הבנקים הגדולים הרוויחו 2 מיליארד שקל ברבעון השלישי

(עדכון) - הפועלים ולאומי מובילים ברווח, מזרחי ביעילות, גד זאבי נגס ברווחי דיסקונט והבינלאומי

רקפת רוסק עמינח ציון קינן לילך אשר טופילסקי  / צילום: תמר מצפי רמי זרנגר
רקפת רוסק עמינח ציון קינן לילך אשר טופילסקי / צילום: תמר מצפי רמי זרנגר

שלושה בנקים חתמו היום (ה') את עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי בענף: לאומי, דיסקונט והבינלאומי. בעוד הראשון מציג צמיחה של 10% ברווח הנקי, השניים האחרים סבלו ברבעון מירידה חדה ברווחיהם בשל גורמים חד פעמיים. במבט על חמשת הבנקים הגדולים (הכוללים גם את הפעולים ומזרחי טפחות) ניתן לראות כי הם מסכמים את הרבעון השלישי עם רווח נקי מצרפי של 2.08 מיליארד שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2014.

באופן כללי, תוצאות הרבעון מעלות תחושת דז'ה וו: בנק הפועלים הוא הבנק הרווחי במערכת, לאומי נצמד אליו, מזרחי טפחות הוא הבנק הכי יעיל ודיסקונט והבינלאומי סוחבים מחיקות חד פעמיות שפוגעות בשורה התחתונה. במבט על התוצאות במערכת מתחילת השנה, ניתן לראות שרגע לפני פרסום מסקנות דוח ועדת שטרום ויישום התוכניות של שר האוצר להגדלת התחרות בתחום האשראי ובמערכת הבנקאית בכלל, מציגים הבנקים הגדולים רווח נקי של 6.8 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, נתון המהוה גידול של 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

לאומי: רווח הון ממכירת מניות החברה לישראל

בנק לאומי, בניהולה של רקפת רוסק-עמינח, דיווח הבוקר על צמיחה של 10% ברווח הנקי הרבעוני לרמה של 704 מיליון שקל, בין היתר הודות להמשך הכרה ברווחים ממכירת מניות החברה לישראל. ברבעון השלישי רשם הבנק הכנסות מימון של 289 מיליון שקל ממכירת המניות, כ-180 מיליון שקל רווח נטו.

התשואה על ההון של הבנק עמדה על 10.4%, ממש כמו המתחרה הגדול בנק הפועלים, אולם בנטרול מכירת מניות החברה לישראל התשואה פוחתת לכ-8%. "זו רמת התשואה להון שלאומי יודע לייצר", אומר אלון גלזר, סמנכ"ל השקעות בלידר שוקי הון. "צפויים מהלכי התייעלות משמעותיים בבנק ואני מניח שנראה את זה בחודשים הקרובים".

תיק האשראי של לאומי המשיך לצמוח גם ברבעון השלישי והגיע ל-260 מיליארד שקל, עלייה של 4.2%. הבנק המשיך להוריד את ריכוזיות האשראי בתיק שלו, כך שבפעם הראשונה אין ללאומי קבוצת לווים עם חוב של מעל 10% מהון הבנק. הוצאות השכר עלו ברבעון ב-3% למיליארד שקל, אך עלייה זו נובעת בעיקר מהשפעת השינויים בשער הדולר, שייקרה את הוצאות השכר של עובדי לאומי בחו"ל.

לעומת זאת, בתשעת החודשים הראשונים של השנה המשיך הבנק בהורדת הוצאות השכר השוטף (ללא מענק תשואה ואקטואריה) ב-140 מיליון שקל. הבנק ממשיך בתוכניתו למזג בתחילת 2016 את בנק ערבי ישראל לתוך הקבוצה, מה שיביא לאיחוד מערכות וצמצום עלויות תפעוליות.

פער הרווח בין שני הבנקים הגדולים עמד ברבעון השלישי על 98 מיליון שקל לטובת הפועלים, ובמבט על שלושת הרבעונים הראשונים של השנה הוא הצטמצם ל-92 מיליון שקל. זאת, בהשוואה לפער של 770 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמצום בפער נובע בעיקר מהרווחים החד-פעמיים בהיקף של 638 מיליון שקל שרשם השנה לאומי ממכירת מניות החברה לישראל. אלה הובילו לגידול של 65% ברווח הנקי של הבנק בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, לרמה של 2.4 מיליארד שקל.

דיסקונט: התייעלות מסוימת אבל אבל לא משמעותית

את תוצאות הרבעון השלישי של דיסקונט אפשר לסכם בשתי מילים: זאבי והבינלאומי. פסק הדין שקבע כי מגד זאבי נגבתה ריבית פיגורים חריגה בגין ההלואה שלקח לקניית מניות בזק, הסב לדיסקונט פגיעה של 34 מיליון שקל ברווח הנקי, בעוד ששינוי הרישום של מניות הבנק הבינלאומי המוחזקות על ידי דיסקונט (9.28%) גרע עוד 27 מיליון שקל. זאת, לאחר שדיסקונט החל לרשום את שווי המניות לפי שווי השוק במקום לפי השווי בספרים.

כך, הרווחים הנאים שהציג הבנק בניהולה של לילך אשר-טופילסקי ברבעונים האחרונים ממימושי אג"ח פינו את מקומם להפרשות הללו, ובשורה התחתונה מציג דיסקונט רווח נקי של 168 מיליון שקל ברבעון השלישי - ירידה של 18%. התשואה להון נפלה בהתאם: 5.2% ברבעון השלישי לעומת 6.9% ברבעון המקביל. יחד עם זאת, בנטרול הרכיבים החדפעמיים שהזכרנו, דיסקונט היה מציג תשואה להון של 7%.

"בלי שוק הון טוב קשה לדיסקונט להציג תוצאה טובה", אומר גלזר. "בשנתיים האחרונות היו לו רווחים מרשימים ממימוש אג"ח וברגע שאין את זה, רואים את ההבדל".

גם ההפרשות להפסדי אשראי עלו ל-85 מיליון שקל לעומת 40 מיליון שקל ברבעון המקביל, ומדובר בשיעור הפרשות של כ-0.27% מתיק האשראי. הבנק המשיך להגדיל את תיק האשראי שלו בכמעט 4% לרמה של 123.6 מיליארד שקל. הוצאות השכר ירדו ב-6.6% ל-816 מיליון שקל, ולצד זאת רשם הבנק עלייה של 0.6% בהכנסות המימון, שהסתכמו בכמיליארד שקל.

"כן, יש קצת התייעלות בדיסקונט, אבל התמונה הכללית לא הרבה יותר טובה", סבור גלזר. "התוצאות עדיין חלשות יחסית ולא רואים את העלייה בתיק האשראי ואת השיפור בהכנסות באים לידי ביטוי. כנראה שאלה תהליכים שלוקחים זמן".

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה מציג דיסקונט גידול של 38% ברווח הנקי ל-690 מיליון שקל (הודות למכירות האג"ח במחצית הראשונה של השנה), מה שהביא לעלייה בתשואה להון ל-7.2% לעומת 5.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

הבינלאומי: אפשר להיות אופטימיים לגבי השנה הבאה

גם הבנק הבינלאומי סבל מגד זאבי ברבעון השלישי וספג פגיעה של 37 מיליון שקל. לכך יש להוסיף הוצאה חד פעמית נוספת של 15 מיליון שקל לפרישת עובדים והוצאות מחשב בגין מיזוג יובנק. כל אלה הורידו את הרווח הנקי של הבנק ב-36% ל-86 מיליון שקל ברבעון. אותן הפרשות חד פעמיות גם גילחו 1.8% מהתשואה להון ברבעון השלישי, שעמדה על 5% לעומת 8.25% ברבעון המקביל. בנטרול ההפרשות הללו הייתה התשואה להון מגיעה ל-6.8%.

הוצאות השכר של הבנק, המנוהל על ידי סמדר ברבר-צדיק, ירדו ב-5.6% ברבעון השלישי לרמה של 419 מיליון שקל, כאשר פרישתם של 120 עובדים נוספים בגין מיזוג יובנק צפויה להמשיך להוריד את הוצאות השכר בעתיד הנראה לעין. ההכנסות מעמלות עמדו ברבעון על 340 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל.

לפי גלזר, "גם הבינלאומי יודע לייצר היום תשואה של 6%-7% וכאשר יש אירועים חד פעמיים זה מוריד אותו. אפשר להיות יותר אופטימיים לגבי השנה הבאה בגלל ההתייעלות. נראה שם עליית מדרגה ומעבר של התשואה להון אל מעבר ל-7%, אבל לא הרבה יותר מזה". את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה סגר הבינלאומי עם רווח של 329 מיליון שקל - ירידה של 18.6%.

"המנצח הגדול: בנק הפועלים"

במבט על, חמשת הבנקים הגדולים נהנו ברבעון החולף מהכנסות מעמלות בסך של 3.7 מיליארד שקל, עלייה של 2%. הוצאות השכר שלהם ירדו ב-3.5% והסתכמו ב-3.9 מיליארד שקל. "המנצח הגדול של הרבעון הוא בנק הפועלים", מסכם גלזר. "בזמן שכל הבנקים מדברים על התייעלות או מתחילים בהתייעלות, בבנק הפועלים - אחרי שחשבנו שהוא מיצה את הפוטנציאל להתייעל - ראינו ברבעון החולף ירידה של עוד 5% בהוצאות. המאכזבים ברבעון השלישי הם דיסקונט והבינלאומי".

תוצאות הבנקים ברבעון השלישי 2015
 תוצאות הבנקים ברבעון השלישי 2015

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988