הפרקליטות מתלבטת: אישום נגד רוז'נסקי או קנס מינהלי?

מנכ"ל דלק נדל"ן לשעבר הוא החשוד המרכזי בפרשת ניפוח הנכסים בדוחות החברה ■ בפרקליטות מיסוי וכלכלה קיימת נטייה להעמידו לדין, אך העובדה שחלק מטענותיו בשימוע התקבלו, הביאה לכך שהחלטה סופית טרם התקבלה

הפרקליטות מתלבטת אם להגיש כתב אישום נגד איליק רוז'נסקי, לשעבר מנכ"ל דלק נדל"ן, בפרשת "בישול הדוחות" של החברה, או להטיל עליו קנס מינהלי תחתיו. זאת, לאחר שחלק מטענותיו של רוז'נסקי בשימוע שנערך לו בפרקליטות לפני מספר חודשים התקבלו, וחלקן האחר נדחה - כך נודע ל"גלובס".

סאגת "בישול הדוחות" בחברת דלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה הגיעה זה מכבר לשלב ההכרעה בפרקליטות. בשבוע שעבר הודיעה פרקליטות מחוז תל-אביב מיסוי וכלכלה לרו"ח יוסי פרידמן, ששימש כסמנכ"ל הכספים של חברת DGRE, שנשלטה על-ידי חברת דלק נדל"ן, כי הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום בפרשה. זאת, בעקבות השימוע שנערך לו. פרידמן יוצג בדי עורכי הדין יעל גרוסמן, רוני בלקין וסאלי ליכט.

לפני 3 חודשים, בעקבות שימוע, סגרה הפרקליטות גם את תיק החקירה בעניינה של חוה טואף-זמיר, לשעבר המשנה למנכ"ל דלק נדל"ן, שיוצגה בידי עו"ד נבות תל-צור.

רוז'נסקי, שכיהן כמנכ"ל דלק נדל"ן עד יולי 2009, הוא החשוד המרכזי בפרשה. במסגרת החקירה הוא נעצר ושהה במשך כחצי שנה במהלך 2010 בשחרור בתנאים מגבילים.

ל"גלובס" נודע כי במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה קיימת נטייה להעמידו לדין, אך העובדה שחלק מטענותיו בשימוע התקבלו הביאה לכך שהחלטה סופית בעניין טרם התקבלה, ושנשקלת האפשרות לפיה יסתפקו בהטלת קנס מינהלי עליו.

רוז'נסקי, שטוען כי פעל לאור כל הדרך בתום-לב, באופן תקין ובמסגרת הנהוג והמקובל, מנסה באמצעות עורכות דינו, נוית נגב ואיריס ניב-סבג ממשרד שינמן-נגב-ניב, לשכנע את הפרקליטות להסתפק בהטלת קנס מינהלי. ההכרעה בנושא צפויה להתקבל בשבועות הקרובים.

עורכות הדין נגב ניב-סבג סירבו להגיב בנושא. דוברת פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) אישרה כי טענות רוז'נסקי בשימוע נדחו בחלקן. "מעבר לכך לא נוכל להתייחס בשלב זה", מסרה.

יצוין כי לפני 3 שנים חוקק חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (חוק אכיפה מינהלית), המאפשר לרשות להטיל קנס כספי על תאגידים או מנהלים בתאגידים החשודים בהפרת הוראות החוק, כמסלול אלטרנטיבי למסלול של העמדה לדין פלילי.

אחד המקרים האחרונים שבהם בחרה מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) לעשות שימוש בסמכותה זו היה זה של מנכ"ל פסגות לשעבר, רועי ורמוס. האחרון היה חשוד בביצוע תרמית באג"ח בתיק הנוסטרו של פסגות, וביולי האחרון הושג עמו הסדר, שלפיו ישלם למדינה חצי מיליון שקל ולא יועמד לדין פלילי.

שינוי סיווג חשבונאי

בשנות כהונתו כמנכ"ל דלק נדל"ן, הפך רוז'נסקי לאחד השכירים העשירים בישראל. לפי ההערכות, הוא צבר עלויות שכר של כ-50 מיליון שקל. זאת, בעיקר על רקע רווחים גבוהים שהציגה החברה במרבית שנות כהונתו, בעיקר כתוצאה משערוכים חשבונאיים. עם פרישתו מתפקיד המנכ"ל זכה רוז'נסקי ל"מצנח זהב" מפנק ולהסכם ייעוץ נדיב במיוחד מהחברה.

בינואר 2012 הודיעה הפרקליטות לדלק נדל"ן, רוז'נסקי, זמיר-טואף ופרידמן כי החליטה להגיש בעניינם כתב אישום בחשד ל"בישול דוחות", וזאת בכפוף לשימוע. לפי מכתבי הזימון לשימוע, לרוז'נסקי מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים, עבירות מנהלים ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך. זאת, בקשר לסיווג החשבונאי של רשת רודשף בדוחות דלק נדל"ן בשנת 2008, ובקשר עם הערכת השווי של חניוני NCP באותם דוחות.

עיקר החשדות נוגעים למהלכים חשבונאיים לא תקינים, שהביאו לניפוח שווי הנכסים של החברה בבריטניה. ככל הידוע, במהלך החקירה הגיעו חוקרי הרשות למשרדים ולאתרי הנדל"ן, שבהם פועלת החברה באנגליה, וערכו בדיקת שווי למלונות, לחניונים ולתחנות דלק שבבעלותה.

רשת תחנות הדלק וחנויות הנוחות רודשף נרכשה על-ידי דלק נדל"ן במארס 2007. בעקבות המיתון בבריטניה, שפגע בתוצאותיה התפעוליות של רודשף, ובעקבות התחייבויות הענק של דלק נדל"ן, החליטה הנהלת החברה כבר בנובמבר 2008 לפעול למימוש מיידי של השקעתה, אולם רק בפברואר 2010 נמצא קונה - קבוצת דלק, לשעבר החברה האם של דלק נדל"ן, שנשלטת גם בידי תשובה.

על רכישת רודשף, שהסבה הפסדים של מאות מיליוני שקלים לדלק נדל"ן, היה חתום רוז'נסקי. לפי ממצאי חקירת הרשות פעל רוז'נסקי לשינוי הסיווג החשבונאי של ההשקעה ברודשף בספרי דלק נדל"ן, וזאת כדי להימנע מרישום פחת שנתי של כ-125 מיליון שקל בגינה בדוחות הכספיים.

לשם השגת מטרה זו, טענה הרשות, הוביל רוז'נסקי מהלך שבמסגרתו נחתם הסכם ניהול שאיפשר את שינוי הסיווג החשבונאי. בכך, נטען, הטעו דלק נדל"ן ורוז'נסקי את הרשות ואת רואי החשבון ויצרו מצגי-שווא ביחס להסכם הניהול.

שיפור הערכת השווי

עוד עלה מממצאי החקירה של רשות ניירות ערך כי רוז'נסקי פעל לכאורה בדרכים שונות, לרבות הטעיה של רשות ניירות ערך ושל מעריכי השווי ורואי החשבון של דלק נדל"ן, על מנת שחניוני NCP שבבעלות החברה יירשמו בדוחות של שנת 2008 בערך הגבוה במאות מיליוני שקלים משוויים האמיתי. זאת, שוב, במטרה למנוע הפחתה משמעותית בדוחות הכספיים השנתיים של החברה באותה שנה.

דלק נדל"ן הציגה את החניונים בדוחותיה לשנת 2008 לפי שיטת השווי ההוגן, ולשם כך היה עליה לעשות שימוש בהערכת שווי. לשם כך פנתה דלק נדל"ן למעריך השווי, פול וולפנדן, והוא קבע שיהיה צורך לבצע הפחתה בשווי ההוגן של החניונים.

לפי כתב השימוע, ביקשו רוז'נסקי ופרידמן מוולפנדן לשנות את הערכת השווי שלו, ומשסירב - פנו רוז'נסקי ופרידמן למעריך שווי אחר, חברת CBRE, ודרשו ממנה הערכת שווי גבוהה יותר. לאחר מכן, לפי הנטען, פנו רוז'נסקי ופרידמן לוולפנדן, וביקשו באמצעות מצגים כוזבים לשפר את הערכת השווי שלו.

אז, נטען, קיבלו ממנו מכתב, שבו השתמשו כדי להציג מצג כוזב בפני רואי החשבון של דלק נדל"ן, כדי להניח את דעתו של סגל רשות ניירות ערך. לפי הנטען, על סמך הערכת שווי זו, העניקה הרשות היתר לדלק נדל"ן לפרסום תשקיף.