ערבוב חשבונות הבנק של החברה והבעלים: הסתבכות קלקן קפיטל

סכומים של עשרות מיליוני דולרים שיועדו לחברת קלקן קפיטל שהנפיקה אג"ח בת"א, נכנסו ויצאו מחשבונות הבנק של בעליה • בד-בבד הבעלים מנסה להשיג כעת מימון לפירעון מוקדם של האג"ח בסך 150 מיליון שקל

אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

עוד מקרה של ממשל תאגידי בעייתי המתרחש באחת מחברות האג"ח הזרות בבורסה בתל אביב. חברת קלקן קפיטל (Kalkan Capital), הרשומה באיי הבתולה ועוסקת בנדל"ן מניב למגורים בטקסס, ארה"ב, פרסמה שני עדכונים למשקיעים.

מנכ"ל אלקטרה קיבל מעל 100 מיליון שקל בשמונה שנים; מה עשתה המניה? 
חברת אשראי החוץ-בנקאי קיבלה צ'ק מיזם. ואז הוא טבע בחובות ענק 

הראשון נוגע לממצאים לפיהם בעל השליטה ומנכ"ל החברה, ד"ר פרקן קלקן, השתמש במספר חשבונות בנק פרטיים שלו לצורך פעילותה העסקית של החברה, ובמהלך 2023 התקבלו בהם הכנסות שהיו אמורות להגיע לידיה.

העדכון השני הוא שאותו בעל השליטה נמצא במשא-ומתן מתקדם עם גוף מממן בארה"ב לביצוע פירעון מוקדם וסופי של איגרות החוב של החברה בהיקף של כ-150 מיליון שקל. מועד הפירעון של האג"ח מסדרה א' של קלקן הוא בנובמבר 2025. הן הונפקו בתל אביב בסוף 2022.

בד-בבד, על רקע שני הדיווחים של החברה, חברת הדירוג מידרוג הורידה את דירוג החוב של קלקן בדרגה אחת, מ-A3.il ל-Baa1.il, ומשאירה את הדירוג תחת בחינה עם השלכות שליליות.

בחשבונות בעל השליטה הועברו עשרות מיליוני דולרים

הממצאים באשר לערבוב חשבונות הבנק של החברה והבעלים התגלו לקראת פרסום הדוחות הכספיים שלה לשנת 2023. לפי הדיווח, במהלך עבודת הביקורת התגלו לראשונה מספר חשבונות בנק פרטיים של בעל השליטה, שדרכם בוצעה פעילות עסקית של החברה, באופן שבו חלק מההכנסות וההוצאות של החברה הועברו באמצעות החשבונות הפרטיים. ב-2023 התקבלו בחשבונות אלה 18.3 מיליון דולר מגורמים ממשלתיים בארה"ב בגין השכרת דירות החברה לפליטים, וכן הופקדו בחשבונות הפרטיים כספים של החברה בסך כ-11.5 מיליון דולר.

מנגד, בוצעו מהחשבונות הפרטיים תשלומים בקשר עם פעילות נכסי החברה, לרבות תשלום הוצאות ביטוח בסך 12.4 מיליון דולר, השקעות CAPEX בנכסי החברה בסך 11.7 מיליון דולר והוצאות הנהלה וכלליות בסך 1 מיליון דולר. כתוצאה מכך, בסוף 2023 נוצרה לבעל השליטה יתרת חובה כלפי החברה בסך 4.7 מיליון דולר - מתוכם הוא החזיר לאחר סוף השנה 3 מיליון דולר. "בעל השליטה מסר לחברה כי לא נעשה כל שימוש בכספים שהופקדו בחשבונות הפרטיים לצרכים אישיים אלא לצרכי החברה ונכסיה בלבד", נכתב בדיווח.

לפי הדיווח, קיימת לטובת בעל השליטה יתרת זכות (הלוואת בעלים) בסך 5.2 מיליון דולר, והוא אישר שלא תיפרע עד ספטמבר 2024, לרבות בדרך של קיזוז.

במקביל התגלתה הלוואה הקשורה לאחד מנכסי החברה, בסך 8 מיליון דולר, שלא נרשמה בדוחות החברה, ולא ניתן עליה גילוי. ההלוואה נלקחה במרץ 2022, טרם ההנפקה בתל אביב, ונפרעה באוקטובר שעבר באמצעות גורם מממן של החברה.

כאמור, בעל השליטה מעוניין לפרוע את האג"ח ומסר לחברה כי המימון לצורך זה צפוי להיות מושלם בימים הקרובים.

במידרוג ציינו, כי  לפי הדיווח של החברה, אין ודאות שהמימון יושלם והפירעון המוקדם יבוצע. לדבריהם, הורדת הדירוג נובעת מההערכה כי קיימים ליקויים בממשל התאגידי, המתבטאים בממצאי הבדיקה ומצביעים על אי-סדרים כספיים אשר יש בהם להשפיע לשלילה על סיכון האשראי של החברה.