עופר נמרודי נותן גז

לאחר שאישור העברת המניות לנמרודי מתברר כהטבה, זה תורו של הדירקטוריון

בחודש יוני האחרון התבקשו בעלי המניות של חברת הכשרת הישוב לאשר עסקת בעלי עניין - העברת 8% ממניות החברה הבת הכשרה אנרגיה, המחזיקה ברישיונות החיפוש הימיים "שרה" ו"מירה", לידיו של בעל השליטה בחברה - עופר נמרודי.

הכשרת הישוב ציינה בדיווח לבורסה כי רכישת הרישיונות, שאותה השלימה זמן קצר קודם לכן, "הוצעה לנמרודי ללא קשר לכהונתו כמנכ"ל החברה, והעברתה מקנה לחברה הזדמנות עסקית בתחום שבו אינה פעילה".

העברת המניות בחברה הבת לנמרודי אושרה בדירקטוריון ובאסיפת בעלי המניות, ולאחר שהכשרת הישוב אנרגיה הונפקה לפני כמה חודשים, מסתכם שווי המניות שקיבל נמרודי, ללא תמורה, בכ-43 מיליון שקל.

דירקטוריון הכשרה, בראשות שלמה מעוז, הכלכלן הראשי של אקסלנס, נימק את העברת המניות לבעל השליטה בכך שנמרודי "עשה לילות כימים על מנת להביא לביצועה של העסקה המורכבת" לרכישת הרישיונות.

בעלי המניות של הכשרת הישוב אישרו ברוב גדול של 97.6% את העברת המניות לנמרודי, כאשר בין המאשרים ניתן למצוא את אקסלנס, המחזיק המוסדי הגדול בהכשרה (כ-8% מההון).

עכשיו תור הדירקטוריון

כעת, לאחר שאישור העברת המניות לנמרודי מתברר כהטבה ששוויה נאמד בעשרות מיליוני שקלים, מגיע תורו של הדירקטוריון שאישר אותה לזכות בהטבה משלו.

ביום ד' האחרון הודיעה הכשרת הישוב על כינוס אסיפת בעלי מניות, כשהפעם על הפרק הענקת אופציות למניות הכשרת הישוב אנרגיה לכל הדירקטורים בחברה, ובהם גם קרובי משפחתו של נמרודי. האופציות שיקבלו הדירקטורים, אם תאושר ההצעה, יעמדו על 0.89% מהון החברה, והשווי הכולל של ההטבה מוערך בכ-2.5 מיליון שקל.

אם הנימוק המרכזי של דירקטוריון הכשרה, שאישר את העברת המניות לנמרודי, היה ההזדמנות העסקית שיצר האחרון לחברה, מעניין לראות מה כתבה החברה בנימוקים להענקת האופציות לדירקטורים: "הכניסה לתחום האנרגיה וחיפושי הגז והנפט עשויה להוכיח את עצמה כמנוע צמיחה עתידי לפיתוח עסקי החברה, ובמהלך שנת 2010 הדירקטוריון דן ואישר את כניסת החברה לתחום, וליווה את הנהלת החברה בכניסה לתחום זה".

הנהנה הראשי מקבלת האופציות יהיה לא אחר משלמה מעוז, שיקבל אופציות בשווי הוגן של 505 אלף שקל, כאשר ששת חברי הדירקטוריון הנוספים, אשר אישרו לפני כחצי שנה את העברת המניות לנמרודי, יסתפקו באופציות בעלות של 337 אלף שקל בלבד.

אך הפרט המעניין יותר הוא הגדרת בעלי העניין בהצבעה. באופן טבעי, כותבת החברה, "למיטב ידיעתה, לכל הדירקטורים הניצעים יש עניין אישי בהענקת האופציות", אך אקסלנס, אשר המוטב הראשי בהענקת כתבי האופציה הוא הכלכלן הראשי שלה, אינה נחשבת כבעלת עניין בהצבעה, ולא צריך להפעיל יותר מדי את הדמיון כדי לנחש כיצד זו תצביע.

הקצאת האופציות בהכשרה אנרגיה מעלה פעם נוספת את נושא שיטת התגמול הנהוגה בקבוצה. האם עבור "הזדמנות עסקית" שמעביר מנכ"ל לחברה זכאים הוא והדירקטוריון שמעליו לקבל תגמול מיוחד? עלות העסקתו של נמרודי בהכשרת הישוב ב-2009 הסתכמה בכ-6.4 מיליון שקל (כולל בונוסים), וגם הדירקטוריון לא קופח - עלות שכרו הכוללת בשנה זו הסתכמה בכ-1.5 מיליון שקל.

הנימוקים שאותם מספקת הכשרת הישוב לחלוקת ההטבות הנוכחית, כמו גם הקודמת, יכולים להיות נכונים לעבודתם של מנהלים ודירקטורים בחברות רבות, אשר אינם נהנים כיום מתגמול מיוחד. כל זה לא הפריע לבעלי המניות של הכשרה לאשר את ההטבה לנמרודי בפעם הקודמת, וספק אם זה ימנע מהם לתמוך בהטבה לחברי הדירקטוריון.

צרו איתנו קשר *5988