ועדת הכספים אישרה תיקון לתקנות ני"ע שיאפשר ביצוע הנפקות ע"י "תשקיף מדף"

"תשקיף המדף" מאפשר לחברה המפרסמת אותו לבצע מספר הנפקות בהתראה קצרה

ועדת הכספים אישרה היום (ב`) תיקון לתקנות ניירות ערך שהציעה רשות ניירות ערך במטרה לאפשר לשוק ההון הנפקות באמצעות "תשקיף מדף". כמו כן, אישרה הוועדה בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק ניירות ערך, המיועד לחזק את היציבות הפיננסית של מסלקות הבורסה.

הצעת הרשות לאפשר הנפקה על פי תשקיף מדף מקילה על הנפקת ניירות ערך מסחריים ומרחיבה את המלצות הוועדה הציבורית, בראשות עו"ד ראובן בכר, שפורסמו באוגוסט השנה.

התקנות מגדירות את מהותו של תשקיף המדף ומסדירות את המנגנון לפי יבוצעו ההנפקות על פי התשקיף, לרבות דרישות סף שבהן חייב המנפיק לעמוד כתנאי ליכולתו להנפיק על פי תשקיף המדף. המנגנון אותו אימצה הרשות בתקנות מקובל בשווקי הון שונים בעולם.

ייחודו של "תשקיף המדף" בכך שהוא מפורסם אחת לתקופה מסוימת, ובמהלכה הוא פתוח לביצוע מספר הנפקות. ביצוע כל אחת מהנפקות אלו, למעט הצעה הנעשית ביום פרסום התשקיף, יכול להתבצע שעות ספורות לאחר המועד שבו קיבלה החברה החלטה על ביצוען.

המעבר לשיטה החדשה חייב שינוי במשטר הדיווח השוטף של החברות והתאמתו לצרכים החדשים של המשקיעים. התקנות שאושרו קובעות בין השאר כי דו"ח הצעת מדף יופץ באותו אופן ובאותם מקומות בהם פורסם התשקיף, לא יאוחר מכמה שעות לפני תחילת המועד להגשת ההזמנות לניירות ערך הכלולים בהצעה.

מדובר בדו"ח קצר מאוד, הכולל את פרטי ההצעה הקונקרטית בלבד וכן עדכונים בקשר לפרטים שתוארו בתשקיף המדף. זאת לאחר שמסגרת ההצעה הכללית ניתנה כבר בתשקיף המדף, לרבות כל הגילוי הנדרש.

התיקון בחוק ניירות ערך, שאושר בוועדה במטרה לחזק את היציבות הפיננסית של מסלקות הבורסה, משליך למעשה על יציבות כלל המערכת הפיננסית. התיקון שתואם עם הבורסה בתל-אביב כולל שלושה מרכיבים:

1. חבר בורסה שרכש ניירות ערך בבורסה אינו זכאי להם או לכל זכות בהם, אלא לאחר ששילם את תמורתם המלאה למסלקה.

2. כל עוד לא בוצע התשלום תהיה המסלקה הבעלים היחיד של ניירות הערך.

3. חבר בורסה שמכר ניירות ערך אינו זכאי לתמורה שנתקבלה, אלא לאחר שכל הזכויות הועברו למסלקה.

מטרת ההוראה היא להבטיח שהבורסה לא תידרש לשלם עבור ניירות הערך בטרם הצד עימו בוצעה העיסקה השלים את חלקו.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988