הקו המהיר | בלעדי

פנייה לשר כ"ץ: דחה את מועד הפתיחה של הקו המהיר

בעקבות חשיפת "גלובס", פנה בסוף השבוע הארגון "קו לעובד" לשר התחבורה ולמנכ"ל רכבת ישראל בבקשה • עוד דורשים בארגון כי מינהל הבטיחות במשרד העבודה ישלח באופן מיידי מפקחים מטעמו לשם פיקוח על תנאי הבטיחות באתר הבניה של הקו המהיר • "התנהלות רשלנית ואף שערורייתית"

בעקבות חשיפת "גלובס", פנה בסוף השבוע ארגון "קו לעובד" לשר התחבורה ישראל כ"ץ ולמנכ"ל רכבת ישראל שחר אילון בבקשה בהולה לדחות את פתיחת הקו המהיר של הרכבת לירושלים "לתאריך סביר המאפשר את השלמת העבודות ללא סיכון העובדים באתר". עוד דורשים בארגון המגן על זכויות העובדים כי מינהל הבטיחות במשרד העבודה ישלח באופן מיידי מפקחים מטעמו לשם פיקוח על תנאי הבטיחות באתר הבניה של הקו המהיר.

"אין צורך להכביר במילים אודות חומרת הדברים שהובאו בכתבה וצויינו לעיל, המצביעים על התנהלות רשלנית ואף שערורייתית, הדוחפת לביצוע העבודות בלחץ וחופזה תוך סיכון ממשי לחיי העובדים, הכל לשם עמידה במועד שנקבע לפתיחת הקו לירושלים", נכתב בפנייה לשר התחבורה.

בשבוע שעבר נחשף ב"גלובס" כי קיים חשש ל"כמעט תאונות" דריסה והתחשמלות בתוואי העבודות על הקו המהיר של הרכבת לירושלים. זאת, על רקע הלחץ העצום ברכבת לסיים את העבודות עד ערב סוכות כפי שהתחייב שר התחבורה ישראל כ"ץ. "הלחץ ממש גדול, ואני מקווה שהלחץ הזה לא יגרום לאובדן חיים באיזשהו שלב ולא יגרום ל'יהיה בסדר' הישראלי - שייפתח משהו שאחרי יומיים יהיה בעייתי לתפקוד", טען הגורם המנהל את אחת החברות הקבלניות הפועלות בפרויקט בשיחה עם "גלובס".

ב"קו לעובד" רואים בחומרה את העובדה שמדובר דווקא בפרויקט ציבורי: ".. היות ומדובר בפרויקט ציבורי עליו מופקדים משרד העבודה ורכבת ישראל, מצופה מהם להתנהלות הפוכה, המציבה את ערך החיים של העובדים באתר הבניה לערך עליון, ומהם אף מצופה להתנהלות לדוגמא, בפרט לאור מצב הבטיחות הירוד ביותר המאפיין את ענף הבניה במדינה, שגבה מתחילת השנה את חייהם של 23 עובדים בנוסף ל 2-עוברי אורח, בתאונות עבודה בבנין".

"מצב בטיחותי ירוד בפרוייקטים ציבוריים הוא תעודת עניות לרשויות המדינה ולרשויות הציבור העומדות מאחורי אותם פרוייקטים. רשות ציבורית אינה מופקדת על תחום עיסוקה ועל קידומו במנותק מעקרונות היסוד, מזכויות האדם ומערכי המוסר עליהם מושתתת שיטת המשפט במדינה. רשות ציבורית, וכנגזרת ממעמדה כנאמנו של הציבור, חייבת כי כל פעולה בה תנקוט, תוכפף לעקרונות אלו כמו גם לתקנת הציבור", כותבים נציגי הארגון בפנייה לשר התחבורה.

"מכאן, השלמת פרויקט תחבורתי חשוב במועד שנקבע מראש איננה יכולה לעמוד כשיקול יחיד הנשקל על ידיכם, ואין ספק כי בהתנגשות בין שיקול זה לבין ערכים כמו ערך החיים ושלמות הגוף של העובדים המועסקים באותו פרויקט, תהיה ידם של ערכים אלה על העליונה. כל החלטה אחרת המתקבלת על ידכם הינה החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני, ודינה בטלות", נכתב.

לא נמסרה תגובה מרכבת ישראל.