UBS משדר רוגע: לא רואה תרחיש מכירה כפויה של "לוויתן"

UBS מציע פתרונות נוספים לתסבוכת, כגון פיקוח על מחירים או חיוב השותפים ב"לוויתן" לנהל משאים-ומתנים נפרדים על אספקת גז טבעי למשק הישראלי

קידוח לוויתן אסדה / צלם: אלבטרוס, צילומי אוויר
קידוח לוויתן אסדה / צלם: אלבטרוס, צילומי אוויר

UBS מגיב לראשונה לסערת הממונה על ההגבלים העסקיים ומונופול הגז, ומשדר רגיעה. האנליסט רוני בירון אומם משהה עדכוני המלצות ומחירי יעד למניות "לוויתן", דלק קבוצה , אבנר , דלק קידוחים ורציו , אך מסביר כי אינו רואה תרחיש של מכירה כפויה של "לוויתן", בעיקר בשל חשיבותו הגיאו-פוליטית והצורך במאגר גז שני למדינת ישראל, לצד "תמר".

באם נובל אנרג'י ודלק יצטרכו לבחור בין "תמר" ל"לוויתן", הרי שהאופציה של מכירת "תמר" ריאלית יותר.

בירון מונה פתרונות נוספים לתסבוכת, כגון פיקוח על מחירים או חיוב השותפים ב"לוויתן" לנהל משאים-ומתנים נפרדים על אספקת גז טבעי למשק הישראלי.

בשורה התחתונה, UBS מוריד את השווי המוערך של המאגר ל-6.3 עד 12 מיליארד דולר. הסיבה לפער הגדול - מגוון אפשרויות לפתרון הבעיה והזמן שנגזר לפיתוח המאגר.

במקביל, בסקירה נפרדת של UBS, ממליץ הבנק לרכוש את מניית נובל אנרג'י, השותפה הבכירה בקידוחי הגז בישראל, במחיר יעד של 56 דולר.