שי ניצן לעליון: להגיש ראיות חדשות בתיקי ראשונטורס-טלנסקי

(עדכון) - הראיות הנוספות נגד אולמרט שהפרקליטות מבקשת להגיש כוללות קלטות שמסרה שולה זקן למשטרה ■ מחר: שלב הטיעונים לעונש בתיק הולילנד

פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, מבקש מבית המשפט העליון, הדן בערעור שהגישה הפרקליטות על זיכויו של של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בפרשות ראשונטורס וטלנסקי, לאפשר הגשת ראיות חדשות.

לדברי הפרקליטות, מדובר בראש ובראשונה בקלטות שמסרה שולה זקן לידי המשטרה, והמשמשות ראיה מרכזית בחקירה החדשה שנפתחה נגד אולמרט וגורמים נוספים, בחשד לשיבוש מהלכי משפט וכן הדחה בעדות והדחה בחקירה.

הפרקליטות הסתפקה בהודעה לאקונית לבית המשפט ולא פירטה את תוכן הראיות, שכן לדבריה החקירה החדשה טרם הסתיימה לגמרי, ולא ניתן לפרט את תוכן הקלטות בהודעה המועברת גם לידיהם של אולמרט וסנגוריו. הבקשה המפורטת תוגש לדברי המדינה בתוך כ-3 שבועות.

"מדובר בראיות שהגיעו לידי המדינה אך לאחרונה, במסגרת חקירתה של זקן, שבה היא מסרה ראיות חפציות למשטרה, לרבות קלטות - ואלה הן, בראש ובראשונה, הראיות בית המשפט יתבקש לאשר את קבלתן כראיות נוספות במסגרת ערעור זה", נכתב בהודעת הפרקליטות לבית המשפט העליון. "יצוין כי מכלול חומר החקירה שנאסף בשבועות האחרונים עדיין לא הועבר לידי אולמרט, שכן החקירה לא הסתיימה לגמרי. לאחר שהפרקליטות בחנה את הראיות החדשות, ובתוך כך את טיבן, תוכנן והנסיבות העולות מהן, היא סבורה כי קיימת הצדקה להגשת הבקשה.

"אין בידי הפרקליטות להגיש את הבקשה המפורטת כבר כעת, בין היתר בשל השלב שבו מצויה החקירה, ובשל כך שבשלב זה לא ניתן להעביר את הראיות החדשות לידי אולמרט, ואף לא ניתן לפרט בפניו חלק מנימוקי הבקשה המתייחסים לתוכן הראיות שנתפסו, כדי שלא לסכל את החקירה החדשה".

עוד מציין פרקליט המדינה בהודעה, שהוא חתום עליה בעצמו, כי "יודגש כי לגישת הפרקליטות עומד הערעור היטב גם ללא גביית הראיות החדשות. אולם, מכיוון שבין היתר יש כעת בידי המדינה ראיות חפציות הנוגעות באופן ישיר לנושאים מסוימים הנדונים בתיק נושא הערעור, סבורה המדינה כי ראוי שבית המשפט העליון ייחשף אליהן בטרם יפסוק את דינו. במסגרת הבקשה המפורטת נפרט בהרחבה בנושא זה". (ע"פ 8080/12).

אמיר דן, יועץ התקשורת של אולמרט, מסר בתגובה: "מדובר בצעד חסר תקדים ובעיתוי לא מקרי, שכל מטרתו איננה רדיפת צדק או אמת, אלא להכשיר את השרץ - להכשיר את הסכם הטיעון עם שולה זקן, שנולד בחטא".

בד-בבד, מחר (ב') יתקיים באולמו של השופט דוד רוזן בבית המשפט המחוזי בתל-אביב שלב הטיעונים לעונש במשפט הולילנד, שבו הורשעו אולמרט, זקן ונאשמים נוספים בעבירות שוחד. הפרקליטות מתכוונת לבקש מרוזן לגזור על אולמרט שנות מאסר בפועל, הנאמדות על-פי ההערכות ב-3-5 שנים בפועל. ‏

פנייתה של הפרקליטות לבית המשפט העליון באה על רקע סיום חקירת המשטרה בפרשת החשדות נגד אולמרט וגורמים נוספים בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, הדחת עד והדחה בחקירה.

על-פי הגירסה שמסרה זקן בחקירה, ושגובתה בראיות חפציות לרבות הקלטות של שיחותיה עם אולמרט, הפעילו עליה ראש הממשלה לשעבר ואנשיו לחצים כדי שלא תעיד במשפט הקודם של השניים, בפרשות ראשונטורס, טלנסקי ומרכז ההשקעות בבית המשפט המחוזי בירושלים, וכן שתימנע מלחתום על הסדר טיעון ולהפוך לעדת מדינה בתיק הולילנד. ‏

הימנעותה של זקן מלהעיד במשפט בירושלים, ונכונותה לעשות כן כעת במסגרת ההסדר שחתמה עם המדינה לפני כחודש, עשויים לאפשר לפרקליטות לא רק להגיש את הראיות החדשה שזקן מסרה, אלא אף להגיש לבית המשפט את "יומני שולה" ולבקש לעשות בהם שימוש כראיה כנגד אולמרט.

כזכור, שופטי המחוזי קבעו כי היומנים לא ישמשו ראיה נגד אולמרט, אלא נגד זקן בלבד. עם זאת, יצוין כי לדעת סנגוריו של אולמרט, הגשת היומנים כראיה כלפיו עשויה דווקא לסייע לעניינו, ולא להזיק לו.‏

החלטת הפרקליטות להגיש הודעה לבית המשפט העליון באה על רקע סיום חקירת המשטרה בפרשת השיבוש והעברת החומר לפרקליטות. בקרב חוקרי המשטרה התגבשה דעה שלפיה הראיות מהוות תשתית ראייתית מספקת להגשת כתבי אישום חדשים כנגד המעורבים - אולמרט, עו"ד נבות תל-צור ואחרים.

בפרקליטות התקיימו בימים האחרונים דיונים קדחתניים בשאלה כיצד לפעול, בראשות פרקליט המדינה שי ניצן, נוכח השעון המתקתק והעובדה שבכל יום עשוי בית המשפט העליון לפרסם את פסק דינו בערעור.

לבסוף הוחלט על דרך ביניים - לא להגיש לפי שעה את הבקשה המפורטת הכוללת את הראיות המלאות, דהיינו עדות זקן ותוכן התמלילים והראיות החפציות - אלא הודעה בדבר כוונה לעשות זאת בזמן הקרוב, כך ששופטי העליון יהיו חייבים לקחת בחשבון את ההתפתחות החדשה. ‏

עם זאת, יש לציין כי מדובר בהליך נדיר וחריג, ואין ודאות ששופטי העליון יסכימו לו. על-פי ההערכות, הודעת המדינה לבית המשפט העליון תועבר על-ידי השופטים לתגובת הצד שכנגד - דהיינו סנגוריו של אולמרט. זאת, נוכח העובדה שזקן עצמה כבר איננה מהווה צד להליך הערעור בעליון, לאחר שהפרקליטות חזרה בה מהערעור ביחס לחומרת הרשעתה וביחס לעונשה, לפני כשבועיים.

אם בקשת הפרקליטות תתקבל, יתקלו שופטי המחוזי בקושי פרוצדורלי, מאחר שההרכב המקורי של תיק אולמרט במחוזי בירושלים פורק, עם פרישתה לגמלאות של נשיאת המחוזי, שעמדה בראש ההרכב, השופטת מוסיה ארד.

על-פי הצפוי, התיק יוחזר להרכב חדש, שיכלול כנראה את שני השופטים הנותרים, יעקב צבן משה סובל, ושופט שלישי, כדי לגבות את העדויות החדשות ולכתוב פסק דין משלים.‏

מחר: שלב הטיעונים לעונש במשפט הולילנד ‏

בד-בבד, מחר ייפתח בבית המשפט המחוזי בתל-אביב שלב הטיעונים לעונש בתיק הולילנד. נציגי התביעה, בראשות פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה ליאת בן-ארי-שווקי וראש צוות התביעה בתיק הולילנד יהונתן תדמור, יציגו את טווח הענישה הכללי לשיטתם בעבירות של לקיחת שוחד ומתן שוחד, בנסיבות הייחודיות של תיק הולילנד. בראש ובראשונה, מדובר על רום מעמדם של המעורבים בעסקת השלמונים.

הפרקליטות צפויה לבקש הטלת שנות מאסר אחדות על כל אחד מהנאשמים שהורשעו. ככל הנראה, נציגי התביעה לא ינקבו במספר שנים מדויק לגבי כל נאשם, אלא יסתפקו בקביעת טווח ענישה, הצפוי לעמוד בין 3 ל-5 שנות מאסר בפועל. ‏

בשלב זה יוכלו גם סנגורי ההגנה להביא עדי אופי מטעמם ולהגיש מכתבים שכתבו אישים שונים למען הנאשמים לאורך שנות פעילותם. על-פי הפרסומים, לשכתו של אולמרט פנתה לראש המוסד לשעבר, מאיר דגן, כדי שזה ימסור עדות אופי לטובת אולמרט.

שלב הטיעונים לעונש צפוי להימשך יותר מיום דיונים אחד, ואולם השופט דוד רוזן הבהיר כי לא יאפשר טיעונים ועדויות ארוכים, וכי בכוונתו לסיים את ההליך בתוך ימים ספורים, ולפרסם את גזר הדין זמן לא ארוך לאחר מכן.‏

צרו איתנו קשר *5988