האותיות הקטנות באתרי הסחר: 100% מתקנוני הקנייה שנבדקו הכילו תנאים אחידים המקפחים את הצרכן

בדיקה שערכה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן באתרי הסחר המקוון העלתה כי כל 50 תקנוני הקנייה שנבדקו הכילו תנאים אחידים שפועלים לרעת הצרכן ו"מקיימים את חזקת הקיפוח כלפי הצרכנים"

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן / צילום: דוברות משרד הכלכלה
עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן / צילום: דוברות משרד הכלכלה

בדיקה שערכה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן העלתה כי 100% מ-50 תקנוני הקנייה של אתרי הסחר שנבדקו הכילו תנאים אחידים שפועלים לרעת הצרכן ו"מקיימים את חזקת הקיפוח כלפי הצרכנים".

חוזים אחידים הם חוזים סטנדרטיים שבין הצרכן לבית העסק. הבדיקה נערכה לגבי תקנוני קנייה של אתרי סחר באינטרנט ממגוון תחומים: מוצרי חשמל, תקשורת, תיירות, אופנה ספרים ועוד.

מסקנות הבדיקה: 100% מהתקנונים שנבדקו (50) כללו תנאים אחידים החשודים כמקפחים/המהווים חזקת קיפוח כלפי הצרכנים. מספר התנאים המהווים חזקת קיפוח לתקנון נע בין שני תנאים מקפחים ל-9. מה למשל? סייגים לאחריות, הגבלה על הגישה לערכאות משפטיות והגבלה על זכות הטיעון, הצהרה מטעם הצרכן שמשמשת כנגדו, העברת אחריות לצד ג', התניית מקום השיפוט, הקניית תרופה לספק, ביטול או שינוי תנאים, נטל ההוכחה על הלקוח, הגבלת ושלילת תרופות, שינוי מחיר או תנאים מהותיים.

ברשות להגנת הצרכן מדגישים כי המיקוד בחוזי מכר אלקטרוני (קניות אונליין) מגיע לאור הגידול בקניות המקוונות, לאור העובדה שמדובר בריבוי עסקאות פשוטות שמחייבות חוזה, משום שצרכנים אינם קוראים את החוזה, החוזים חינמיים, ולאור התעניינות בינלאומית בחוזי המכר האלקטרוני.

ברשות מדגישים כי מחקרים וניסויים שנערכו בעולם העלו כי כ-99.9% מהצרכנים אינם קוראים את החוזה האחיד ברשת, ובין אלה שפותחים את החוזה, לפחות מחצית מקדישים פחות מדקה לקריאתו.

חוק החוזים האחידים, המונה 13 חזקות קיפוח, אינו אוסר על הכללת תנאי המהווה חזקת קיפוח, כשבית הדין לחוזים אחידים רשאי לבטל או לשנות תנאי מקפח בחוזה אחיד. הגופים שרשאים לפנות לבית הדין לחוזים אחידים הם משרד המשפטים, הרשות להגנת הצרכן וארגוני הצרכנים.

מגבלות ההרתעה וההשפעה מביאות לכך שקיים סיכוי נמוך מאוד להגיע לבית הדין (בערך תיק אחד בשנה), להיעדר סנקציה משמעותית (הסנקציה המרבית - ביטול תניות מקפחות, אין פגיעה בפועל במוניטין, קביעות בית הדין תקפות רק לגבי אותו חוזה ספציפי). 

"יש להבהיר כי אין איסור בחוק לכלול תנאי מקפח או תנאי שמוחזק כמקפח בחוזה האחיד. תנאי מקפח או תנאי שמוחזק כמקפח יהיה תקף כל עוד לא בוטל או שונה על-ידי בית הדין או בית המשפט", מדגישים ברשות.

חסרונות החוזה האחיד מתמקדים בכך שהחוזה האחיד מעצים את פער הכוחות שבין עוסק לצרכן, בהיותו מעצים את פערי הכוחות ואת פערי המידע. החוזה מנוסח בידי צד אחד, משמש להתקשרות עם צרכנים רבים, נכרת ללא משא-ומתן בסיטואציה של take it or leave it, ולעתים קרובות מדובר על חוזים ארוכים ומורכבים לקריאה והבנה.

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, מציין כי "זוהי בדיקה חשובה שמראה בבירור כי החוזה האחיד בתחום הצרכנות זקוק לטיפול מקיף: לא יעלה על הדעת כי כל החברות שנבדקו נמצאו כמי שמכניסות תנאים אחידים מקפחים לתקנוני הקנייה באתר האינטרנט שלהם. חוק החוזים האחידים אינו יעיל ומותיר את הצרכנים ללא הגנה של ממש. הרשות צריכה לקבל בחוק כלים להגן על הצרכן הישראלי גם בתחום החוזים האחידים".