רו"ח מנירב: אטימות גדולה בוועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן

לשכת רואי החשבון תוקפת את הוועדה בראשות הראל לוקר שפרסמה לאחרונה את המלצותיה לצמצום השימוש במזומן: "מדובר בחוק שאינו מצביע על פתיחות רבה ושיקשה מאוד על הציבור כולו ויפגע בעיקר באזרחים שומרי החוק"

עופר מנירב / צלם: תמר מצפי
עופר מנירב / צלם: תמר מצפי

"מעולם לא נתקלנו עד כה באטימות כה גדולה של ועדה ציבורית לעמדות שהוצגו בפניה, הן על-ידינו והן על-ידי אחרים... גם עיתוי פרסום הדוח, עת אנו נמצאים במצב מלחמה וכאשר מדובר בחוק שיקשה מאוד על הציבור כולו ויפגע בעיקר באזרחים שומרי החוק, אינו מצביע על פתיחות רבה" - במילים קשות אלה תוקפת לשכת רואי החשבון את חברי "ועדת לוקר" לצמצום השימוש במזומן, אשר פרסמו לאחרונה את ההמלצות הסופיות של הוועדה.

במאי השנה פרסמה ועדת לוקר את המלצותיה להערות הציבור טרם הבאתן להחלטת ממשלה, כאשר בין המרכזיות שבהן היו ההמלצות לקבוע מגבלה של 7,500 שקל על עסקאות במזומן ובצ'קים סחירים; חובת ביצוע עסקה בסכומים מעל המגבלה באמצעות צ'קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים; והטלת חובה על הבנקים להציע כרטיס דביט לכל לקוח תוך פיקוח על עמלות.

בסוף השבוע שעבר העבירה ועדת לוקר את המלצותיה הסופיות, בנוסח שיועבר להחלטת ממשלה, ובין היתר מומלץ, כי בעסקאות שאחד הצדדים הוא עוסק, בשלב ראשון, תיקבע מגבלה של 10,000 שקל על עסקאות במזומן, ובשלב שני יופחת סכום הגג לעסקאות שסכומן אינו עולה על 5,000 שקל.

עוד מומלץ כי בעסקאות בין שני צדדים פרטיים תעמוד המגבלה על סך של 50 אלף שקל בשלב ראשון, ובהמשך תרד ל-15,000 שקל, למעט עסקאות של מכירת כלי רכב משומשים.

עוד כוללות ההמלצות מגבלות בנוגע לאופן השימוש בצ'קים, וביניהן הגבלת האפשרות לפרוע צ'ק שסוחר יותר מפעם אחת, קיבעת איסור להוציא ולקבל צ'קים שלא מצוין בהם שם המוטב והגבלת סכום העסקה בצ'ק בסכום שייקבע, שלא יפחת ממיליון שקל.

רו"ח עופר מנירב, המשמש כיו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס של לשכת רואי החשבון, שיגר מכתב לשר האוצר, יאיר לפיד, בו הוא תוקף את המסקנות הסופיות, כאשר כבר בכותרת המכתב הוא מתנסח בחריפות וכותב: "האם כחרשים היינו?! או שאולי כעיוורים!".

רו"ח מנירב מציין בפתח המכתב כי הגורמים המקצועיים בלשכת רואי החשבון קיבלו את המלצות הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, ו"לא ידענו אם לבכות או לצחוק". זאת, הוא מסביר, משום ש"מעולם לא נתקלנו עד כה באטימות כה גדולה של ועדה ציבורית לעמדות שהוצגו בפניה, הן על-ידינו והן על-ידי אחרים, כאשר למעט העלאת הרף מ-7,500 שקל ל-10,000 שקל (ושינוי האיסור של תשלום בצ'ק לסכום שלא יפחת ממיליון שקל, לעומת מיליון שקל לכל היותר בטיוטה), אין כל שינוי בדוח, וכאשר גם העלאת הרף מ-7,500 שקל ל-10,000 שקל הייתה ברורה מלכתחילה".

עוד מציין מנירב במכתב כי לתחושת הלשכה, הוועדה התעלמה לחלוטין מהערותיה על המסקנות הראשונות, שניתנו הן במכתב ששוגר לוועדה והן במסגרת פגישה עם חברי הוועדה, "כאשר", לטענתו, "כבר בזמן הפגישה הרגשנו כי מדובר בפגישה לשם הפרוטוקול, וכי אוזנה של הוועדה אינה כרויה להקשיב לעמדתנו (לשמוע כן אך להקשיב, לצערנו, לא), וההמלצות הסופיות מוכיחות זאת".

במכתבו טוען רו"ח מנירב לשר האוצר לפיד, כי העובדה ש"אין ולו גם נציג אחד בוועדה, שלא לדבר על מספר ראוי של נציגים, מתוך המגזר העסקי, המגזר הפרטי וגופים סמי-ציבוריים כמו להב, לשכת רואי חשבון, לשכת עורכי דין ואחרים - הרי שברור כי מי שהקים את הוועדה, בהרכבה זה, כיוון מראש למסקנותיה".

חברי הוועדה הנם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר (המכהן כיו"ר הוועדה); מנהל רשות המסים, משה אשר; מנהלת מחלקת חשבות בבנק ישראל; סגן המפקח על הבנקים; המשנה לפרקליט המדינה לאכיפת כלכלית; המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי); ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל; הכלכלן הראשי וממונה על הכנסות המדינה משרד האוצר; וסמנכ"ל כלכלה ותשתיות משרד ראש הממשלה.

מנירב אינו תוקף באופן אישי את חברי הוועדה, אשר לדבריו "הינם מוכשרים וראויים", אך מציין במכתבו כי בתוקף תפקידם הציבורי, הם חייבים לייצג את ה"אג'נדה" של הגופים מהם הם באים, ו"בנוסף, חלק גדול מהם אינו מכיר, בוודאי שלא באופן מספיק, את צורכי השוק העסקי והפרטי".

לטענת מנירב, אם וככל שההמלצות יתקבלו ויהפכו לחוק, "הן יהפכו בסופו של יום לאות מתה ולעוד חוק של ניתן יהיה לאכפו, ובכך, לא רק שלא נשיג מטרת כולנו - המלחמה בהון השחור, אלא שאף נחליש את יכולת ההרתעה שלנו".

לגופן של ההמלצות טוענת לשכת רואי החשבון כי רשות המסים, אשר גם כיום מצליחה לבדוק רק כ-2.5% מהדוחות המוגשים לה, לא תצליח לאכוף גם את החוק הזה (גם אם יקצו לה לשם כך כמה עשרות עובדים); עסקאות במזומן שקודם היו מדווחות, לא ידווחו יותר; וההגבלות המוצעות גם יגדילו מאוד את כמות הצ'קים החוזרים במשק, יקטינו את הבטיחות שיהיו לעסקים מול הבנקים ויפגעו קשות בנזילות העסקים, עד כדי סגירה של חלק מהם.

במכתב מנסה מנירב להמחיש את הבעייתיות בהמלצות הסופיות באמצעות דוגמה: "נניח שנגר מוכר סט לסלון ב-12,000 שקל, וכאשר בהיותו אזרח שומר חוק הוא מתעקש על קבלת התשלום בצ'ק, וכך נעשה. לימים הצ'ק חוזר ואז פונה הנגר ללקוח ודורש את התשלום בגין הצ'ק שחזר והלקוח, שחשבונו הוגבל, נענה ומגיע עם 12,000 שקל במזומן! מה בדיוק אמור כעת הנגר שלנו לעשות?! שהרי לקבל המזומן אסור לו, ואם הוא לא יקבל את המזומן, הוא איבד את הסחורה שמכר...! - לוועדה הפתרונים".

לסיכום מבקש מנירב משר האוצר למנוע את העברת החוק החדש, וכותב: "כולנו תקווה כי יימצאו 'המבוגרים האחראים' מבין שרי הממשלה או חברי הכנסת שלא יתנו את ידם למהלך המוצע, שאם לא כן ייגרם נזק גדול לכולנו".

באשר לעיתוי שיגור המכתב, בעיצומו של מבצע "צוק איתן" והאירועים הקשים סביבו, כותב מנירב: "התלבטתי רבות אם כעת הוא העיתוי הנכון לשלוח את המכתב, שכן הראש של כולנו נתון קודם כל למצב הביטחוני בו אנו נמצאים, ולכן גם חרף העובדה שהמכתב היה מוכן כבר ביום ראשון, עיכבתי את הוצאתו, אך מכיוון 'שתחנות הצדק' ממשיכות לפעול, ולראיה החלטתכם שלא לחכות ולהעלות לדיון בוועדת החוקה את הגדלת סמכויות הגביה של רשות המסים, יחד עם המועד שבו החליטה הוועדה לפרסם את מסקנותיה (באמצע המלחמה!) - שכנעו אותי שלא נכון יהיה אם נמתין בתגובתנו".