האוצר קובע דמי ניהול מינימליים בגמל ובביטוחי המנהלים

לפי העלות המינימלית, החוסך ישלם לגוף המנהל לפחות 9 שקלים בחודש, שהם 108 שקלים לשנה, בדמי הניהול ■ התשלום המינימלי האמור מתייחס להכנסות הגוף המוסדי מכל דמי הניהול בקופה

לראשונה אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון קובע עלות מינימלית לחיסכון בקופות גמל לתגמולים וביטוחי המנהלים, לפיה החוסך ישלם לגוף המנהל לפחות 9 שקלים בחודש, שהם 108 שקל לשנה, בדמי הניהול. צעד זה נעשה לבקשת בתי ההשקעות וחברות הביטוח וכצעד משלים להפחתת דמי הניהול המקסימליים המותרים לגבייה על-ידי הגופים הללו מ-2% מהצבירה לרף חדש של עד 1.05% מהצבירה ועד 4% מהפרמיה, וזאת החל מינואר הקרוב.

התשלום המינימלי האמור מתייחס להכנסות הגוף המוסדי מכל דמי הניהול בקופה - הן מדמי הניהול מהצבירה והן מדמי הניהול מהפרמיה השוטפת, והוא לא יחול על קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות.

לדברי סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, "זהו צעד נוסף בייעול מערכת החיסכון הפנסיוני שצפוי לתרום לחוסכים בקופות הגמל". גורם אחר באוצר הסביר היום את הצורך בצעד זה בכך ש"אנו עושים מאמץ לנקות את המערכת מחשבונות עם יתרות מזעריות של מתחת ל-5,000 שקל שרק מכבידות על המערכת וגורמות לסבסוד צולב. עצם כך שיש חשבונות רבים עם צבירות מינימליים שכאלה אומר שמישהו אחר מסבסד אותם ומשלם יותר".

אותו גורם הוסיף ש"על מנת למנוע פגיעה באוכלוסיות חלשות קבענו הוראת שעה לפיה כל מי שיש לו יתרות נמוכות יורשה למסוך את הכספים עם פטור ממס גם אם הכסף אינו נזיל כיום. כך כל אלו שהחיסכון הנמוך הוא כל הכסף הפנסיוני שלהם יקבלו חלון הזדמנויות למשוך את כספם ללא פגיעה".

הרף המינימלי החדש יהיה רלבנטי בפועל לגבי לקוחות הנמצאים בתחילת תקופת החיסכון הפנסיוני שלהם וטרם הספיקו לצבור כספים משמעותיים או אלו שמנהלים בקופות הגמל שלהם סך של עד 10,286 שקלים, בהינתן דמי הניהול החדשים מינואר הקרוב.

דמי הניהול המינימליים החדשים משקפים את דמי הניהול המקסימליים המותרים לגבייה כיום בגמל (עד 2% לשנה) בחשבונות עם צבירה של 5,400 שקל. חלק ניכר מהחשבונות הקיימים בשוק הגמל כוללים סכומים נמוכים מאוד. מעל למחצית החשבונות בשוק הגמל כוללים צבירה הנמוכה מ=5,000 שקל, אם כי חשבונות אלה מהווים פחות מ-2% מסך הצבירה המנוהלת בכל הקופות לתגמולים. עם זאת, ישנם חוסכים רבים המחזיקים ביותר מקופה אחת קטנה ובסך הכל מחזיקים בקופות גמל בהן מנוהל סכום מצרפי שמייתר את דמי הניהול המינימליים החדשים.

לכן, ועל מנת לפגוע פגיעה בבעלי חסכונות קטנים, האוצר מפרסם טיוטת הוראת שעה שתהיה תקופה לכל משך 2013 ותאפשר לבעלי חשבונות קטנים למשוך את הכספים מקופת הגמל בפטור ממס. במסגרת זו קובע האוצר כי עמיתים קיימים שלהם יש עד 5,000 שקל צבירה בחשבון יורשו למשוך כספים מחשבונות לא פעילים ללא תשלום מס וכן שיתאפשר לקופה למזג מספר חשבונות קטנים השייכים לחוסך אחד ומנוהלים אצלה במקביל, לחשבון אחד.

צרו איתנו קשר *5988