39% צניחה ברווחי לאומי בשל החקירה בארה"ב

רווח של כ-290 מיליון שקל ברבעון השני ■ הרווח הנקי בנטרול ההוצאות בגין החקירה של הרשויות האמריקאיות הסתכם ברבעון בכ-765 מיליון שקל לעומת 503 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

רקפת רוסק עמינח / צילום: יחצ רון קדמי
רקפת רוסק עמינח / צילום: יחצ רון קדמי

בנק לאומי דיווח הבוקר (ה') על תוצאות הרבעון השני והחצי הראשון של 2014. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם במחצית הראשונה של 2014 בכ-915 מיליון שקל לעומת כ-1.04 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 12.4% . מנכ"לית לאומי היא רקפת רוסק-עמינח.

ברבעון השני כלל הבנק הוצאות בגין החקירה של הרשויות האמריקאיות בסך 460 מיליון שקל. לחציון הראשון של 2014 הסתכמו הוצאות אלו ב-502 מיליון שקל. בתקופה המקבילה אשתקד הסתכמה ההוצאה ב-38 מיליון שקל.

הרווח הנקי בנטרול ההוצאות בגין החקירה בארה"ב הסתכם במחצית הראשונה של 2014 בכ-1.42 מיליארד שקל לעומת כ-1.07 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 32.7% .

גורמים שהשפיעו על השיפור ברווח הנקי בין התקופות ואשר קיזזו חלקית את השפעת הוצאות החקירה המוזכרות לעיל הינם קיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 224 מיליון שקל (הנתונים הינם לפני השפעת מס) ומשיפור בתרומת חברות כלולות למחצית ראשונה 2014 לעומת תקופה מקבילה אשתקד בסך 60 מיליון שקל.

במחצית הראשונה נרשמה בדוחות הבנק השפעת התוצאות של החברה לישראל לרבעון הראשון של 2014 , ואילו השפעת התוצאות של החברה לישראל לרבעון השני, תיכלל בדוחות הבנק לרבעון השלישי של 2014 .

הרווח הנקי בנטרול ההוצאות בגין החקירה של הרשויות האמריקאיות הסתכם ברבעון בכ-765 מיליון שקל לעומת 503 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 52% . (תשואה שנתית של 11.7%). הגידול ברווח הנקי ברבעון השני, בנטרול הוצאות החקירה, נובע בעיקר מקיטון בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 100 מיליון שקל וגידול בהכנסות ריבית, נטו בסך 66 מיליון שקל, אשר קיזזו חלקית את השפעת הוצאות החקירה.

הכנסות בסעיף הפסדי אשראי

במחצית הראשונה של 2014 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי של כ-67 מיליון שקל לעומת הוצאות בגין הפסדי אשראי של 157 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 224 מיליון שקל.

בשורה התחתונה דיווח לאומי כי הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני בכ-290 מיליון שקל לעומת 474 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 38.8%. הרווח ברבעון השני של 2014 משקף תשואה שנתית של 4.3%.

עוד מציינים בלאומי כי בנטרול ההוצאות להסדר עם הרשויות האמריקאיות ירדו ההוצאות התפעוליות בחציון ב- 1.5% (מכ-4.2 מיליארד שקל לכ-4.13 מיליארד שקל).

יחס הלימות ההון של לאומי בסוף המחצית הראשונה של 2014 הגיע ל-14.25%, מזה יחס הון ליבה של 9.34%.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988