מבוי סתום במשא-ומתן לפינוי שדה דב בת"א

בעלי הקרקע הפרטית בגוש הגדול: המדינה מפילה עלינו את עלויות פינוי השדה, בניגוד להסכמים ולפסק דין מ-2008 ■ נציגי רשויות המדינה מנגד, סבורים כי ההסכם מ-2008 לא מתייחס לעלויות הפינוי

האם החלטת הממשלה לפינוי שדה דב מהקרקע היקרה בישראל עד 2018 תמומש במועד המתוכנן? בדיון מכריע, שהתקיים ביום חמישי האחרון בין נציגי המדינה, למנהלי הגוש הגדול המייצגים את בעלי הקרקע הפרטיים במתחם, לגבי עלויות פינוי השדה, לא הושגה הסכמה בין הצדדים והמשא ומתן נקלע למבוי סתום.

לטענת מנהלי הגוש הגדול, בשנת 2008 כבר התחייבו המנהלים להעביר למדינה 50% מזכויות הבנייה העתידיות המגיעות לבעלי הקרקע הפרטיים, וזאת על מנת לתמרץ את המדינה להעתיק את שדה התעופה מהמקום ולשאת בעלויות הפינוי.

כעת טוענים המנהלים כי המדינה דורשת מהם דרישה בלתי סבירה לשאת בעלויות פינוי שדה התעופה המוערכות בין 200-230 מיליון שקל, למרות ויתור משמעותי על 50% מזכויות הבנייה במקום הכוללות 15 אלף יחידות דיור. נציגי רשויות המדינה מנגד, סבורים כי ההסכם משנת 2008 לא מתייחס לעלויות הפינוי.

המשא ומתן התנהל בין מנהלי הגוש הגדול המייצגים את בעלי הקרקע הפרטיים במתחם עוה"ד מיכאל שפטלר, אליהו מינקוביץ, משה ליפקה, רחל זכאי, וגלית רוזובסקי, לבין היועץ המשפטי של מינהל מקרקעי ישראל עו"ד יעקב קוינט, רכז מינהל מקרקעי ישראל במשרד האוצר יאיר פינס ונציגי פרקליטות המדינה.

מתחם הגוש הגדול כולל חטיבת קרקע מהיקרות בישראל, שחלקה בבעלות מאות בעלים פרטיים המיוצגים על ידי המנהלים, וחלקה בבעלות המדינה. החלק המשמעותי שנותר לפיתוח, נמצא בתחום שדה דב הכולל שדה תעופה אזרחי וצבאי, ומונע גם את פיתוח הקרקעות הסמוכות לו.

בעלי הקרקעות הפרטיים שלא יכלו לממש את הקרקע שברשותם בגלל פעילות השדה, חתמו בשנת 2007 על הסכם עם המדינה לפיו המדינה תהייה זכאית ל-50% מהזכויות בקרקע הפרטית, וזאת על מנת להגדיל את התמריץ הכלכלי שיינתן למדינה לצורך פינוי השדה.

ההסכם אף קיבל תוקף של פסק דין בשנת 2008. למרות התמריץ המשמעותי שניתן על ידי הבעלים הפרטיים למדינה, קידום הפינוי התעכב, כאשר רק בשנה האחרונה חל שינוי משמעותי בקידום הנושא, כאשר בתחילת 2012 התקבלה הצעת החלטה שיזמו שר התחבורה ישראל כץ ושר השיכון אריאל אטיאס לקידום פינוי השדה באמצעות הקמת ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר.

המהלך היה דרמטי, שכן בין רשות שדות התעופה בראשות יעקב גנות לבין משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל, נחתם הסכם עקרונות בחודש ספטמבר 2012 לפיו הפעילות בשדה דב האזרחי והצבאי, תופסק עד סוף חודש יוני 2016 והפינוי בפועל יבוצע עד שנת 2018.

בחודש נובמבר האחרון נבחר האדריכל אריק כהן לתכנן את המתחם, ואף הציג תוכנית למהנדס עיריית תל אביב עודד גבולי, להקמת 15 אלף יחידות דיור במקומו של שדה דב. המשא ומתן בין הצדדים כיום הגיע לשלב הקריטי, בין היתר בשל הבחירות האחרונות לכנסת, שעשויות להביא עימן שינויים במערך כח האדם של הצוות המקצועי במשרדי הממשלה הרלוונטיים, שעל פי הערכות אם לא תושג הסכמה בין הצדדים עד לשינויים פרסונליים אלה, עשוי הפינוי להתעכב.

מהמנהלים נמסר בתגובה: "המנהלים נדהמו למשמע דרישתם כי עליהם לשאת בהוצאות של פינוי השדה. המנהלים השיבו כי נכונותם להעניק כפי למדינה 50% מהזכויות במקרקעין והוויתור על דמי שימוש, כפי שבא לידי ביטוי בתוספת להסכם משנת 2007 הינה תמורה גבוהה ביותר וכוללת את השתתפותם בהוצאות הפינוי.

כן הבהירו כי מעבר לתמורות אלה לא יהיו מוכנים לשאת בכל תשלום נוסף. הנכונות חסרת התקדים להעניק למדינה על 50% מזכויות הבניה נבעה בין השאר מטענת המדינה כי הפינוי יהיו כרוך בהוצאות גבוהות ביותר. כן הודיעו המנהלים לנציגי האוצר, למינהל מקרקעי ישראל וליועציהם המשפטייים כי אם הנושא לא יוסדר לאלתר ולא ייחתם הסכם מפורט עם רשות שדות התעופה כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, לא יהייה מנוס מלשקול את הרוולונטיות של ההסכם אליו הגיעו והמשך קיומו.

יש לזכור כי ההסכם נחתם על בסיס העיקרון שהמדינה תעשה את המירב לפינויו של שדה התעופה דב ולתכנון תכנית לבניה בה תמוקסמנה אפשרויות וכמות היחידות הנבנות. המנהלים רואים בחומרה רבה את הניסיון של האוצר והמינהל להשית על אלפי בעלי הזכויות תשלומי עתק נוספים ללא כל צידוק תוך השמעת רמזים כי אי היענות לדרישתם תידחה את הפינוי בשנים רבות".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "בהתאם להחלטות ממשלה בנושא, משרד האוצר מקדם את ההסדרים הכספיים למול רשות שדות התעופה לשם פינוי הפעילות התעופתית משדה דוב לנתב"ג וזאת לטובת תכנון, פיתוח ושיווק אלפי יחידות דיור, מקומות מסחר ותעסוקה לטובת הציבור בישראל. כבכל פרוייקט, גם בפרוייקט זה, נדרשים בעלי הקרקע השונים (מדינה ופרטיים) לשאת במימון המטלות הנגזרות מפיתוח הקרקע. בהתאם לכך, מתנהל מו"מ בין המדינה לבין מנהלי הגוש הגדול המייצגים את הבעלים הפרטיים. כל זאת במטרה להגיע לחלוקת מימון עלויות הפינוי, בין המדינה לפרטיים".