גזית גלוב סוגרת רבעון: רווח של 197 מיליון שקל

שיעור התפוסה ברמת הקבוצה שמר על רמתו הגבוהה והסתכם בכ-93.5%

גזית גלוב פרסמה הבוקר (ה') את תוצאותיה לרבעון השלישי. החברה דיווחה על גידול של כ-13% בהכנסות מהשכרה אשר הסתכמו בכ-1.138 מיליארד שקל, לעומת כ-1 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה, הנמצאת בשליטת חיים כצמן, רשמה גידול של כ-13% ב-N.O.I ברבעון אשר הסתכם בכ- 775 מיליון שקל, לעומת כ-684 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה- F.F.O (בנטרול רווח והפסד מפדיון מוקדם של אגרות חוב) הסתכם בכ-86 מיליון שקל ברבעון, לעומת כ- 115 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו נובעת בעיקר מהחלפת האג"ח של חברת אטריום במניות אטריום שבוצעה בדצמבר 2009.

הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ-197 מיליון שקל ברבעון, לעומת רווח של כ-117 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-358 מיליון שקל לעומת 356 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור התפוסה ברמת הקבוצה שמר על רמתו הגבוהה והסתכם בכ-93.5%.

ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בסוף הרבעון בכ-5.28 מיליארד שקל (38 שקל למניה) לעומת כ-4.03 מיליארד שקל (31 שקל למניה) ברבעון המקביל אשתקד.

רוני סופר, מנכ"ל החברה, מסר: "הצמיחה ב- NOI ובתזרים נטו מנכסים זהים הושגה הודות לניהול פרו-אקטיבי, פעילות פיתוח ופיתוח מחדש יחד עם פעילות רכישות נרחבת בקבוצה. אנו ממשיכים לחזק את מאזן החברה ולאחרונה השלמנו הנפקת הון במסגרתה גייסנו כ- 650 מיליון שקל תוך כדי הגדלת החזקות הציבור (free float) במניות החברה. מאזן חזק ונזילות גבוהה מסייעים לנו בהמשך מאמצינו לאיתור וניצול הזדמנויות עסקיות תוך חיזוק הפלטפורמה הגלובאלית של הקבוצה."

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988