איך קיבל דודי אפל 14 מיליון שקל כהחזר מע"מ על עסקה שבוטלה?

תחקיר "גלובס נדל"ן" חושף איך פרשת רשות המסים הצטלבה עם פרשת רכישת האדמות של מושב גינתון ■ חברת מגדל הזוהר של אפל: "לא ידוע לנו על כל חקירה בנושא"

איך שפרשיות מצטלבות. הפרשה הנחשבת לחמורה ביותר בתחום הפשרת קרקע חקלאית, עסקת מכירת אדמות המושב גינתון ליזם הנדל"ן דודי אפל וחברת מגדל הזוהר, היא - כך מסתבר עכשיו - חלק מוזר מפרשת רשות המסים, מזווית שלא נחשפה עד כה - פרשיית מע"מ מוזרה בתחום המקרקעין.

14.2 מיליון שקל קיבל דודי אפל כהחזר מע"מ מהמדינה במסגרת עסקת גינתון, שהוגדרה כבלתי חוקית. הגורמים המקצועיים ברשות המסים התריעו, אבל בכירי רשות המסים לא עשו את מה שהדרגים המקצועיים המליצו לעשות: לדרוש להחזיר את הכסף לקופת האוצר.

את הפרשה הזו ואחרות ניסה לחשוף שוקי משעול, מי שהיה ממונה מע"מ תל-אביב. בעקבות תלונות של משעול על שחיתות בתוך מערך החקירות של אגף מכס-מע"מ, בגיבוי וטיוח של בכירים ברשות המסים, נפתחה נגדו חקירת ענק, שכללה מעקבים, האזנות וצילומי סתר במשך קרוב לשנה, החל מקיץ 2004.

ראש רשות המסים הקודם, איתן רוב, השעה את משעול מהעבודה (וגם את שותפו של משעול לניסיון החשיפה, קצין המודיעין רפי רותם). בעקבות החקירה נגד משעול הוגש נגדו בתחילת 2006 כתב אישום על קבלה שלא כדין של 542 שקל כהשתתפות בביטוח הרכב שלו, ועל הפרת סודיות בשיחותיו עם אחד ממקורותיו (הפרשה נחשפה ב"גלובס", "שיטת מצליח", מוסף G, 8.7.10).

הרוב המכריע של אלפי שעות שיחות והקלטות וידיאו מהאזנות הסתר, חומר גלם שיכול לספק מידע מדהים על פרשת רשות המסים, לא הובא לבית המשפט.

מושב גנתון / צלם: תמר מצפי
 מושב גנתון / צלם: תמר מצפי

תדהמה במינהל

נזכיר נשכחות: בקיץ 1997 קנה דודי אפל עם עו"ד דרור חוטר-ישי, שותפו בחברת מגדל הזוהר, 1,400 דונם ממושב גינתון ליד לוד, קרקע חקלאית שלא הופשרה לבנייה. החזון של אפל, שנתמך על-ידי גורמים פוליטיים, היה עוד שכונת ענק במרכז הארץ, כמו גני אביב בלוד, ובה אלפי דירות ושטחים מסחריים. זו היתה תקופה של מחטפים בקרקע חקלאית, משום שיזמים רצו להצטייד בקרקעות מחשש לביטול ההחלטות הנדיבות של מינהל מקרקעי ישראל.

אפל שילם לחברי המושב 98 מיליון שקל במזומן, והחברים התחלקו בכסף. המושב, לצורך העסקה, נרשם כעוסק מורשה והוציא לאפל חשבונית לצורך העסקה בלבד. זוהי חשבונית מספר 1 של גינתון. בחשבונית נרשם מע"מ בגובה 14.2 מיליון שקל.

הבעיה היא שהעסקה איננה חוקית. מדובר בקרקע בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. לחברי גינתון אסור היה למכור אותה כאילו היא שלהם. אפל ומגדל הזוהר דווחו לרשויות המס על העסקה, שמבחינתם הוצגה כעסקה לגיטימית לחלוטין. מגדל הזוהר של אפל הציגה את החשבונית לפני רשויות המס, וביקשה החזר מע"מ בגובה 14.2 מיליון שקל.

התיק טופל על-ידי שוקי משעול. עסקה בסדר גודל כזה צריכה לעבור מספר מבחנים על מנת שיאושר החזר מע"מ. המבחן הראשון והעיקרי של רשויות המס בעסקה כזו הוא מבחן פשוט: האם מינהל מקרקעי ישראל, שהוא הבעלים של הקרקע, מאשר את העסקה. הוראות מע"מ אוסרות על החזר מע"מ ברכישת קרקע חקלאית, אלא אם הקרקע הופשרה לבנייה, ובתנאי שההפשרה אושרה על-ידי רשויות התכנון ומס שבח.

חוק מע"מ מאפשר לקונה לנכות מס תשומות "הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין". מוציא החשבונית חייב להיות "בעל הטובין" שאותו הוא מוכר. מכיוון שמושב גינתון לא היה מעולם "בעל הטובין", שהם האדמה החקלאית שבבעלות המינהל, וגם מגדל הזוהר לא יכולה להיות "בעל הטובין" ללא אישור המינהל - המסקנה של משעול היתה כי אפל ומגדל הזוהר לא זכאים לנכות מס תשומות, כלומר, לא זכאים להחזר מע"מ.

משעול התקשר למינהל ונתקל בתדהמה מוחלטת. כמובן שהעסקה לא אושרה במינהל, וכלל לא היה ידוע עליה. מבחינת בכירי המינהל, זו היתה העסקה הפרועה ביותר בתחום קרקע חקלאית שאפשר להעלות על הדעת. המינהל הודיע למשעול כי העסקה נעשתה ללא ידיעת המינהל ובוודאי ללא הסכמתו, ולמעשה אין עסקה.

פרקליטות המדינה מתחבטת כבר מספר שנים מה לעשות עם הפרשה הזו כלפי חברי מושב גינתון, ואינה מצליחה להחליט. המינהל נקט רק בסנקציה שולית נגד גינתון, בכך שהפסיק לספק למושב שירותים.

"לפעול באופן מיידי להשבת מס התשומות"

משעול הודיע כי אין לאשר למגדל הזוהר את החזר המע"מ. התיק נלקח מידיו, והממונים עליו דווקא אישרו את העסקה. מגדל הזוהר של אפל-חוטר ישי קיבלה החזר מע"מ בגובה 14.2 מיליון שקל.

משעול: "עדכנתי במהלך 2004 את איתן רוב ומשה מזרחי בעניין הזה, בפגישות עבודה ובשיחות בינינו, שהמשטרה תיעדה והקליטה בזמנו ללא ידיעתי. נאמר לי להעביר הכול דרך זאב פורת, סגן מנהל רשות המסים. גם לאחר מכן, בכל פגישה מקצועית עם איתן רוב, דרשתי טיפול בסוגיית גינתון".

לימים הגישה יחידת הפירוקים של מע"מ בקשת פירוק נגד חברת מגדל הזוהר, שבמרכזה דרישה להחזר חובות של החברה לשלטונות המס. מטעם מגדל הזוהר טיפל בעניין עו"ד ארנון חטר-ישי. מנהל רשות המסים, איתן רוב, והיועמ"ש של הרשות, משה מזרחי, עודכנו על הליכי הגבייה מול מגדל הזוהר. בהסכם הפשרה של רשות המסים עם מגדל הזוהר לא הוזכרה עסקת גינתון.

משעול לא ויתר ועורר מחדש את הפרשה. בינואר 2005 נתן משעול תזכורת נוספת לזאב פורת על הצורך לדרוש החזר מס מאפל בגין עסקת גינתון. התיק הועבר לבדיקתו של מנהל מחלקת בקורת ושומה, רו"ח אהרון ברגר.

רו"ח ברגר בדק וכתב כך: "בחודש יולי 2004 בוטלה עסקת הרכישה, ואף עודכנה ברישומי המחשב על-ידי מס שבח. לאור האמור, יש לפעול באופן מיידי להשבת מס התשומות בגובה 14,243,195 שקל אשר נוכה, בהתאם לקבוע בסעיף 43 לחוק".

סעיף 43 לחוק מע"מ אומר כי אם בוטלה העסקה יש להחזיר לקופת האוצר את המס שהקונה ניכה. ההמלצה של רו"ח ברגר לא יושמה.

לפעול להשבת מס התשומות

בספטמבר 2007 פנה משעול לסנ"צ דוד אוסמו מהיחידה הארצית לחקירות הונאה, וכך כתב בתלונתו: "תיק חברה מספר 511611857 מגדל הזוהר לבניין בשליטתו של דודי אפל. בתיק זה מע"מ שילמו לחברת מגדלי הזוהר/דודי אפל החזר מס בסך של 14,243,195 שקל עבור רכישת אדמות גינתון. ההחזר שולם לחברה ביוני 1997 שלא כדין, בניגוד לחוק ובניגוד לחוות-דעת מקצועית שלי בנושא, שכן מדובר בקרקע חקלאית שלא הופשרה לבנייה, והעסקה לא אושרה על-ידי מינהל מקרקעי ישראל וכו'.

"ביום 18 ינואר 2005 פניתי שוב בכתב להנהלת רשות המסים באמצעות פורת זאב (רצ"ב העתק) וביקשתי שיטפלו בהחזרת הכסף לקופת המדינה, סכום של למעלה מ-14 מיליוני שקל שהועברו לחברת מגדל הזוהר/דודי אפל שלא כדין. התיק הועבר לטיפולו של רו"ח אהרון ברגר בהנהלת רשות המסים מהמחלקה לביקורת ושומה המחלקה המקצועית. במכתבו (העתק רצ"ב) מיום 23 בפברואר 2005, לאחר בדיקות נוספות שערך, קובע רו"ח אהרון ברגר חד-משמעית כי "יש לפעול באופן מיידי להשבת מס התשומות אשר נוכה", סך של 14,243,195 שקל שנוכו שלא כדין, ויש להשיבם לקופת אוצר המדינה. התיק הועבר למע"מ רמלה לביצוע האמור לעיל.

"הפרשה טויחה, התיק נגנז, ועד היום לא הוחזר הכסף למדינת ישראל.

"לפרשה הזו במלואה נחשפה משטרת ישראל יאח"ה במסגרת האזנות הסתר שבוצעו במשרדי".

הפרקליטות: התלונה הוחזרה למשטרה

על התלונה של משעול השיב סנ"צ דוד אוסמו מהיחידה הארצית לחקירות הונאה: "מכתבך הועבר לעיון פרקליטת מחוז תל-אביב".

מה עשתה רות דוד, פרקליטת מחוז תל-אביב, עם החומר שהועבר אליה על-ידי סנ"צ אוסמו? דוד, שהיתה הרוח החיה בהגשת האישום נגד משעול ובניהול התיק הפלילי נגדו, מצאה את עצמה לפתע עם תלונה כל-כך חמורה של משעול, הנאשם שלה, הטוען בלהט כי "תפרו" לו תיק בגלל תלונותיו על מעשי שחיתות בתוך רשות המסים.

שוקי משעול לא נקרא להעיד על פרשת גינתון ולמסור את החומר שבידיו. לכאורה, מישהו החליט לא לחקור תלונה כל-כך חמורה. אם כך, מה עשתה הפרקליטות עם התלונה?

תגובת הפרקליטות: "ב-10.9.2007 העבירה אלינו היחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל מכתב מאת שוקי משעול ובו פירוט טענותיו וחשדותיו כלפי גורמים שונים. בטענותיו של משעול, אשר הובאו במכתבו, לא היתה כל רלבנטיות להליך הפלילי המתנהל נגדו, והן הקימו חשד לביצוע עבירות על-ידי אחרים. כמו כן, בשל ההליך הפלילי העומד ותלוי נגד משעול היתה הפרקליטות מוגבלת ביכולותיה לקיים השלמות לחקירה. על כן, ב-17.9.2007 הוחזר מכתב התלונה של משעול ליחידה הארצית לחקירות הונאה של משטרת ישראל לטיפולם, בצירוף ההסבר האמור".

המטה הארצי של המשטרה התבקש ב-12.9 להגיב לשאלה מה עלה בגורלו של התיק, אולם, למרות בירורים שנעשו ביאח"ה, לא התקבלה תשובה עד פרסום הכתבה. התיק כנראה נעלם.

איך התגלגלו ברשות המסים ההחלטות בעניין המע"מ בעסקת גינתון? התשובה לשאלה זו נמצאת בידי המשטרה: האזנות הסתר שנעשו לשוקי משעול ושיחותיו עם בכירים ועם ממונים עליו בעניין עסקת גינתון. צריך רק להאזין לשיחות.

מטעמו של איתן רוב נמסר כי לא ידוע לו כלל על עסקת גינתון, וכי הוא מעולם לא עסק בה.

חברת מגדלי הזוהר של אפל מסרה בתגובה, באמצעות עו"ד ארנון חטר-ישי: "לא ידוע לי מתי ואיפה העלו ה"ה משעול וברגר טיעון כזה. לתומי חשבתי - לצערי התבדיתי - כי הרשויות פועלות על-פי דין. החברה שילמה מע"מ כדין בעסקת גינתון, וקיבלה החזר כדין. לא ידוע לי על כל מגעים בנושא עם ה"ה רוב ומזרחי. לא ידוע לי על כל חקירה בנושא של רשות המסים. לא ידוע לי על כל חקירה בנושא של המשטרה".

רשות המסים: "המדינה משמשת כמתווך בלבד"

חלק מטענותיו של משעול מופנות כלפי איתן רוב וכלפי עו"ד משה מזרחי, היועץ המשפטי של רשות המסים ומועמד לתפקיד ראש הרשות.

תגובת רשות המסים בעניין רכישת אדמות גינתון על-ידי מגדל הזוהר: "ראשית לכל יובהר כי הן מבירור עם מקבלי ההחלטה והן מעיון בחומר המצוי ברשותנו, לא עולה כל מעורבות של עו"ד משה מזרחי או מנהל הרשות לשעבר איתן רוב בתהליך קבלת ההחלטות הנוגע לאי-הוצאת השומה הנ"ל.

"אם ברשותכם מידע מבוסס (להבדיל מרכילות במקרה הטוב או מידע מסולף ומגמתי במקרה האחר) המציג טענות אחרות מהאמור, אתם נדרשים להציג אותו בפנינו להתייחסותנו.

"לעניין עצמו, חוות-הדעת המוזכרת המתייחסת למס התשומות שנוכה בעקבות עסקת הרכישה של הקרקע ממושב גינתון קבעה בזמנו כי בשל ביטול העסקה יש לפעול להשבת מס התשומות שנוכה. בדיקה שנערכה מול מושב גינתון על-ידי מע"מ רמלה, בעקבות קבלת חוות-הדעת, העלתה כי העסקה לא בוטלה, ולכן הוחלט לא לדרוש את מס התשומות שנוכה, וזאת בתיאום מלא עם מוציא חוות-הדעת, מר אהרון ברגר.

"יודגש כי גם אם העמדה של מע"מ היתה כי העסקה בטלה ויש לדרוש מהרוכש (חברת מגדלי הזוהר) את מס התשומות שנוכה, אזי, בכל מקרה, קופת המדינה לא היתה "נהנית" שכן המושב היה מקבל חזרה את המע"מ ששולם על-ידו. זאת, שכן בעסקה בין עוסק לעוסק המדינה משמשת כמתווך בלבד ואינה נהנית מערך מוסף מכיוון שעוסק אחד משלם והשני מזוכה.

"לאור האמור, מדובר בסוגיה מקצועית של שאלת בטלותה של עסקה במע"מ, שהוכרעה על בסיס מקצועי גרידא על-ידי מר ברגר ביחד עם משרד מע"מ".

משעול: "עמדה מטורפת"

משעול אומר: "בזמן אמת לא שמעתי הסבר כזה, ולא היתה חוות דעת כזו שסתרה את העמדה שלי ושל אהרון ברגר. בדיעבד, כשמחפשים תירוצים, עמדת רשות המסים המובאת כאן, משמעותה הכשרה בדיעבד של עסקה בלתי חוקית בעליל.

"אפילו אם גינתון שילמו את המע"מ - האם המדינה צריכה להחזיר מע"מ לעוסק שביצע עסקה בלתי חוקית, לא בתום-לב, ורצה או ניסה לשלם מס על מנת לתת לעסקה נופך חוקי? אפילו אם גנתון שילמו לקופת מע"מ את הכסף, הרי שהכסף היה צריך להישאר בקופת המדינה, והעובדה שהעבירו אותו למישהו אחר זה הפסד למדינת ישראל, כי הכסף הזה לא היה אמור להיות מוחזר, וזאת על-פי ההוראות הברורות של חוק מע"מ, לפיו מס תשומות יוחזר רק בגין עסקאות החייבות במס.

"עסקה זו לא היתה יכולה להתחייב במס כי היתה בלתי חוקית ולא היו לה האישורים לבנייה, ומע"מ ידע זאת. העמדה שמע"מ מציג עכשיו היא הטעיה מכוונת כלפי אנשים שאינם בקיאים בחוק מע"מ. זו עמדה מטורפת שסותרת את חוק מע"מ, ולפי העמדה הזו לא צריך להיות מע"מ בין שני עוסקים ולא צריך להוציא חשבוניות, ולפי העמדה הזו אפשר לגלגל כל סוג של עסקה בלתי חוקית במשק".

צרו איתנו קשר *5988