צ'ופר או נטל? קבלת רכב מהעבודה יכולה להעיק על העובד

קבלת רכב או מחשב מהעבודה היא צ'ופר, אך אולם במקרים שונים הרכב או המחשב יכולים להינזק שלא בזדון - ולהעמיד את העובד במצב לא נעים מול מקום העבודה

עובדים רבים מקבלים מהחברה שבה הם מועסקים רכב לנסיעות עסקיות או מחשב נייד לצורך שימושים קבועים. אולם במקרים שונים, הרכב או המחשב יכולים להינזק שלא בזדון, ולהעמיד את העובד במצב לא נעים מול מקום העבודה.

באשר לנושא הרכב, בחלק מהסכמי העבודה יש סעיף שקובע, כי במקרה של תאונת דרכים שבה העובד יהיה מעורב, הוא זה שיישא בהשתתפות העצמית. המעביד רשאי לחייב את העובד לשאת בהשתתפות העצמית ולקזז את הקנס מהמשכורת, בתנאי שלא ינוכה על חשבון החוב יותר מרבע משכר העבודה. לעומת זאת, אומרת עו"ד דגנית לפידור-זינגר, מומחית לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות', כי המציאות מלמדת שבחוזים רבים לא קיים סעיף שכזה.

לכן, במקרה של תאונת דרכים או לאחר שהעובד גרם נזק שלא בזדון לרכוש החברה, שניתן לו לצורך מילוי עבודתו, מחויב המעביד לבחון את התנהגות העובד שגרמה לנזק, על-מנת לקבוע אם יש לחייב את העובד בדמי ההשתתפות העצמית או בנזק שגרם.

"יחסי עובד-מעביד מושתתים על התקשרות חוזית, שבמסגרתה מוטלות על העובד חובות שונות, בהן החובה לטפל ברכוש המעביד שנמסר לידיו בזהירות סבירה. עם זאת, הטלת חיוב כספי בגין נזקים שגרם עובד למעסיקו צריכה להיעשות בזהירות", אומרת לפידור-זינגר.

כשהפעולה נעשתה בתום לב, גם אם מדובר ברשלנות של העובד, הרי שזהו חלק מהסיכון שהמעביד חייב לקחת על עצמו בעת הפעלת מקום העבודה. לכן, עליו להיערך בין אם על-ידי עשיית ביטוח או בדרך של נקיטת אמצעי זהירות אחרים. במקרה כזה, לא יוכל המעביד להטיל על העובד את ההשתתפות העצמית או לחייב אותו לשאת בנזק.

לפידור-זינגר מציינת, כי "המעביד רשאי להטיל על עובד אחריות לנזק רק אם הוא נוצר כתוצאה מזדון או רשלנות פושעת. למשל, אם העובד נסע במהירות מופרזת ובשל כך היה מעורב בתאונת דרכים, אז ניתן לחייב אותו בדמי ההשתתפות העצמית. לעומת זאת, אם העובד לא הספיק לעצור בזמן ועקב כך התנגש ברכב שלפניו - אף שהתאונה נגרמה בגללו, לא ניתן לחייב אותו בדמי ההשתתפות העצמית".

כך גם לגבי עובד שגרם נזק למחשב נייד. לפידור-זינגר מציינת, כי גם במקרה שבו העובד פגע בזדון או התרשל רשלנות פושעת, לא ניתן לנכות את סכום החוב משכרו אם הוא לא הסכים לכך מראש. במקרה כזה, המעביד אינו יכול לנכות את החוב באופן אוטומטי משכרו של העובד ועליו להגיש תביעה.

צרו איתנו קשר *5988