חיים סקאל | לפני כולם

"90% מכספי משקיעי עמי סגל הושקעו בחברות בבעלותו"

‎‎הנאמן, שמונה לנכסי עמי סגל עקב תביעה נגדו בטענה למעילה במיליונים, קובע: מ-2009 הושקעו 90% מכספי המשקיעים של סגל בקרנות בברמודה, שהעבירו את הכסף כהלוואות ללא מועד החזר וללא בטוחות לחברות שבבעלות סגל

‎‎‏"עמי סגל, הבעלים של קבוצות פורום הכוללת את בית ההשקעות אלפא פלטינום, עירבב בין חשבונותיו האישיים להשקעות בחברות בקבוצה; והעובדה שהוא בעל שליטה בחברות, בהן השקיעו הקרנות את מירב כספם, יוצרת מצב בו לא ניתן להפריד בין מר סגל האדם לבין ההשקעות שביצעו הקרנות שבניהולו או ההשקעות שבוצעו בחברות שבשליטתו (אם כהשקעה ואם כהלוואה), ודאי לא במקרים של תשלום ישירות מהקרן לחשבונות הספקים; קיים סימן שאלה גדול מדוע הכספים לחברות שבשליטתו עוברים דרך חשבונותיו האישיים, וזאת למרות שהקרנות השקיעו עשרות מיליוני דולרים בחברות שבשליטתו" - כך כותב רו"ח חיים סקאל, הנאמן ותופס הנכסים שמונה לנכסיו של עמי סגל, בדוח בדיקה ראשוני שהגיש הבוקר (ג') למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

‏הדוח הוגש במסגרת תביעתו של איש העסקים שמואל מנדזיצקי, מבעלי מחסני חשמל לשעבר, כנגד סגל, באמצעות עורכי הדין אסף ברם ורועי סלוקי. זאת, בטענה כי סגל מעל בכספים שמנדזיצקי השקיע אצלו בקרנות נאמנות זרות הנסחרות בחו"ל בהיקף של כ-29 מיליון שקל.

‏לפני כחודש מינה השופט חאלד כבוב את רו"ח חיים סקאל כדי לתפוס את הנכסים של סגל, על מנת לבדוק לאן נעלמו הכספים ואת השלכות התנהלותו של סגל, ובמקביל מתנהלים הליכים נוספים בעניינו בבית המשפט.

במקביל החלה רשות ניירות ערך לחקור את החשדות להונאה באלפא פלטינום, והיא צפויה לזמן בקרוב לחקירה את המעורבים בפרשה.

העברה מחשבונות אישיים

‏‎‎היום הגיש סקאל את ממצאיו הראשונים לאחר שחקר את סגל, ערך פגישות עם מנהלת הכספים של הקרנות ותפס מסמכים.

מהדוח עולה כי בתחילת העשור הקודם החל סגל בפעילות השקעה באמצעות קרנות הממוקמות בחו"ל. לצורך ביצוע פעילות זו הקים סגל מספר חברות שיוצרות פלטפורמה לפעילות בקרנות הזרות, כאשר לטענתו מבנה החברות שהקים היה בליווי של משרד עורכי דין מארה"ב, ומטרתו הייתה להתמודד עם הרגולציה ושיקולי מס.

הפעילות בקרנות התבצעה דרך שתי חברות המאוגדות בברמודה - ‏FORUM GLOBAL FIXED INCOMEFUND‏ ו-‏FORUM INTERNATIONAL EQUITY FUND‏.

ההשקעות שביצעו הקרנות עד לשנת 2009 התמקדו במכשירים פיננסים שונים בהתאם לסוג "‏Class‏" בדרגות סיכון שונות, כאשר ההשקעות מסווגות לפי ההשקעה ורמת הסיכון שלה. לאורך השנים הקרנות ביצעו השקעות במגוון בסכומים של עשרות מיליוני דולרים.

מהדוח עולה כי החל משנת 2009 החלו הקרנות לבצע השקעות בחברות בשליטתו של סגל, וביוני 2012 היוו השקעות אלה יותר מ-90% מסך ההשקעות של הקרנות. ואולם, קובע הנאמן: "לא מצאנו שום אינדיקציה, ולפיה המשקיעים בקרנות דווחו על שינוי המגמה של מעבר מהשקעה בשוק ההון סחיר להשקעה בחברות פרטיות בשליטתו של עמי סגל".

‏בדוח מציין סקאל כי בחומר הממוחשב שנתפס במשרדי חברת פורום, נמצאה תיקייה בשם ‏AMI‏ המכילה מאות העתקי צ'קים והוראות להעברה בנקאית מחשבונותיו האישיים של סגל ובני משפחתו לחברות שבשליטתו.

כך לדוגמה, צוין כי סגל ביקש להעביר את המט"ח שבחשבונו בבנק הפועלים בסך 132.7אלף דולר לחשבון הבנק של חברת אלפא החזקות; להעביר סכום של 810 אלף שקל מחשבונו בבנק הפועלים לחשבון הבנק של חברת פורום; להעביר סכום של 400 אלף שקל מחשבונו בבנק הפועלים לחשבון הבנק של חברת פורום מובייל ישראל ועוד.

בחקירתו בפני הנאמן הסביר סגל כי הוא מאוד מאמין בקרנות ובחברות שבשליטתו, ולכן העביר כספים רבים מחשבונותיו האישיים ובמטרה להמשיך את הפעילות.

‎‎‏"סגל לא ענה עניינית"

‎‎סגל טען עוד בחקירתו כי הקרנות הן קרנות גידור העוסקות בהשקעות בתחומים בעלי סיכון גבוה ומיועדות למשקיע חכם, ואינן מתאימות לגברת כהן מחדרה. ואולם, הנאמן קבע כי הסבר זה אינו תואם את המציאות ואת התמונה שעולה מהמסמכים שנתפסו, וכי בדיקת דפי החשבון של מנדזיצקי מעלה כי ההשקעה בקרנות מסווגת תחת המונח "קרנות נאמנות זרות".

‏כשנשאל סגל כיצד ייתכן שבית השקעות שבבעלותו המלאה לא יודע אם הקרנות הן קרנות נאמנות או קרנות גידור ומהם אפיקי ההשקעה בהן היא משקיעה, ובמיוחד כאשר אלפא היא המשווקת העיקרית של הקרנות - ענה סגל כי מנהלי ההשקעות באלפא ידעו כי הוא בעל עניין בקרנות, והוא ידע על כל השקעה בקרנות - "אך", מציין הנאמן, "הוא התחמק ולא ענה תשובה עניינית לשאלה זו".

‏מהדוח עולה כי כספי משקיעים עברו ב"משולש ברמודה" באדיבות סגל, ואולי נעלמו שם. למעשה, לפי הדוח, משנת 2009 הושקעו 90% מכספי המשקיעים של סגל בקרנות בברמודה, שהעבירו את הכסף כהלוואות ללא מועד החזר וללא בטוחות לחברות שבבעלות עמי סגל. ההלוואות לא הוחזרו, לא נקבע הסדר תשלומים חודשי, ולא ניתנה אף לא בטוחה אחת בתמורה.

‏בדוח, תחת הכותרת "פעילות ההשקעה בקרנות בחברות בשליטתו של סגל", מפרט הנאמן את השקעות-העתק של הקרנות בחברות בשליטתו של סגל, ובין היתר צוין כי ‏FORUM INTERNATIONAL EQUITY FUND‏ השקיעה סך של כ-17.5 מיליון דולר בחברת אלפא אחזקות וכ-38 מיליון דולר בחברות תקשורת; ו-‏FORUM GLOBAL FIXED INCOMEFUND‏ השקיעה סך של כ-18.8 מיליון דולר בחברת אלפא אחזקות וכ-18.7מיליון דולר בחברות תקשורת.

‎‎‏"סימן שאלה משמעותי"

‏בחקירתו של סגל הוא הסביר כי כל הכספים שהושקעו בחברת אלפא החזקות עברו לבית ההשקעות אלפא פלטינום ולאלפא קרנות נאמנות, והוסיף כי הסכומים הללו רשומים בחברות כהלוואות נושאות ריבית לקרנות.‏

ואולם, כותב הנאמן, "דבריו של סגל אינם עולים בקנה אחד עם הדוחות הכספיים של חברת אלפא החזקות. שכן בדוחות האמורים מופיע כי סך-כל ההתחייבויות בחברה הן בסך כ-25 מיליון שקל, משמע פחות מחמישית מסך ההשקעה של הקרנות בחברת אלפא החזקות (וגם זאת בהנחה שכלל ההתחייבויות הינן לקרנות ואין התחייבויות נוספות). נתון זה מעלה סימן שאלה משמעותי לגבי נאותות הדיווחים ומעלה תהיות בדבר השאלה הנלוות לאן באמת עבר הכסף?".

‏בעניין הסכומים שהושקעו בחברות התקשורת השונות, בהיקף של מעל 56 מיליון דולר בתקופה של 3 שנים, כותב הנאמן: "נדגיש כי גם בתחום זה סגל הוא בעל שליטה במספר חברות שונות, בהן השקיעו הקרנות את הכספים... כאשר בחלק מהחברות הוא הקים את החברה (בעצמו או עם שותפים), ובחלק אחר מהחברות הוא רכש את השליטה בחברות.

"לטענתו של סגל, הרכישות האמורות של השליטה בחברות, התבצעו מכיסו הפרטי. יש לציין כי גם אם סגל רכש את השליטה בחברות מכיסו הפרטי, הרי שאת רוב המוחלט של המימון שהחברות קיבלו לפעילותן, הן קיבלו באופן ישיר או עקיף משתי הקרנות".

‏סקאל מצא כי כל ההשקעות בצורת הלוואה שניתנו לחברות שבשליטת סגל, ניתנו מבלי לקבל כל ביטחון או ערבון כנגד ההלוואה, לא הוסכם ולא חושב לוח סילוקין כלשהו, והחזרים לקרנות בגין ההלוואות - אם היו - הינם שוליים.

‏בדוח צוין כי סגל התקשה להסביר בחקירתו מדוע לא גבה החזרים בגין ההלוואות מהחברות השונות, גם אם בפריסה לטווח ארוך, על מנת להראות זרם הכנסות מסוים בקרנות ולשם שמירת תזרים הכנסות קבוע לקרנות. תשובתו היחידה הייתה כי "זו הייתה השקעה טובה".

מקבוצת פורום נמסר בתגובה: "מבלי להתייחס לתוכן הדוח שטרם הגיע לידינו, הרי שאנחנו חוזרים על הודעותינו הקודמות כי כלל ההשקעות, לרבות בחברות קשורות, בוצעו בהתאם למסמכי הקרנות".

כך עבדה "השיטה"

■ במסגרת עיסוקו בהשקעה באמצעות קרנות בחו"ל הקים סגל חברות בברמודה.

■ משנת 2009 - מבצעות הקרנות השקעות בעיקר בחברות בשליטתו של סגל.

■ יוני 2012 - ההשקעות בחברות של סגל היוו יותר מ-90% מסך ההשקעות של הקרנות, וזאת ללא ידיעת המשקיעים.

■ נובמבר 2013 - הסכומים שהושקעו בחברות השונות של סגל הגיעו להיקף של מעל 56 מיליון דולר.

■ כספי המשקיעים ניתנו בצורת הלוואה - ואולם לא התקבלו בטוחות וערבון, ולא הוסכם על החזר התשלומים בגינם.

צרו איתנו קשר *5988