ברן מחקה חוב 16.5 מיליון שקל מחובה של חברת בטר פלייס

החברה הודיעה כי המחיקה התבצעה במהלך הרבעון הרביעי של 2012 ובשל כך סיימה החברה את הרבעון בהפסד של כ-10 מיליון שקל ■ ברן הייתה הקבלנית להקמת תחנות החלפת הסוללות של בטר פלייס

חברת ברן מחקה ברבעון הרביעי 16.5 מיליון שקל מחובה של חברת בטר פלייס כלפיה. על פי הדו"ח השנתי של החברה מחיקת הסכום היה אחת הסיבות העיקריות שהביאו את החברה להפסד נקי של כ-10 מיליון שקל ברבעון האחרון, לאחר רווח נקי בכל הרבעונים האחרונים של 2012. ברן הייתה הקבלנית העיקרית של הקמת רשת תחנות החלפת הסוללות של בטר פלייס החל מ-2011 ועד לסיומו בסוף 2012.

מהדו"ח עולה כי ההיקף הכספי הכולל של הפרויקט עמד על כ-160 מיליון שקל. כחלק מהסכמי ההתקשרות עם בטר פלייס, הוסכם כי סכום של כ-54 מיליון שקל לא ישולם בגין הפרויקט באופן שוטף אלא ימומן בשוטף על ידי ברן וישולם לה בחזרה על ידי בטר פלייס כעבור כ-4 שנים.

ברן מציינת כי כל התשלומים במסגרת הסכם הביצוע, לרבות התשלומים האחרונים בסיום הפרויקט וכן התשלומים בגין הפרשי ההצמדה והרבית התבצעו ומתבצעים על ידי בטר פלייס במלואם. עם זאת ברן מציינת כי "דירקטוריון החברה והנהלתה עוקבים מקרוב ובאופן שוטף אחר עמידת בטר פלייס בהתחיבותיה השוטפות.

ברן מציינת גם כי "בעקבות פרסום הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע"מ מיום 21.3.2013 וחוות דעת רואי החשבון המבקרים שצורפו להם, בהם צוין בין היתר, כי קיים ספק משמעותי בדבר יכולת בטר פלייס להמשיך ולפעול תחת הנחת "עסק חי", קיבל הדירקטוריון את עמדת הנהלת החברה לפיה אומדן הערך הנוכחי של הכספים שהחברה צופה שיתקבלו מבטר פלייס יעמוד על סך של כ-38 מיליון שקל מתוך כ-54 מיליון. יצוין כי בצעד יוצא דופן הוזמן סמנכ"ל הכספים של בטר פלייס, אלן גלמן, לישיבות הדירקטוריון של ברן בסוף מרץ.

צרו איתנו קשר *5988