מאות שקלים בשנה למשק בית: הארנונה צפויה להתייקר ב־2025 ביותר מ־5%

עפ"י נוסחת העדכון השנתית, הארנונה תעלה בשיעור של 5.29% בשנה הבאה - זאת לאחר עלייה של 2.68% ב־2024 ועלייה מצטברת של כמעט 10% משנת 2020 • מדובר בתוספת השנתית הגבוהה ביותר לארנונה מאז שנת 2000 לפחות

בנייני מגורים בירושלים. הארנונה צפויה להתייקר / צילום: איל יצהר
בנייני מגורים בירושלים. הארנונה צפויה להתייקר / צילום: איל יצהר

הארנונה שוב מתייקרת ובשיעור מהגבוהים אי־פעם: על־פי חישובי התאחדות התעשיינים, בשנת 2025 תעלה הארנונה בשיעור של 5.29% - כמעט פי שניים מהעלייה בשנה הנוכחית, והתוספת השנתית הגבוהה ביותר לארנונה מאז שנת 2000 לפחות. 

חוק חדש יאפשר לרשויות המקומיות להעלות את תעריף הארנונה שלכם בקרוב
מעלים מחירים: מפת ההתייקרויות המלאה

על פי הערכת התאחדות התעשיינים, תשלומי הארנונה הנוספים בשנת 2025 יגיעו לסך של 1.9 מיליארד שקל - תוספת של כ־900 מיליון שקל למשקי הבית, ותוספת של כמיליארד שקל למגזר העסקי. המשמעות היא, בחישוב גס (לפי כ־2.8 מיליון משקי בית בישראל בהתאם לפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), תוספת של כ־315 שקל בממוצע לכל משק בית בשנה. התשלום השנתי לארנונה מסתכם בכמה אלפי שקלים לכל משק בית, כתלות ביישוב המגורים ובתעריף הארנונה הנהוג בו.

נזכיר כי הארנונה מתעדכנת אחת לשנה באופן אוטומטי, בהתאם לנוסחה שנכללה בחוק ההסדרים לשנת 1992. נוסחה זו קובעת כי מדי שנה ייקבע בכמה ישתנה גובה הארנונה, כלל־ארצית ולכל סוגי הנכסים - מגורים, עסקים, תעשייה ועוד - על־ידי "טייס אוטומטי" אשר מורכב משני פרמטרים: מדד המחירים לצרכן ומדד השכר הציבורי.

שיעור העדכון נגזר מהסכום המתקבל מהחיבור של מחצית שיעור עדכון מדד המחירים לצרכן ומחצית שיעור עדכון מדד השכר הציבורי. העדכון, כך על־פי הנוסחה, משווה בין מצב שני המדדים ב־20 במאי בשנה שקודם לעדכון (במקרה שלנו - שנת 2024), לבין מצבם ב־20 במאי בשנה שלפני כן (שנת 2023 במקרה הנוכחי).

כפי שפרסמה אתמול (ד') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אתמול, מדד המחירים לצרכן עלה ב־12 החודשים שבין אפריל 2023 לאפריל 2024 ב־2.8%, וגם אם נתון זה אינו מעניק את התמונה המלאה - שכן יש להמתין עד לנתוני מאי - אפשר בהחלט לקבוע כי לעלייה במדד זה יש תרומה משמעותית לעלייה בשיעור הארנונה. גם השכר הממוצע במשק הוסיף לעלות, אף בזמן המלחמה, ובין פברואר 2023 לפברואר 2024 זינק ב־10.7%, וכך אפשר להסביר את הקפיצה הגדולה הצפויה בשיעור הארנונה ב־2025. 

עלייה חריגה

אם כן, על־פי החישוב של התאחדות התעשיינים, הנוסחה הזאת תביא בשנה הבאה לעלייה חריגה גם ביחס לעליות בשנים האחרונות: בשנת 2024, למשל, עלתה הארנונה ב־2.68%, ובשנת 2022 ב־1.37%. למעשה, במרבית הפעמים לאורך שני העשורים האחרונים ויותר, העלייה הייתה מינורית יחסית לעלייה הצפויה בשנה הבאה, ורק ב־2009 התקרבה לשיעור עלייה דומה: 4.57%. אגב, עם סכום את העלייה המצטברת בשיעור הארנונה משנת 2020, עוד לפני העלייה הצפויה ב־2025, נגיע לכמעט 10%.

יש לזכור כי לצד העלייה האוטומטית הזאת, הרשויות המקומיות יכולות להגיש בקשה לשינוי חריג בארנונה - בין אם להפחית ובין אם להעלות את שיעור זה, לסיווגי הנכסים השונים. את הבקשות הללו עליהן להגיש למשרד הפנים עד 1 ביולי.

עוד נוסיף ונציין כי השנה, בשל העובדה שמדובר בשנת בחירות וגם בעקבות השפעות המלחמה, ניתנה לרשויות אפשרות להחיל שינויים רטרואקטיביים בשיעורי הארנונה בתחום השיפוט שלהן לגבי שנת 2024, כפי שפרסמנו כאן לראשונה.

נשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, קורא לממשלה לעצור את ההתייקרות הצפויה: "הממשלה יכולה למנוע התייקרות זו על־ידי הקפאת 'הטייס האוטומטי' שמעלה את תעריפי הארנונה מדי שנה. אין כל הצדקה לכך שדווקא בשנה שבה עסקים ומשקי בית קורסים תחת נטל עלויות המלחמה, הממשלה תמשיך בהעלאות התעריפים כבימי שגרה ותתייחס לאזרחים ולעסקים בישראל כ'פרה חולבת' להגדלת ההכנסות".