אזורים הוכיחה שעשתה מאמצים לקבל היתר בנייה במגדל עלית; נדחתה התביעה של עו"ד שרון נהרי

אזורים שיווקה דירות במגדל עלית ברמת-גן בשלב התכנון, ולאחר שלא הצליחה לקבל היתר בנייה מהעירייה, ביטלה את ההסכמים עם הרוכשים שתבעו אותה • ביהמ"ש קבע כי ביטול הסכמי הרכישה נעשה עקב נסיבות שלא בשליטת החברה, וחייב את עו"ד שרון נהרי בהוצאות משפט

עו"ד שרון נהרי / צילום: שלומי יוסף
עו"ד שרון נהרי / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט המחוזי דחה לאחרונה תביעה שהגיש אחד מבכירי עורכי הדין הפליליים בישראל, עו"ד שרון נהרי, נגד חברת אזורים, לאחר שהחברה ביטלה הסכם למכירת דירה לעו"ד נהרי בפרויקט מגדל עלית המתוכנן ברמת-גן. נהרי דרש לאכוף את ההסכם, אך בית המשפט קיבל את טענת אזורים כי לא הצליחה לקיים את ההסכם בשל גורמים שאינם תלויים בה.

ב-2013 יצאה אזורים בשיווק מוקדם של דירות בפרויקט מגדל עלית, על קרקע שבבעלותה המיועדת להקמת מגדל בן 60 קומות ו-296 דירות. לאחר מכירה של עשרות דירות, במהלך 2015 אזורים הודיעה לרוכשים כי היא מבטלת את ההסכמים שנחתמו עמם. החברה נימקה זאת בכך שלא התקיימו תנאים מתלים מוסכמים, לרבות הוצאת היתר בנייה, ועל כן היא רשאית לבטל את ההסכמים.

הדמייה מגדל התעסוקה והמסחר צומת עלית רמת גן/ צילום: יחצ
 הדמייה מגדל התעסוקה והמסחר צומת עלית רמת גן/ צילום: יחצ

נגד החברה הוגשו מספר תביעות על-ידי רוכשים שדרשו מבית המשפט להורות לחברה לאכוף את ההסכם. שתיים מהן נדחו במהלך השנה החולפת. בין הרוכשים שהגישו תביעה היה גם עו"ד נהרי, שרכש בפברואר 2013 דירה בפרויקט בסך 1.5 מיליון שקל, עליה שילם מקדמה בסך 100 אלף שקל ומס רכישה. גם עו"ד נהרי, כמו יתר הרוכשים, קיבל במארס 2015 הודעה מחברת אזורים כי ההסכם מבוטל.

עו"ד נהרי הגיש כאמור תביעה נגד אזורים, במסגרתה ביקש להצהיר כי הסכם המכר בתוקף לכל דבר, וכי הודעת הביטול חסרת תוקף. לטענתו, בעת המכירה אזורים הייתה מצויה בעיצומם של הליכים לקבלת היתר בנייה לפרויקט, ולכן ציינה מטעמי זהירות בהסכם כי קבלת היתר בתוך 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם מהווה אחד מתנאיו. הוא טען כי החברה אף קיבלה היתר חפירה והיתר חניה לפרויקט, ולא הייתה כל מניעה שתקבל היתר בנייה לפרויקט לו הייתה חפצה בכך. לטענתו, אזורים הכשילה באופן יזום ומכוון את קבלת ההיתר, לאחר שניסתה להגדיל את אחוזי הבנייה בפרויקט ולא הצליחה. עו"ד נהרי טען כי אזורים הייתה יכולה להסתפק במצב התכנוני הקיים ולקבל היתר בנייה בהתאם לתוכנית שבתוקף.

לטענת עו"ד נהרי, מאז חתימת ההסכם אזורים לא טרחה לעדכן אותו בדבר, ורק בחלוף שנתיים ממועד חתימת ההסכם, במארס 2015, הודיעה לו על ביטול ההסכם. לטענתו, הטענה בדבר בעיות תכנוניות שאינן בשליטת אזורים אינה נכונה, וכל עיכוב שנוצר בקבלתו נובע מכשלים של החברה ואינו מצדיק שימוש בתנאי במתלה. על כן עמד נהרי על זכותו לקבל דירה לאחר השלמת הבנייה.

מנגד טענה אזורים, באמצעות עורכי הדיו אילן סופר ויהונתן דורי, כי "התובע, עורך דין בהשכלתו, מודע היטב לביטולו של ההסכם כתוצאה מאי-התקיימות של התנאים המתלים. התובע הוא רוכש מתוחכם שאין זו דירתו הראשונה, אשר היה מודע לסיכונים הכרוכים בעסקה וידע היטב שהוא רוכש זכות עתידית לדירה בפרויקט המתוכנן, ושהוצאת הפרויקט אל הפועל תלויה בהתקיימותם של תנאים רבים".

עוד טענה אזורים כי נהרי לא הביא ראיה לכך שהחברה מנעה את קיום התנאי המתלה או שפעלה באופן לא סביר.

השופט רחמים כהן קיבל את טענות אזורים וקבע כי החברה הוכיחה שביצעה פעולות רבות ושילמה מילוני שקלים לצורך השגת היתר בנייה ואף הגישה במארס 2014 בקשה להיתר, אך הבקשה נדחתה.

בנוסף קבע כהן כי עצם העובדה שאזורים לא מיהרה להודיע לנהרי על ביטול ההסכם בדיוק בחלוף שנה ממועד כריתתו, מעידה על קיום הזכות בתום-לב ולא על חוסר תום-לב. נהרי חויב בתשלום בהוצאות משפט בסך 35 אלף שקל.

מעו"ד נהרי נמסר: "נגיש ערעור לבית המשפט העליון, מאחר שאזורים בונה פרויקט בשם אחר באותו מגרש, ויש בכך טעם לפגם". בנוסף, הוא מסר כי "תוגש תביעת פיצויים בגין הנזק שנגרם". 

צרו איתנו קשר *5988