בבאזל שיניתי את כללי המשחק

לאחר שהשיגו את יעד הלימות ההון שהגדיר חזקיהו, יוצב בפני חלק מהבנקים יעד חדש

"שוב אתה כותב על הלימות ההון?", שואלים אותי במערכת, "כבר אין נושאים אחרים לכתוב עליהם במערכת הבנקאית?". אז האמת היא שבהחלט יש, אבל הלימות ההון, על אף הדימוי האפרורי שלה, היא נושא מרכזי - בייחוד היום, בזמן המשבר - שצפוי לעבור שינויים גדולים וחשובים בחודשים הקרובים.

לפני שנתיים בדיוק, ב-6 בספטמבר 2007, נערכה מסיבת עיתונאים לרגל פרסום הדו"ח השנתי של הפיקוח על הבנקים. המפקח, רוני חזקיהו, אז שמונה חודשים בתפקיד, הציג בפעם הראשונה את יעד הלימות ההון של 12%. "בשלב זה של מחזור העסקים היינו מצפים להלימות גבוהה יותר שתתמוך באפשרות כי בעתיד תהיה הרעה במצב הכלכלי", הוא אמר. "אני מצפה כי הבנקים יעלו את הלימות ההון ל-12%".

שנתיים אחר כך היעד הושג. הלימות ההון הממוצעת במערכת הגיעה ל-12.65%. מראשית 2009 גויסו מעל 12 מיליארד שקל, ובדו"חות הרבעון השני דיווחו כל הבנקים, כולל דיסקונט, על הלימות הון שמעל 12%. כעת אפשר לעבור לשלב הבא והנה עיקרי השינויים.

מערבבים את הקלפים

בסוף השנה יעברו הבנקים למדוד את ההון על פי כללי באזל 2. לכך יש כמה משמעויות: למשל, כיום אין להפסדים בקרן ההון השפעה על חישוב ההלימות ואילו לפי כללי באזל 2 הפסדים הרשומים בקרן ההון יקוזזו מהלימות ההון. בנוסף, הבנקים יצטרכו להקצות הון בגין סיכונים תפעוליים.

השינוי הגדול הוא המעבר להקצאת הון בתיק האשראי בהתאם לסיכון הלקוח. לא עוד הקצאה של 9% מההון עבור כל אשראי שניתן, אלא הקצאה בהתאם לסיכון הספציפי של הלווה. הבנק ידרג את הלווים, יקבע את רמת הסיכון של כל אחד מהם, ויקצה עבור כל לווה הון בשיעור אחר המותאם לסיכון הספציפי. כך, בגין לקוח שידורג גבוה יותר יידרש הבנק להקצות פחות הון. לדוגמה, עבור לווה המדורג גבוה יוקצו 6 אגורות מכל שקל אשראי, ועבור לווה בדירוג נמוך יוקצו 12 אגורות.

התוצאה תהיה שבגין אותו תיק אשראי וכנגד אותה רמת הון יידרש הבנק להקצות יותר הון וכך הלימות ההון תרד. בבנקים מעריכים שהירידה תהיה בשיעור של 0.5%-1%. כך שבנק שיגיע ל-31 בדצמבר עם הלימות הון של 12% ימצא את עצמו ב-1 בינואר עם 11% ויצטרך לעמול על תוכנית שתחזיר אותו לשיעור הנדרש.

שני הבנקים היחידים בהם הלימות ההון תעלה בעקבות באזל 2 הם בנק מזרחי טפחות ובנק ירושלים להם תיק משכנתאות גדול מאוד ביחס לתיק האשראי הכולל. מכיוון שלפי כללי באזל 2 הקצאת ההון למשכנתאות נמוכה, ימצאו עצמם שני הבנקים עם הלימות גבוהה יותר.

מעודדים את התיאבון של יונס

אחרי המעבר לבאזל 2 ישנה חזקיהו את כללי המשחק. עד עכשיו נדרשו הבנקים לעמוד כאמור בהלימות הון של 12%, מינואר 2010 אין עוד יעד זהה לכולם. כל בנק יקבע לעצמו רף הון מינימלי הנגזר מפרופיל הסיכון הספציפי שלו, תוכניתו העסקית, גודלו, ותמהיל פעילותו.

בכל בנק תתקיים בדיקת נאותות הון הכוללת הערכת הצורך של הבנק בהון ביחס לפרופיל הסיכונים שלו, וקביעת אסטרטגיה לשמירה על רמת ההון הנדרשת. התהליך הקושר את ההון לפרופיל הסיכון נקרא ICAAP Internal Capital Adequacy) (Assessment Process. עדיין יהיה שיעור הלימות הון מינימלי שכל הבנקים ידרשו לעמוד בו, למשל 11%, אבל מעבר לכך יציג כל בנק למפקח את תוצאות תהליך ה- ICAAP, יקבל את אישורו ליעד שקבע, ויחל לפעול מול יעד זה. לאחר קביעת היעד יצטרכו הבנקים לשנות גם את מדיניות הדיבידנד ולהתאימה אליו.

בנק שצפוי לעמוד במצב מוזר בשל כך הוא מזרחי טפחות, שיראה לפניו עודפי הון. הלימות ההון של מזרחי טפחות תעלה אחרי באזל 2 אך יעד ההלימות שלו צפוי להיות נמוך מבנקים אחרים, משום שכבנק קמעונאי פרופיל הסיכון של פעילותו נמוך. לכן דוחף באזל 2 את מנכ"ל מזרחי טפחות, אלי יונס, להגדיל את תיאבון הסיכון של הבנק, להרחיב את פעילותו (גם בחו"ל) או לחילופין להפעיל מדיניות דיבידנד אגרסיבית.

יעד חדש ב-2010

בהזדמנות זו, בה נקבעים יעדי הלימות ההון, יטפל בנק ישראל גם בשיעור הלימות ההון הראשוני. וכשחזקיהו מתייחס להון ראשוני הוא לא מתכוון ליצורי כלאיים כמו הון היברידי שהוא אג"ח מורכב, אלא להון הראשוני המקורי, כלומר ההון הבסיסי של הבנק, המורכב מהון בעלי המניות ורווחי הבנק. לשם נכנס הרווח ומשם יורדים ההפסד והדיבידנד.

בפיקוח עוד לא החליטו מה יהיה השיעור המינימלי, וסביר שלא יהיה שיעור זהה לכל בנק. כרגע נראה שהרף התחתון החדש יהיה לפחות 7% וייתכן שחלק מהבנקים ידרשו לעמוד ברף גבוה יותר של 7.5%, תלוי באופי פעילותם.

מאחר שכפי שראינו הלימות ההון של הבנקים תרד עם המעבר לחישוב על פי כללי באזל 2, יידרש לבנקים זמן כדי לעמוד ביעד החדש. כרגע מדברים על סוף 2010 או אולי סוף 2011. זו אחת הסיבות לכך שחזקיהו מערים כעת קשיים על חלוקת דיבידנד. לתפיסתו השמרנית, עד שלא מתפזר הערפל סביב השפעת באזל 2 על ההלימות, אין סיבה לחלק את כספי הבנק לבעלי המניות.

רק במארס 2010 יפרסמו הבנקים את תוצאות 2009 ואז נוכל לראות את הלימות ההון שלהם נכון לסוף 2009 לפי באזל 2. ומאחר שרק במאי 2010 יהיו תוצאות הרבעון הראשון של 2010, שהוא הרבעון הראשון של באזל 2, רק אז אפשר לצפות כי חזקיהו יאפשר חלוקת דיבידנד.

צרו איתנו קשר *5988