: הרווח זינק ב-30% ל-2.2 מיליארד שקל, וההוצאות להפסדי אשראי קפצו פי 4
בנק הפועלים: רווח של 7.4 מיליארד שקל ב-2023, הדיבידנד צומצם ל-20%
בנק דיסקונט: רווח של 4.2 מיליארד שקל ב-2023, צמיחה של 20%  

ברבעון האחרון רשם הבנק רווח של 1.05 מיליארד שקל, ירידה של 4.5% לעומת הרבעון השלישי של השנה ושל 3.5% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. נזכיר שברבעון השני של השנה שעברה עמד הרווח הרבעוני על כ-1.4 מיליארד שקל. הירידה הזו משקפת את אירועי המלחמה ואת סביבת הריבית הגבוהה שהביאו לקיצוץ בביקוש לאשראי.

הבנק יחלק דיבידינד בסכום של 209.4 מיליון שקל - 20% מרווחי הרבעון הרביעי. בכך מסתכם הדיבידנד בגין רווחי 2023 ל-1.27 מיליארד שקל.

נזכיר כי מדיניות הדיבידנד של הבנק עומדת על 40% מהרווח, אך בעקבות מכתב ששלח הפיקוח על הבנקים בראשות דני חחיאשוילי לבנקים ונחשף בגלובס בשבוע שעבר, בו העביר להם מסר שעליהם להיות אחראיים עם חלוקת הדיבידנד, צומצם שיעור החלוקה כפי שעשו גם בבנק הפועלים ובבנק דיסקונט.

הגידול המשמעותי ברווחי הבנק הגיע מגידול של 17% בהכנסות מריבית ביחס לשנת 2022 והסתכמו בכ-12 מיליארד שקל. זאת בעיקר בשל המשך עליית הריבית של בנק ישראל בתחילת השנה שעברה וגידול של כ-6% במהלך השנה בתיק האשראי לציבור של מזרחי טפחות, שנאמד בסוף השנה בכ-325.3 מיליארד שקל.

תיק המשכנתאות של מזרחי טפחות, הגדול בישראל, צמח ב-4.9% לסכום של 205.4 מיליארד שקל. גם תיק האשראי של הבנק ללקוחות גדולים ולגופים המוסדיים צמח, אך בהלוואות שאינן לדיור למשקי הבית ובהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים נרשמה ירידה במהלך שנת 2023.

מנגד, רשם הבנק עלייה בהוצאות להפסדי אשראי בשל המלחמה והתגברות הסיכון במשק. ההוצאות להפסדי אשראי של הבנק הסתכמו בשנת 2023 ב-1.46 מיליארד שקל, לעומת הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 532 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד . נציין כי ברבעון האחרון דווקא הופרשו פחות כספים מאשר ברבעון השלישי (דוחות הרבעון השלישי פורסמו כחודש לאחר פרוץ המלחמה והושפעו ממנה).

"העלייה בהפרשות בשנת 2023, ובמיוחד ברבעון השלישי של השנה, נובעת רובה ככולה מהפרשה קבוצתית, שנרשמה על מנת לתת ביטוי להתגברות הסיכון במשק, על רקע מלחמת 'חרבות ברזל' שפרצה בתחילת הרבעון הרביעי. זאת, למרות שעד כה טרם נצפו בבנק אינדיקטורים מהותיים לעלייה בסיכון זה . הגידול בהוצאות להפסדי אשראי על פני שנת 2023 כולה, הושפע גם מהצמיחה בתיק האשראי של הבנק ומעליית רמת הסיכון במשק, בעיקר בשל עליית הריבית", ציינו במזרחי טפחות.

באשר לפיקדונות הציבור, אלו עלו ב-4% אשתקד ביחס לשנה שלפניה והגיעו לסכום של כ-358.5 מיליארד שקל. עם זאת, במהלך 2023 נרשם קיטון של 15 מיליארד שקל בחשבונות עו"ש שאינם צוברים ריבית לאחר שהלקוחות העבירו אותם הן לפיקדונות הנושאים והן למוצרים אחרים דוגמת קרנות נאמנות כספיות.

לקוחות הבנק ניצלו הטבות בסכום של 169 מיליון שקל עד עתה

במהלך הרבעון הרביעי של השנה וגם בפתיחת 2024, העניק מזרחי טפחות הטבות ללקוחותיו בהתאם למתווה שפרסם בנק ישראל עם פרוץ המלחמה וגם הוא, כמו יתר הבנקים, הרחיב את המתווה. אומדן השווי המרבי של ההקלות וההטבות הבנקאיות שניתנו לכלל הלקוחות בקבוצת הבנק מסתכם בכ-531 מיליון שקל (כולל הקלות והטבות בנקאיות שניתנו לתושבי שדרות וקיבוץ כפר עזה אותם אימץ הבנק), וזאת בהנחה של ניצול מלא של כלל ההטבות המוצעות לאוכלוסייה הרלוונטית.

עם זאת, נכון ל-29 בפברואר עמדה עלות ניצול ההקלות וההטבות על כ-169 מיליון שקל (126 מיליון עד סוף 2023), שיעור ניצול של כ-31%. מתוך סכום זה 62 מיליון שקל היו בתחום המשכנתאות, 32 מיליון בהלוואות אחרות של אנשים פרטיים ו-43 מיליון על ידי עסקים קטנים וזעירים. עסקים בינוניים וגדולים ניצלו הטבות בהיקף של מיליון שקל בלבד בכל סגמנט.