שדה דב: האם עיריית ת"א גוזלת קרקעות לפיצוי עתידי?

עיריית תל אביב נטלה זכויות בתוכנית להקמת שכונת מגורים של 1,117 דירות בצפון-מערב ת"א, כדי לשמור אותן כמגרשים סחירים כפיצוי לבעלי קרקעות בשדה דב לאחר שיפונה

האם עיריית תל אביב נוטלת קרקעות מבעלים במקום אחד, רק כדי לשמור אותן כפיצוי לבעלי קרקעות במקום אחר? במסגרת התנגדויות שהוגשו לתוכנית 3388 א' בצפון-מערב העיר, סמוך לים, עולה טענה מעניינת ולפיה העירייה נטלה זכויות בתוכנית להקמת שכונת מגורים של 1,117 דירות מצפון לגוש הגדול, כדי לשמור אותן כמגרשים סחירים שיינתנו כפיצוי לבעלי קרקעות בתחום שדה דב לאחר שיפונה.

פארק חוף

על פי התוכנית תוקם שכונת מגורים חדשה בין הרחובות לוי אשכול, פרופס והמשך אבן גבירול. התוכנית כוללת את מגרש 507, המשתרע על מעט יותר מ-5 דונם ואמור לעבור לידי עיריית תל אביב במסגרת איחוד וחלוקה.

בהתנגדויות שהגישו בעלי קרקעות מהמתחם, באמצעות עוה"ד ענת בירן ודפנה תמיר ממשרד ענת בירן, נטען בין היתר שלמרות שמגרש 507 מסומן בתשריט כשטחים ירוקים, הרי שבנספח התוכנית השטח כלל לא מסומן בירוק ואין לגביו פיתוח מתוכנן.

לטענת אחת המתנגדות, התוכנית מטעה משום שנוצר הרושם שלפיו הקצאת הזכויות במגרש 507 לידי עיריית ת"א מיועדת לצרכי ציבור, אבל בהוראות התוכנית עולה תמונה אחרת, ולפיה השטח כלל אינו מיועד לצרכי ציבור, אלא ישמש כעתודת קרקע לפיצוי בעלי קרקעות אחרים, לאור הקצאת שטחים לצורכי ציבור במסגרת פינוי שדה דב.

בהוראות התוכנית נכתב שייקבע למגרש ייעוד לשימוש לשטח ציבורי פתוח שישולב בתוכנית עתידית כשטח עבור הפארק החופי. ואולם מיד לאחר מכן נכתב שבמידת הצורך המגרש יהפוך, בהחלפת שטחים, לשטח סחיר עבור בעלים בתחום שדה דב לאחר פינויו.

ההוראות מפרטות: "השטח יהווה עתודה לתכנון בעתיד של פארק חוף ומיועד כעתודה לפיצוי בעלי זכויות בגין הקצאת קרקע לצורכי ציבור לשטחים המצויים ממערב לדרך המשך אבן גבירול, על פי תכנון מפורט שייעשה לאחר פינוי שדה דב. ניתן יהיה לשנות את ייעוד השטח משטח ציבורי פתוח לייעוד סחיר נושא זכויות בתמורה לקרקע אחרת לצורכי ציבור שתעבור לעיריית תל אביב. העירייה רשאית לפתח שטחים אלה לטובת הציבור עד לשינוי ייעודם".

מגרש סחיר

בהתנגדויות נכתב שמגרש 507 מופרש לצרכי ציבור ויירשם על שם עיריית תל אביב, אבל אין כל ודאות שיפותח לצרכי ציבור. "תקנון התוכנית מאפשר לעירייה להפוך את המגרש לסחיר", נכתב בהתנגדות, "לשמור אותו כעתודת קרקע לפיצוי בעלי קרקעות מתוכניות אחרות ויתרה מכך, העירייה שומרת לעצמה את הזכות אף לא לפתח מגרש זה בינתיים עד שישונה ייעודו. אין ספק שמוסדות התכנון ועיריית תל אביב חטאו בכך שסברו שמטרה ציבורית בתוכנית הינה גזילת קרקעות מבעלי זכויות ושמירתן כעתודת תכנון וחמור מכך, כקרקע לסחור בה".

מעיריית תל אביב נמסר: "הוועדה המקומית תקיים דיון בהתנגדויות לתוכנית ותעביר את החלטתה לוועדה המחוזית, שתדון אף היא בהתנגדויות".