האוצר מחזיר את החיסכון ההוני; "אפיק תחרותי לבנקים"

במסגרת אפיק זה החוסך יוכל להחליט על ייעוד הכסף - צריכה שוטפת או שמירה ליום הפרישה - רק בעוד כמה שנים, ולא בגיל צעיר ומיד עם תחילת החיסכון לכל חברות ניהול הגמל, בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות, יותר לשווק את החיסכון, שמספק דחיית מס על רווחי הון

שר האוצר משה כחלון / צילום: אוריה תדמור
שר האוצר משה כחלון / צילום: אוריה תדמור

כשמונה שנים לאחר שחוסל החיסכון ההוני שזכאי להטבות מס נרחבות כמו החיסכון הפנסיוני, מחזיר כעת האוצר לשדה הפיננסי אופציית חיסכון הוני חדשה שמרחיבה את היצע אפיקי החיסכון הפרטי בישראל - קופת גמל להשקעה.

בכוונת האוצר להשיב לשוק הפיננסי אפיק חיסכון שבמסגרתו החוסך יוכל להחליט רק בעוד כמה שנים אם הוא מייעד את הכסף לצריכה שוטפת או לטובת תקופת הגמלאות. זאת, מבלי להידרש, כפי שהוא נדרש היום, לקבל את ההחלטה המשמעותית הזו כבר בגיל צעיר ועם תחילת החיסכון.

על פי תזכיר חוק של משרד האוצר, שטרם פורסם, יתאפשר לכל חברות ניהול הגמל, בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות, לשווק לציבור אפיק חיסכון שיתנהג כחיסכון רגיל לפרט, אשר מספק דחיית מס על רווחי הון בדומה לפוליסות ההשקעה לפרט שנמכרות זה שנים. בנוסף יכלול המוצר גם מנגנון שבמסגרתו חוסך המחכה לגיל 60 ומעלה יוכל לפדות את הכסף שייחסך כקצבה, ואז הוא יהיה פטור מלשלם מס רווחי הון. קצבת הזיקנה אותה ימשוך החוסך בקופת הגמל להשקעה תוכר כקצבה פטורה, כך שלא ישלם בגינה תשלומי מס עד לתקרה, והוא גם לא יידרש לשלם את מס רווחי ההון.

מבחינת האוצר מדובר בצעד שנועד לתקן התפתחות בעייתית בשוק החיסכון הישראלי, מאז הפך החיסכון ההוני בקופות הגמל לחיסכון קצבתי ליום הפרישה לגמלאות - את הקיטון הניכר בחסכונות למספר שנים בקופות הגמל "של פעם", שהיו חיסכון ל-15 שנה עבור הילדים או לכל מטרה שהיא, ולא רק לימי הזיקנה.

לפני קצת פחות מחודשיים אמר סגן שר האוצר, ח"כ הרב יצחק כהן (ש"ס), כי "לפני מספר שנים בוטלה האפשרות של הציבור הרחב לחסוך באמצעות קופות הגמל חיסכון שיהיה הוני ונזיל, ושייהנה מהטבת מס מתאימה. כתוצאה מכך הסיט הציבור כספים למקומות שונים, בין היתר לרכישת דירה להשקעה, ועקב כך חזינו בעלייה בביקוש ובמחירי הדירות. יש לבחון מחדש דרכים שיאפשרו לציבור לחסוך בצורה מיטבית, הן לפרישה והן לשלבים שונים במהלך החיים".

היום מסבירים באוצר כי הגמל החדש להשקעה נובע מההבנה כי "אין לצפות מאדם שחוסך כי כבר עתה יקבל החלטה מודעת וינעל את כספו עד להגיעו לגיל פרישה. זה לא סביר, וקרוב לוודאי שזה מרחיק את החוסכים הללו". לכן, באוצר מעוניינים "באמצעות הגמל החדש להשקעה, לעודד חיסכון שיכול להוביל בסופו של דבר גם לקצבת פנסיה גבוהה יותר".

המהלך של האוצר מהווה חדשה טובה עבור בתי ההשקעות וחברות הביטוח שפעילים בתחומי הגמל והחיסכון לטווח ארוך, בהחזירו לשוק אופציית חיסכון הוני אטרקטיבית דיה, שהציבור צפוי להיענות לה במספרים נאים. על פי הערכות, למהלך יש פוטנציאל אדיר לשינוי שוק. נציין כי בשנים האחרונות צמח שוק פוליסות החיסכון לפרט, המוכרות כפוליסות השקעה, לכ-20 מיליארד שקל.

מנגד, זוהי חדשה הרבה פחות טובה ואף מאיימת עבור שחקנים אחרים בתחום הפיננסים, ובהם הבנקים - שמנהלים את פקדונות החוסכים, בתי ההשקעות שלא פעילים בתחום הגמל, ואף רשות ניירות ערך, שמתנגדת לפוליסות ההשקעה של חברות הביטוח ועתה תמצא את עצמה אל מול קופות ההשקעה.

שר האוצר משה כחלון התייחס היום למהלך המתוכנן בשוק הגמל, ואמר כי "קופת הגמל החדשה תהווה אפיק חיסכון תחרותי לבנקים, שנותנים לנו היום בעצם כלום. הודות למהלך שהאוצר מוביל, הבנקים יהיו חייבים להציע לציבור מוצרים דומים כדי להתחרות".

אף שהחיסכון החדש יוכל להתווסף בעתיד הרחוק לחיסכון לפנסיה, הרי שממש לא מדובר בחיסכון פנסיוני. הוא לא יהיה זכאי להטבות מס בעת ההפקדה (הזיכוי והניכוי) - שמהוות את עיקר הטבות המס שמאפיינות את החיסכון הפנסיוני, והוא גם לא כולל הפקדות מעביד. אי לכך, מדובר בחיסכון פרטי לגמרי שנחות לחיסכון הפנסיוני, אך שניתן למשוך אותו בכל עת ובתשלומים הוניים גדולים. נציין כי במקרה משיכה מוקדמת של כספי החיסכון הפנסיוני, לפני גיל 60, משלם החוסך "קנס" של 35% בגין ההטבות שנועדו לתמרץ חיסכון לגיל פרישה - שנלקחות ממנו.

באוצר עדיין לא קבעו תקרות מקסימליות לגמל החדש להשקעה, ולא בטוח שייקבעו תקרות שכאלה. כמו כן, טרם נקבע המחיר המקסימלי שיותר לגבייה במוצר זה. על פי ההנחיות הנוכחיות, המקסימום יכול להיות במודל של עד 2% מהצבירה, בדומה לפוליסות הפרט או קרנות ההשתלמות, בעוד שבחיסכון הפנסיוני ישנה תקרה של עד 1.05% מהצבירה ועד 4% מהפרמיות השוטפות בקופות הגמל לתגמולים ובביטוחי המנהלים של חברות הביטוח.

בין הגורמים המרכזיים שלחצו על האוצר להשיב חיסכון הוני לשוק נמצאים בתי ההשקעות הגדולים, שרובם מאוגדים באיגוד בתי ההשקעות. שם מברכים על הצעד האמור, שגם מאפשר להם לפנות לקהלים חדשים וגם מספק עבורם מענה לפוליסות ההשקעה של חברות הביטוח. לדברי יוליה מרוז, מנכ"לית האיגוד, "מוצר החיסכון החדש יאפשר לקופות הגמל שבידי בתי ההשקעות להתחרות בפוליסות חיסכון המשווקות על ידי חברות הביטוח הגדולות ובפיקדונות בבנקים. כבר כיום הענפים שבהם פועלים בתי ההשקעות מאופיינים ברמת תחרותיות גבוהה, וצעד זה יתרום גם לתחרות, גם לצרכן בתחום החיסכון ההוני הנזיל, וגם יעודד חיסכון לגיל הפנסיה בקופות גמל".

צרו איתנו קשר *5988