כונס הנכסים: "אביב טלמור פועל כעת מחו"ל להברחת כל נכסיו"

מפרק יוטרייד מונה גם לכונס הנכסים של טלמור, שלטענתו צבר חובות אישיים של כמיליון שקל ■ לדבריו, טלמור הבריח אל חברות שלו בקפריסין ובאוסטרליה את כספם של לקוחותיו הישראלים ומנסה להעביר את השליטה בחברות אלה לצד ג'

אביב טלמור / צילום: יריב כץ
אביב טלמור / צילום: יריב כץ

אביב טלמור, בעל השליטה בחברת יוטרייד, החשוד בניהול תרמית פונזי ובורח מהרשויות בישראל, נכנס להליך כינוס נכסים אישי, במקביל להליך פירוק חברת יוטרייד. זאת, לאחר שנטען כלפי טלמור כי הוא שלח ידו בכספי לקוחות חברת יוטרייד והשתמש בכספיהם לצרכיו האישיים, בין היתר על-מנת להקים רשת מסועפת של חברות מסחר בפורקס ברחבי העולם.

עד כה התברר בחקירות כי במהלך תקופת פעילותה של יוטרייד צבר טלמור חובות אישיים ישירים בהיקף של כמיליון שקל, בהם חובות ללקוחות החברה (הסוחרים), עימם חתם על הסדר חוב בערבותו האישית. עוד נמצא במסגרת החקירות נגד טלמור כי בימים אלה, ממקום מושבו בחו"ל, הוא מבצע פעולות להברחת כל נכסיו.

מפרק חברת יוטרייד, עו"ד אלעד עפראי, מונה השבוע (ב') לכונס נכסים על נכסיו האישיים של טלמור, ובין היתר על כל מניותיו בחברות הבינלאומיות שבבעלותו. עם המינוי שולט הכונס על החברות של טלמור, בהן חברות בקפריסין ובאוסטרליה, שלטענת המפרק הזמני אליהן הבריח טלמור כספים של לקוחות ישראלים.

לדברי המפרק, בכוונתו לפעול באמצעות אותן חברות כדי לייצר הכנסות לכיסוי החובות של טלמור ללקוחות יוטרייד. לטענתו, החברה הקפריסאית שבבעלות טלמור מהווה מקור הכנסה מרכזי לרשת החברות הבינלאומית שהקים ותיפעל, ככל הנראה, במימון כספי הלקוחות של חברת יוטרייד הישראלית.

לפי הבקשה שהוגשה למינוי כונס, נפגשו עורכי דין ממשרד כהן-וילצ'יק, משרדו של הכונס הזמני, בקפריסין עם בכירים ברשות ניירות ערך הקפרסיאית, שהבטיחו כי ישתפו פעולה בכל הקשור להשתלטות הכונס על חברת הפורקס שהקים טלמור בקפריסין.

יתרות כוזבות

בבקשה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב על-ידי המפרק הזמני, יחד עם משקיע ביוטרייד שקיבל ערבות אישית בסך של כ-80 אלף דולר מאביב טלמור, ביקש עו"ד עפראי כי בית המשפט יוציא צו כינוס נכסים זמני לכלל נכסיו של טלמור, ובפרט על מניותיו בחברות "בינרי קול סנטר" הישראלית, "FOREX TG PTY LTD" המאוגדת באוסטרליה ו-"RADEMARKER (CYPRUS) LIMITED" הקפריסאית.

הבקשה הוגשה במעמד צד אחד, יחד עם בקשת כינוס והכרזת פשיטת-רגל נגד טלמור. השופט איתן אורנשטיין קבע דיון במעמד הצדדים לשבוע הבא. ואולם, ניתן להניח כי טלמור, ששוהה בחו"ל מאז ספטמבר אשתקד וחומק כיום מאימת הדין ומהחקירה הפלילית - לא יתייצב לדיון.

בבקשת המפרק צוין כי "ממידע אשר הגיע לידי המפרק הזמני הזמני עולה כי טלמור ממשיך לבצע העברות כספיות מחברות אלה או חלקן, ומבצע פעולות על-מנת להעביר את השליטה בהן לידי צד ג'. בנוסף, נוכח התנהלותו השערורייתית של טלמור, קיים חשש כבד כי גם החברות המרוויחות עלולות לאבד מערכן עם כל יום אשר חולף".

טלמור וחברת יוטרייד, המבצעת מסחר אלגוריתמי ממוחשב בניירות ערך, חשודים בהונאת פונזי לכאורה - שימוש בכספי משקיעים חדשים להחזרת כספים למשקיעים קודמים המבקשים למשוך את כספם - ורישום כוזב של יתרת הכספים בחברה. על הרקע הזה מונה בחודש שעבר מונה עו"ד עפראי כמפרק זמני של החברה.

מעלליה של חברת יוטרייד נחשפו ב"גלובס" בחודשים האחרונים בסדרת תחקירים. בהמשך, דוח חמור של רשות ניירות ערך על התנהלות החברה חשף כי בעוד שבספרי יוטרייד רשומים יתרות כספים של משקיעי החברה בסך של 12 מיליון דולר (כ-46 מיליון שקל), הרי שבחשבון הבנק של החברות מצוי סכום של 300 אלף שקל בלבד - פחות מאחוז אחד מהחוב. ואולם, דוח המפרק הזמני הראשוני מציג תמונה עגומה עוד יותר, ממנה עולה כי בחשבון החברה מצויים כיום סך של כ-120 אלף שקל בלבד.

הפרשה, שנפתחה בהליכים אזרחיים לסגירת פעילות החברה, עברה במהרה לשלב הפלילי, וכפי שנחשף ב"גלובס" רשות ניירות ערך מנסה מזה תקופה לאתר את טלמור לצורך חקירתו. ואולם, טלמור מערים עד כה על הרשויות וחומק מן הדין.

מהבקשה למינוי כונס נכסים על נכסיו האישיים והחברות בבעלותו של טלמור, עולה כי ביום חמישי האחרון התקיימה בניקוסיה בקפריסין פגישה בין בא-כוחו של המפרק הזמני ממשרדו לבין בכירי הרשות לניירות ערך בקפריסין (סיס"ק), ובהם יו"ר הרשות, ראש המחלקה המשפטית ברשות ו-7 בכירים נוספים. בפגישה הוצג לנציגי הרשות הקפריסאית מצב הדברים בארץ בכל הנוגע לפירוק חברת יוטרייד.

בהמשך לפגישה חסמה רשות ניירות ערך הקפראיסאית את המשך פעילותו של טלמור כמורשה חתימה בחברה הקפריסאית שבבעלותו, שעוסקת בתחום הפורקס ומפוקחת על-ידי סיס"ק.

נציגי סיס"ק הבהירו למפרק הזמני מישראל כי יהיו מוכנים לפעול בשיתוף-פעולה עם בעל תפקיד שימונה על-ידי בית המשפט בישראל על נכסיו של טלמור, ובפרט על מניותיו בחברה הקפריסאית. זאת, לצורך מימוש מניותיו של טלמור בחברה הקפריסאית והעברתן לגורם שיאושר על-ידי סיס"ק ועל-ידי בית המשפט.

ואולם, לטענת המפרק הזמני, נציגי סיס"ק הבהירו כי מרווח הפעולה שלהם מצומצם, וכי יש הכרח לפעול בדחיפות מירבית למינוי כונס נכסים לנכסיו של טלמור, ש"אם לא כן עלולה סיס"ק, בהיעדר בעל שליטה המקובל עליה, להיאלץ ולחסום את החברה הקפריסאית מלהמשיך ולנהל תיקי משקיעים, באופן אשר יוביל לסגירת שעריה ולאובדן כל סיכוי למכירתה, ולחלופין להפעלתה, עד לאיתור משקיע ראוי - וכפועל יוצא מכך, לפרוע את חובותיו של טלמור לנושיו או חלקם, כמו גם לנושי יוטרייד (שכספם שימש את רשת החברות הבינלאומית של טלמור)".

מבקשת המפרק הזמני להתמנות לכונס נכסים עולה עוד כי טלמור, ככל הנראה, פועל להברחת נכסיו האישיים, ולצורך כך משתפים עמו פעולה שני מקורבים לו: דניאל אזוגי ועו"ד אשר אפריאט.

לטענת עו"ד עפראי, מאז שמונה כמפרק זמני ליוטרייד לפני כ-3 שבועות, פעל טלמור בתיאום עם אזוגי ועו"ד אפריאט על-מנת להבריח את פעילותן של החברות שבבעלותו, וזאת בניגוד מפורש להוראות צו של בית המשפט שנמסר לשניהם.

"כך, ביחס לחברת - 'בינרי קול סנטר' הישראלית, המצויה בבעלות טלמור, פועל אזוגי בימים אלה 'להעביר' את פעילות החברה לידיו, וזאת ללא כל תמורה", נטען.

בבקשה צוין כי פעילות חברת "בינארי" הועברה למשרדים הסמוכים למשרדו של שותפו של אזוגי - עו"ד אפריאט.

עוד עולה מהחקירות שביצע עו"ד עפראי במסגרת תפקידו כמפרק יוטרייד, כי נעשים ניסיונות של אזוגי להבריח פעילות בינלאומית נוספת בחברות המוחזקות בידי טלמור באיים הקריביים. פעולות אלה, טוען המפרק הזמני, נעשו הגם שהצו נמסר לטלמור בכתובת ביתו בישראל ובאמצעות רעייתו, תמר, והגם שהצו נמסר לאזוגי ולשותפו עו"ד אפריאט.

ערבובייה של כספים

"דומה כי החלטות בית המשפט של פירוק היו לצנינים בעיני טלמור ושותפיו, אשר בחרו להתעלם מהן במפגיע, תוך ביזוי בית המשפט והחלטותיו. מלבד מצב הדברים העדין בקפריסין, מלמדת פעילותו של טלמור על ניסיון להברחת הנכסים חרף הצו ומלמדים על הצורך במינוי כונס נכסים על נכסיו לאלתר", נכתב בבקשת המפרק.

עוד מציין המפרק הזמני כי מתוך חקירות ראשוניות שביצע התברר כי טלמור, בעזרת אחותו, מעיין טלמור (מחקירות המפרק הזמני עולה כי האחות הייתה הגורם המפעיל את כלל ההתנהלות הכספית בחשבונות הבנק של יוטרייד בארץ ובעולם), שלח ידו בכספי הלקוחות והשתמש בכספיהם לצרכיו. זאת, בין היתר, כיד להקים את הרשת המסועפת של החברות למסחר בפורקס שהקים ברחבי העולם. בנוסף, נטען כי כספי הלקוחות נועדו כדי לכסות את הפעילות ההפסדית של החברה במשך תקופה ארוכה.

עוד צוין בבקשת הכינוס כי במהלך תקופת פעילותה של יוטרייד, צבר טלמור חובות אישיים ישירים, ועד כה ידוע על ערבויות אישיות שנתן בסך של כמיליון שקל, "אך אין מדובר במלוא החובות של טלמור".

לטענת עו"ד עפראי, עם השלמת החקירה בעניין, יש מקום לפעול לחיובו של טלמור בכל חובות החברה לנושים, וזאת לאחר שהוציא את כספי החברה מחשבון הלקוחות והעבירם לשימושים בחברות אחרות שבבעלותו, למימון עלויות התפעול בחברה, לצרכים אישיים ואף לביצוע הסדרים עם משקיעים ותיקים שביקשו למשוך את השקעותיהם, תוך ערבובייה מוחלטת בין כספי החברה לכספיו האישיים.

"אם בכך אין די", כותב המפרק הזמני, "טלמור ברח מגבולות ישראל בספטמבר 2015, ומאז הוא מסרב לשוב לישראל, מתחמק מנושיו, מסרב לשתף פעולה עם המפרק הזמני, על אף פניות חוזרות ונשנות אליו במישרין ובעקיפין, ועל אף (שלא לומר בעקבות) חקירה המתנהלת בעניינו על-ידי הרשות לניירות ערך. מדובר בהתנהלות שערורייתית של בעל מניות ודירקטור, העולה כדי מירמה של ממש, ומתחברת למסכת העובדתית העגומה ולשובל הנושים שהותיר אחריו טלמור". 

צרו איתנו קשר *5988