לחסוך על הדוח: כיצד לקבל החזר מס על הפסדי הון?

כיצד תקבלו החזר מס אוטומטי בגין הפסדי הון, ללא הגשת דוח שנתי לרשויות המס

בעקבות תיקון תקנות ניכוי מס במקור מרווחי הון החל מה-1 בינואר 2012, בחישוב רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים לצורך ניכוי מס במקור, יקזזו המנכים (בנקים וברוקרים) הפסדי הון שנוצרו ממכירת ני"ע נסחרים שהיו בניהולו של המנכה, ובתנאי שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין אם לפני מועד יצירת ההפסד ובין אם לאחריו. כלומר, התיקון מאפשר קיזוז הפסדים אחורנית (!), וזאת בניגוד למצב שהיה קיים טרם התיקון, בו קיזוז הפסד הון כנגד רווח הון על ידי המנכה היה אפשרי רק במידה שרווח ההון נוצר באותו חודש בו נוצר הפסד ההון, או לאחריו באותה שנת מס.

בהתאם להנחיות רשות המסים לאיגוד הבנקים בישראל ואיגוד חברי הבורסה שאינם בנקים, בעניין אופן יישום התיקון, מס שנוכה במקור לנישום שנוצר לו רווח בחודש מסוים, יוחזר לו על ידי הבנק במידה שבחודשים שלאחר מכן (ועד תום שנת המס) נוצר לו הפסד. החזר המס כאמור לעיל (כולו או חלקו), יבוצע עד ליום ה-15 בחודש העוקב לחודש בו נוצר ההפסד האמור.

לשם ההמחשה, נניח נישום שמכר נייר ערך ברווח בינואר, ואילו בחודש העוקב מכר נייר בהפסד. טרם התיקון, הבנק ניכה לו מס במקור בגין הרווח שנוצר בחודש ינואר, ואילו ההפסד שנוצר לו בחודש העוקב נשמר לצורך קיזוז עתידי כנגד רווחי הון שייווצרו - אם וככל - עד תום שנת המס. כיום, לאחר התיקון, הקיזוז יבוצע על ידי הבנק כבר במהלך חודש פברואר, והחזר המס (כולו או חלקו, לפי העניין) יבוצע עד ליום ה-15 בחודש העוקב לחודש בו נוצר ההפסד, קרי עד ה-15.3.

יתרון תזרימי לכולם

הבשורה הגדולה בתיקון היא בעיקרה לשכירים, שאינם חייבים בהגשת דוח שנתי לרשויות המס. אלו יקבלו חזרה את המס שנגבה מהם ביתר בדרך של ניכוי מס במקור על ידי המוסדות הכספיים, וזאת מבלי להשקיע זמן ואנרגיה בהכנה ובהגשה של דוח שנתי לרשויות המס. מיותר לציין, כי בהתאם למצב החוקי טרם התיקון, נישומים כאמור שהיו זכאים להחזר מס ואשר לא הגישו דוחות שנתיים, לא קיבלו חזרה את עודף המס שנגבה מהם והוא נשאר בקופת המדינה.

יתרון נוסף, הנוגע לכלל ציבור המשקיעים, טמון בהיבט התזרימי. בעוד שטרם התיקון עודף המס הוחזר במסגרת הגשת דוח שנתי (לכל המוקדם כשלושה חודשים מתום שנת המס), הרי שלאחריו ההחזר יבוצע תוך חודש וחצי לכל היותר מהרגע בו נוצר ההפסד.

לסיום נציין, כי הגם שלידתו של תיקון זה הייתה מורכבת, אין ספק כי מדובר בתיקון מבורך שיקצר את הדרך לקבלת המס המיותר ששולם עד כה, בעיקר על ידי ציבור השכירים בישראל.

רו"ח (עו"ד) אייל רובין הוא שותף מנהל אשכול מסים בפירמת BDO זיו האפט. רו"ח (עו"ד) מיטל יואלי משתייכת לפירמה

צרו איתנו קשר *5988