נמרודי בחוץ: הכשרת היישוב לא תשקיע הון כלשהו ב"מעריב"

(עדכון) - הרעה מהותית בתוצאות "מעריב" ב-2010, אך כרגע בנק הפועלים לא מתכוון לפנות לביהמ"ש ■ הדירקטוריון נתן גיבוי לרכיב לפעול להתייעלות משמעותית, פיטורים וקיצוצי בשכר

הכשרת היישוב של עופר נמרודי לא תשקיע לפי שעה הון כלשהו ב"מעריב". ל"גלובס" נודע כי בחברה משאירים את המשבר הנוכחי בעיקר לידיו של יושב ראש העיתון זקי רכיב, והביעו תמיכה בצעדים שהוגדרו בשוק "דרמטיים" להצלת תזרים העיתון ואינם קשורים בהזרמת כסף אליו.

בתוך כך נודע כי בהכשרת הישוב מתכננים לקחת חלק פעיל יותר בהליך המרת אגרות החוב, אם כזה יצא לפועל על מנת לכסות את החוב. אם יוחלט להנפיק זכויות ולהזרים כסף לחברה, הכשרת היישוב מתכננת להשאיר את הבמה לחלוטין לרכיב.

היום (ד') הגיע איתות שלילי נוסף מ"מעריב ", לאחר שחברת התקשורת הודיעה בדיווח לבורסה כי מהליך הכנת הדוחות הכספיים השנתיים של 2010 עולה כי חלה הרעה מהותית בתזרים המזומנים ובתוצאות החברה לרבעון הרביעי ולשנה כולה, ביחס לתקופות המקבילות ב-2009 וביחס לרבעון השלישי של 2010.

בהודעה אין פירוט כמותי על אותה הרעה, אך לשם השוואה נזכיר כי ב-2009 תזרים המזומנים של "מעריב" היה שלישי בגובה 37.1 מיליון שקל, הכנסותיה הסתכמו ב-372.1 מיליון שקל, וההפסד הנקי היה 71.9 מיליון שקל. ברבעון השלישי של 2010, תזרים המזומנים היה שלילי בגובה 18.4 מיליון שקל.

למעשה, בין השנים 2007-2009 וב-3 הרבעונים הראשונים של שנת 2010, "מעריב" "שרפה" מזומנים בהיקף של 161.2 מיליון שקל. בין השנים 2007-2009 וב-3 הרבעונים הראשונים של שנת 2010, "מעריב" "שרפה" מזומנים בהיקף של 161.2 מיליון שקל.

לפי ההודעה מהיום, בהיעדר מקורות מימון נוספים או הזרמת הון נוסף לחברה, היא תתקשה בהתחייבויות הכספיות שלה לצדדים שלישיים. "מעריב" מציינת כי בכוונתה לנקוט "בטווח הזמן המיידי" (ולא בפעם הראשונה) בצעדי התייעלות משמעותיות, שכוללים קיצוץ בהוצאות השכר. הדירקטוריון ביקש מההנהלה לבחון צעדי התייעלות משמעותיים נוספים במטרה לשפר את תזרים המזומנים בטווח המיידי.

בהמשך הודיעה החברה בדיווח נוסף כי "היא מנהלת דיון עם בנק הפועלים, ולמיטב הבנת החברה, לעת עתה, אין בכוונת בנק הפועלים להעמיד את חוב החברה לפירעון מיידי באמצעות פניה לבית משפט". הודעה זו מטה את הנסיבות לטובת "מעריב".

ל"גלובס" נודע כי דירקטוריון החברה נתן גיבוי לרכיב לפעול לצעדי קיצוץ משמעותיים, ובכלל זה פיטורים של עשרות עובדים, קיצוץ בשכר והורדה בעלויות הדפוס, ככל הנראה על-ידי קיצוץ מספרי העמודים.

גורמים בסביבת העיתון אמרו היום: "אנו הולכים למהלכי התייעלות בכל הרבדים של החברה לרבות כוח-אדם והתייעלות בדפוס. זקי מתכנן לעשות צעדי התחדשות ולחשוף את האסטרטגיה במהלך אפריל או ראשית מאי".

רכיב השקיע בשנה האחרונה 15 מיליון דולר בחברת התקשורת המפסידה, וקיבל לידיו 30% ממניותיה ואת השליטה בפועל. רכיב גם קיבל אופציה לרכוש את חובות העיתון לבנק הפועלים, וניהל משא-ומתן להסדרת חוב זה, עד להודעת הבנק בשבוע שעבר.

לפני שבוע דרש בנק הפועלים מ"מעריב" להסדיר בתוך שבוע את חובו, העומד על 106.4 מיליון שקל. חברת התקשורת של עופר נמרודי וזקי רכיב הודיעה אז בתגובה כי אין בידיה האמצעים להחזיר את מלוא הסכום וכי היא מנהלת מגעים עם הבנק.

רכיב, "מעריב" והכשרת היישוב סירבו להגיב.