ביקושים של 540 מיליון ש' בהנפקת פטרוכימיים לכיסוי חובותיה

פטרוכימיים הצליחו בהנפקה לגלגל חוב לא משולם לבנק הפועלים וקרן בראשית ■ ההנפקה עלתה על ציפיות החברה, שביקשה לגייס 290 מיליון שקל ■ הריבית תקבע על כ-6.6%

דיוויד פדרמן/ צילום: עינת לברון
דיוויד פדרמן/ צילום: עינת לברון

פטרוכימיים  שבשליטת דיוויד פדרמן ואלכס פסל הצליחו לגלגל לציבור את חובות החברה לבנק הפועלים וקרן בראשית. בהנפקת פטרוכימיים שהתקיימה היום (ד') נרשמו ביקושים של 540 מיליון שקל, בעוד החברה ביקשה לגייס 290 מיליון שקל. הריבית תיקבע על כ-6.6% בעוד ריבית המקסימום נקבעה על 7.2%.

יוזכר כי תמורת הגיוס, פטרוכימיים אמורה לממן תשלום חוב שאינו משולם לבנק הפועלים וקרן בראשית. פדרמן היה אמור לשלם את החוב לבנק הפועלים ולבראשית בחודשים ינואר ופברואר השנה, אך לא הצליח לעמוד בתשלומים כך שהבנק והקרן החלו לממש את הבטוחות שברשותם בדמות שיעבוד על מניות בז"ן. לאחר שהבנק והקרן החלו במימוש הבטוחות, הגיעו הצדדים להסכם לפיו הבנק והקרן יעצרו את מימוש הבטוחות ובתמורה יגלגלו פדרמן ופסל את החוב לציבור בדרך של הנפקת אגרות חוב, כשהבנק והקרן יעבירו את מניות בז"ן ששועבדו להם לטובת מחזיקי האג"ח.

יחס החוב לבטוחה עומד היום על כ-63%, נתון שנראה מצוין, אך בשל העובדה שעל-פי תנאי האג"ח החברה אמורה לשלם ריביות בשנים 2018 ו-2019, נראה שהמוסדיים עשו את החישוב של מימוש הבטוחה.

יכולת פטרוכימיים לשלם את החוב תלויה בדיבידנדים שישולמו על ידי בז"ן, אך זו כתבה בדוחותיה הכספיים כי ככל הנראה לא תחלק דיבידנדים עד לשנת 2020, כך שנראה שיש סבירות לא מבוטלת שהסדר חוב שלישי במספר בחברה עשוי לצאת לפועל כבר בשנים הקרובות.

כאן המקום לציין כי לבז"ן חיפה יש מדיניות דיבידנדים שקובעת כי בכל שנה תחלק 75% מהרווח הנקי המיועד לחלוקה וזאת בכפוף להתניות פיננסיות שבעיקרן נחתמו מול הבנקים המממנים. יחד עם זאת, בדוח תזרים המזומנים החזוי של פטרוכימיים כותבת החברה כי אינה יכולה להניח חלוקת דיבידנדים כזו בשנים 2018 ו-2019, זאת בשל העובדה כי אינה יודעת אם בז"ן חיפה תעמוד בהתניות הפיננסיות שיאפשרו חלוקה כזו.

אפסילון חיתום הובילו את ההנפקה.

צרו איתנו קשר *5988