העליון ביטל את התביעה הייצוגית נגד הבנקים בגין תיאום ריביות

‎‎הורה למחוזי לדון בנושא מחדש ■ העליון: "קביעת הממונה על ההגבלים, לפיה הבנקים תיאמו עמלות, עשויה להיות בעלת השלכה משמעותית על אישור הייצוגית"

‎‎בית המשפט המחוזי ידון מחדש בבקשה להגיש תביעה ייצוגית נגד הבנקים הפועלים, לאומי ודיסקונט, בטענה כי הפרו את חוק ההגבלים העסקיים בשעה שתיאמו את שיעורי הריבית שנגבו מלקוחותיהם במסגרתם של חשבונות מסוימים, תובענה ייצוגית שהיקפה מוערך במיליארדי שקלים - כך הורה היום (ג') הרכב מורחב של 7 שופטי בית המשפט העליון, בראשות הנשיא אשר גרוניס.

בכך החליט העליון לבטל את פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב נסים ישעיה, שניתן בשנת 2006 - ואולם הדיון המשפטי לא הסתיים, מאחר שהתיק הייצוגי הוחזר לדיון מחודש בבית המשפט המחוזי. הסיבה להחלטת שופטי העליון נעוצה בהתפתחויות שאירעו לאחר מתן פסק הדין המקורי.‏

כשנתיים לאחר האישור שנתן המחוזי לניהול התביעה הייצוגית, החליט השופט ישעיה בינואר 2008 לאשר את התובענה הייצוגית נגד שלושת הבנקים, ככל שהיא נסמכת על חוק ההגבלים העסקיים, ולדחות אותה ככל שהיא נסמכת על חוק הבנקאות (שירות ללקוח).

המחוזי קבע כי הוכח שבין השנים 1998-2005 שמרו הבנקים על זהות כמעט מוחלטת בשיעורים של 5 רכיבים הנוגעים לאשראי השקלי, זהות שהבנקים לא יכלו להסבירה.

מורכבות פרוצדורלית נוספת נרשמה כשבית המשפט מצא כי לתובעת הייצוגית המקורית - חברת שרנוע מכונות ממוחשבות - אין עילת תביעה אישית נגד בנק הפועלים, ולפיכך הוחלט כי ההליך נגד בנק זה יימשך באמצעות תובע ייצוגי אחר. על החלטה זו עירערו שלושת הבנקים וכן שרנוע עצמה.

‏בשעה שההליכים היו תלויים ועומדים בעליון, החליטה באפריל 2009 הממונה דאז על ההגבלים העסקיים, רונית קן, כי 5 בנקים - שבהם השלושה שנגדם מתנהלת התביעה הייצוגית - עשו הסדר כובל בנוגע להעברת מידע ביניהם באשר לגובה עמלות מסוימות. חמשת הבנקים הגישו עררים על החלטה זו לבית הדין להגבלים עסקיים, ותיק זה עודנו תלוי ועומד.

השלכות קביעת הממונה

במסגרת הדיון בבית המשפט העליון, שאליו התייצב גם היועץ המשפטי לממשלה, התעוררה השאלה האם קביעתה של הממונה על ההגבלים העסקיים יכולה לשמש "דבר מה נוסף" מבחינה ראייתית, הנדרש במקרה זה לשיטתם של הבנקים הנתבעים.

לטענת הבנקים, אף אם הטענה כי עשו הסדר כובל בעניין העמלות לא תתבטל בבית הדין להגבלים עסקיים, אין בכך כדי לשמש "דבר מה נוסף", משום שמדובר בקביעה בנוגע לעמלות, ולא בנושא התביעה הייצוגית - שיעורי ריבית. ‏

בנוגע להשלכותיה של קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים על התובענה הייצוגית, חל מהפך בעמדת היועץ המשפטי לממשלה. בתחילה טען היועמ"ש כי "החלטת בית המשפט המחוזי לא נשענה על סטנדרט הוכחה מספק. זאת, באשר אין בזהות מחירים בין הבנקים, כשלעצמה, כדי לבסס אפשרות סבירה לקיומו של הסדר כובל, ומשכך אין די אך בה בכדי להצדיק אישור הגשת תובענה ייצוגית".

ואולם בנובמבר 2011 הודיע היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט העליון כי "קביעת הממונה מהווה גורם מצרפי, באופן המצדיק את אישורה של הגשת תובענה ייצוגית ומעבר לשלב בירור התובענה. הגורם המצרפי יכול שיהיה ראיה נסיבתית, שיש בה כדי להעצים את החשד בדבר קיומו של הסדר כובל, באופן שיצדיק את המשך בירור הסוגייה ולא את דחיית בקשת האישור". ‏

במסגרת הערעור בעליון טענו שלושת הבנקים כי לא הוכח, גם לא לכאורה, כי היה תיאום בין הבנקים בנוגע לאותם שערי ריבית. וכן, שגם אם שערי הריבית הם דומים ואולי אף זהים, ניתן להסביר זאת בכך ששוק הבנקאות בישראל הינו שוק אוליגופולי, כלומר שוק שיש בו מספר קטן של מתחרים עם חסמי כניסה גבוהים.

לשיטת הבנקים, אין די בזהות של שיעורי הריבית בשוק אוליגופולי כדי ללמד על הסדר כובל, אלא יש להוכיח "דבר מה נוסף", על מנת שניתן יהיה לקבוע כי אכן נעשה תיאום שלא כדין.‏

דיון מחודש

הרכב השופטים - שכלל מלבד גרוניס את עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין, סלים ג'ובראן, חנן מלצר, יורם דנציגר ויצחק עמית - קבע כי "בשל כך שייתכן כי לקביעתה של הממונה עשויה להיות השלכה משמעותית על אישורה של התובענה הייצוגית, איננו רואים מנוס מהחזרת ההליך לבית המשפט המחוזי לדיון מחודש בבקשת האישור".

השופטים הדגישו כי הם אינם מסמנים למחוזי את ההחלטה הנכונה: "אין להבין מדברינו כי סבורים אנו כי הקביעה באשר לעמלות מסוימות מהווה אמנם דבר מה נוסף. גם אין להסיק מדברינו כי התובעת הייצוגית לא תוכל לסמוך את בקשת האישור על דבר מה נוסף אחר, אם יוכח".‏

שרנוע יוצגה בידי עורכי הדין יצחק אבירם, נועם שכנר ודנה שילוני; בנק לאומי יוצג בידי עורכי הדין ירון אלחנני ודרור קדם; בנק הפועלים יוצג בידי עורכי הדין צבי אגמון, יואב הירש והלה פלג ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'; בנק דיסקונט יוצג בידי עורכות הדין טל אייל-בוגר ואושרת מור-ברק; ובשם היועמ"ש התייצבה עו"ד יעל מימון. (ע"א 3259/08). ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988