דרישת הכתב, גמירות הדעת

כתבות אחרונות

 

ויתור על נחלה - כן, ויתור על זכויות במושב - לא

ויתור של יורשים לטובת אחד מהם בנחלה, אין פירושו ויתור על השבחות במקרקעי המושב

עו"ד מוטי בניאן 24.03.2002

גם טיוטה סופית איננה הסכם

כל עוד אין ביטוי להסכמה סופית, ואפילו פגישת החתימה נקבעה, ההסכם אינו סופי

עו"ד מוטי בניאן 24.02.2002

שניים אוחזים בדמי תיווך

צד המסכל את מאמציו של המתווך ועוקף אותו, על ידי ניצול המידע שנתקבל ממנו, לצורך פנייה ישירה אל הצד האחר לעיסקה, מפר את חובת תום הלב

עו"ד רמי שר-ישראל 13.01.2002

שניים אוחזין בדמי התיווך

לקוח שמקבל פרטים ראשוניים ממתווך אחד, ופרטים נוספים ממתווך אחר, ישלם לכל מי שהיווה "גורם יעיל" להשלמת העיסקה

עו"ד מוטי בניאן 30.12.2001

מתנה במקרקעין לא מחזירים סתם כך

כאשר מדובר בהתחייבות למתן מתנה, רשאי הנותן, כל עוד המקבל לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות - לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו

עו"ד רמי שר-ישראל 04.11.2001

תום לב - גם בפרישה ממו"מ

באין הסבר הגיוני, הפורש ממשא ומתן בשלב מאוחר וקריטי מאוד במו"מ לוקה בחוסר תום לב

עו"ד מוטי בניאן 28.10.2001

נאמנות: הסיפור צריך לשכנע

על מי שטוען שאחר רכש עבורו מקרקעין בנאמנות נטל ההוכחה שיש היגיון וסיבה מוצדקת לכך

עו"ד מוטי בניאן 21.10.2001

יפוי כוח בלתי חוזר - אימתי?

בהבדל משליחות רגילה, שביסודה עומד האינטרס של השולח, בשליחות להבטחת זכותו של אחר עומד האינטרס של האחר

עו"ד רמי שר-ישראל 12.08.2001

מבין הפולשים, הקודם עדיף

לפולש למקרקעין אין כל הגנה וזכות, אפילו אם התובע לסילוקו אינו מסוגל להוכיח זכות במקרקעין

עו"ד מוטי בניאן 13.05.2001

אין חתימה - אין גמירות דעת

הסכם שותפות בין שני קבלנים בנוגע לביצוע פרוייקט עלול שלא להתגבש, אם אינו חתום

עו"ד מוטי בניאן 24.12.2000

הבטחה צריך לקיים

הבטחה שלטונית שניתנה על ידי מי שמוסמך היה לתת אותה, יש לקיים ובמיוחד כשצד הסומך על הבטחה זו שינה מצבו לרעה, והבטחה כזו ניתנת גם להמחאה לאחר

עו"ד מוטי בניאן 02.10.2000

אחריות המוכר גוברת על "ייזהר הקונה"

מוכר מקרקעין המצהיר הצהרות ללא כיסוי או עושה גילוי לא נאות, מעניק לקונה את הזכות לבטל את העיסקה, גם אם הקונה לא בדק הצהרות אלו

עו"ד מוטי בניאן 24.09.2000

יש לשערך את התמורה ברכישת מקרקעין

לפעמים, מטעמי צדק, יש להתערב בהסכם שאין בו הוראה על שערוך, ולהורות על שערוך, ולו חלקי, כדי שלא להפוך את הנכס לחסר ערך

עו"ד מוטי בניאן 03.09.2000

תנאים לתוקפה "גמירות דעת" בחוזים

הבטחת ציפיותיו של מקבל המתנה הינה אינטרס ראוי להגנה, ומקובלת ההלכה כי את גמירת הדעת יש להסיק, גם בחוזה מתנה, על סמך גילוייה החיצוני של כוונת המתקשר * אלא שבחוזה מתנה יש להכיר בציפיותיו של מקבל המתנה כלגיטימיות רק כאשר הנסיבות והתנהגות הצדדים מצביעים בצורה ברורה וחד-משמעית על כוונתו של המעניק להתקשר בחוזה

עו"ד משה קשת 09.03.2000

הפורמליסטיקה מחייבת

למרות טיבם המיוחד של יחסים בין בני זוג, אין לסטות מדרישות הכתב בהתקשרויות מקרקעין ביניהם

עו"ד רמי שר-ישראל 10.05.1999

   1234   

   נמצאו 50 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 4

צרו איתנו קשר *5988