התוצאות של אלטשולר שחם, בית ההשקעות הצומח בישראל, נחשפות: עדיין רווחי - אבל פחות

בית ההשקעות, שנמצא בדרך להנפקת פעילות הגמל הגדולה בישראל, משלם מחיר על צמיחתו המהירה • מנתונים שהגיעו לידי "גלובס" עולה כי בעוד שההכנסות ב–2018 שמרו על יציבות, ברווחים חלה שחיקה • הסיבה: השקעה בהגדלת תיק הנכסים, שהיקפו תפח בשנה החולפת ל־110 מיליארד שקל • ויש גם דיבידנד של 9 מיליון שקל

גילעד אלטשולר / צילום: תמר מצפי
גילעד אלטשולר / צילום: תמר מצפי

בימים אלה בוחן בית ההשקעות אלטשולר שחם, שבניהול המנכ"לים המשותפים רן שחם וגילעד אלטשולר, הנפקה לציבור של מניות חברת הגמל והפנסיה שבשליטתו ובניהול השותף יאיר לוינשטיין. אם המהלך ייצא לפועל, בכך תונפק פעילות הגמל הגדולה בישראל כיום.

על רקע זה חושף "גלובס" את תוצאות בית ההשקעות עצמו לשנה החולפת. בניגוד לדוחות חברת הגמל והפנסיה, שהם פומביים, את הנתונים הללו אלטשולר שחם אינו נוהג לחשוף. לפי הנתונים שהגיעו לידינו, אף שאלטשולר שחם ממשיך להציג רווחים נאים - הם נמוכים מאלה שהציג בעבר, וגם מהרווחים שהציגו שישה בתי השקעות גדולים אחרים.

מדוחות בית ההשקעות, שבבעלות המייסדים גילעד אלטשולר וקלמן שחם (כ-90% יחדיו) ורוני בר בנין (10%), עולה כי הוא סיים את 2018 עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בהיקף של 36.2 מיליון שקל, המהווה ירידה של 24% ביחס ל-47.4 מיליון שקל ב-2017. זוהי ירידה חדה יותר, של כ-32%, לעומת רווח של כ-53.2 מיליון שקל שנרשם ב-2016.

בניתוח תוצאות אלטשולר שחם בשנים 2013 עד 2018, ללא נטרול החלק שמיוחס לבעלי מניות המיעוט, עולה כי הרווח הנקי שלו בשנה החולפת הצטמק ל-43 מיליון שקל. זהו השיעור הנמוך בשנים האחרונות: ב-2013 הציג בית ההשקעות רווח נקי של 71 מיליון שקל, שתפח עד ל-90 מיליון שקל ב-2015, והצטמק לרווח של מעט יותר מ-50 מיליון שקל בשנים 2016 ו-2017. 

תוצאות אלטשולר שחם
 תוצאות אלטשולר שחם

הינשוף מפסיד, הסמארט בטא מרוויח

למרות השחיקה ברווחיות, אלטשולר שחם שהוקם ב-1990 נחשב לבית השקעות מוצלח מאוד ודומיננטי בשוק. בדוחות 2018 הדבר מתבטא בצמיחה מרשימה בהיקף הנכסים הכולל שהוא מנהל, בהמשך למגמה שניכרה בשנים קודמות. נכון לסוף השנה שעברה ניהל בית ההשקעות נכסים בהיקף של כ-110 מיליארד שקל, לעומת כ-90 מיליארד שקל בסוף 2017.

הודות לצמיחה מהירה זו מדובר כיום בבית ההשקעות השלישי בגודלו בישראל במונחי נכסים מנוהלים, אחרי פסגות ומיטב דש. הדבר חשוב במיוחד כיוון שמסך הנכסים המנוהל נגזרים הרווחים וההכנסות בעתיד, כך שצמיחה אחראית בשורה זו משפיעה לטובה על יתר התוצאות העתידיות. למעשה, שיעור הרווח בשנים שבין 2016 ל־2018 הושפע במידה רבה מההשקעה בהגדלת תיק הנכסים, שהתבטאה בין היתר בעמלות ששולמו לסוכנים.

גם ההון העצמי של בית ההשקעות גדל משמעותית בשנה שעברה ל-341 מיליון שקל, עלייה של 26% לעומת 2017. עוד חושף "גלובס" כי במהלך שנת 2018 חילק בית ההשקעות דיבידנד בסך 9 מיליון שקל.

בשורה העליונה שמר אלטשולר שחם על יציבות: בדוחות 2018 הסתכמו הכנסות בית ההשקעות מדמי ניהול ועמלות ב-268 מיליון שקל, ירידה של כ-4% ביחס להכנסות של כ-280 מיליון שקל ב-2017. בנטרול הפסדי השקעה ההכנסות דווקא עלו ב-4% לעומת 2017: 278 מיליון שקל לעומת 267 מיליון.

בהקשר זה חשוב לציין כי חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם, שמנהלת את חלק הארי מנכסי בית ההשקעות, אינה חברה מאוחדת כי אם כלולה, כך שהכנסותיה לא נספרות בדוח המאוחד שהגיע לידינו. אילו אלטשולר שחם היה מאחד את תוצאות חברת הגמל והפנסיה, הוא היה מציג הכנסות בהיקף של יותר מ-800 מיליון שקל בשנה, שהיו ממצבות אותו בשלישייה המובילה בענף בתי ההשקעות.

מהדוחות עולה בנוסף כי במסגרת ההסכם בין מנורה מבטחים לבין אלטשולר שחם ניתנה לקבוצת הביטוח אופציה למכור לבית ההשקעות את כל החזקות המיעוט (20%) שבידיה בחברת קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם. הדוחות מציינים כי "בהתאם לעבודת מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי", שווי ההתחייבות של אלטשולר שחם כלפי מנורה מבטחים באופציה זו עמד בסוף 2018 על כ-53.6 מיליון שקל, לעומת שווי של 79.4 מיליון שקל בסוף 2017.

עוד מוזכר בדוחות כי ינשוף, השותפוּת לניהול קרנות גידור שבשליטת אלטשולר שחם, הסבה לו ב-2018 הפסד של כ-9 מיליון שקל משיערוך ההחזקה, לעומת רווח של כ-10.9 מיליון שקל משיערוך ההחזקה בינשוף ב-2017.

לעומת זאת, יש שיפור בתרומה של פעילות קרנות הסמארט בטא - הקרנות העוקבות החכמות של אלטשולר שחם ושל קובי שמר וליאור כגן. ב-2018 הכניסה הפעילות 6.6 מיליון שקל, לעומת סך של 5 מיליון שקל ב-2017 ופחות ממיליון שקל ב-2016. הקרנות, ששומרות על רווחיות מאז 2015, הציגו ב-2018 רווח של כ-2.5 מיליון שקל.

חלק משמעותי מפעילות בית ההשקעות הוא תחום ניהול החיסכון לטווח ארוך - הגמל, ההשתלמות והפנסיה. נכון לסוף פברואר ניהלה חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה נכסים בהיקף כולל של כ-81.2 מיליארד שקל, שמיצבו אותה כחברה הגדולה בתחום זה, ובנוסף ניהלה נכסי פנסיה חדשה בהיקף של כ-4.3 מיליארד שקל נוספים. נתונים אלה הם חלק מהיקף הנכסים הכולל של בית ההשקעות.

כך, אלטשולר שחם גמל ופנסיה החזיקה בסוף פברואר בנכסים שהיוו 10.1% משני השווקים הללו יחדיו. על-פי הדוחות הפומביים של החברה, היא רשמה ב-2018 רווח נקי של כ-40 מיליון שקל על הכנסות של כ-527 מיליון שקל - עלייה נאה לעומת רווח והכנסות של 20 מיליון שקל ו-379 מיליון שקל בהתאמה ב-2017. 

הכנסות ורווח נקי, אלטשולר שחם
 הכנסות ורווח נקי, אלטשולר שחם

מנגנון להיפרדות עתידית מלוינשטיין

אתמול חשף בית ההשקעות כי הוא בדרך להנפקה לציבור של מניות חברת ניהול הגמל והפנסיה שלו, וזאת בצל הנפקת הענק של ישראכרט.

הדבר התברר בעקבות מכתב ששלח אתמול מנכ”ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה יאיר לוינשטיין לעובדי החברה, ובו כתב: "החלטנו לבחון אפשרות להנפקה של מניות חברת הגמל והפנסיה בבורסת תל-אביב". על-פי הערכות, מהלך שכזה יסייע בעתיד למימוש החזקות המיעוט בחברת הגמל, שבבעלות לוינשטיין, שלא דרך הנפקה ומימוש של החזקות בחברה האם - בית ההשקעות עצמו.

לפי שעה אלטשולר שחם לא מדברים עדיין על שווי מבוקש לחברת הגמל והפנסיה, והם מתכננים להנפיק אותה על סמך דוחות הרבעון הראשון ב-2019. עם זאת, בדוחות אלטשולר שחם גמל ופנסיה מצוין כי על סמך הערכת שווי חיצונית שנעשתה לחברה, "הסכום בר ההשבה של הנכסים הבלתי מוחשיים", משקף לפעילות החברה "שווי שימוש שנאמד בכ-1.22 מיליארד שקל". בהתחשב ברווח שמציגה חברת הגמל והפנסיה, סביר שהשווי בהנפקה יהיה נמוך מהרף הזה.

במכתבו כתב עוד לוינשטיין כי "בשנים האחרונות הובלנו יחדיו מהלכים גדולים ששינו את פני השוק כפי שאנו מכירים אותו, ביניהם קופת גמל להשקעה, תוכנית חיסכון לכל ילד, רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות של משרד האוצר וגיוסי ענק שהביאו אותנו להיות חברת הגמל וההשתלמות הגדולה בישראל, המנהלת כספיהם של כמיליון וחצי לקוחות", וציין שבית ההשקעות בוחן את נושא ההנפקה "בהמשך להצלחות אלה". עוד הבהיר כי "יחד עם רן וגילעד נמשיך לשלוט בחברה ולנהל אותה", ושכלל עובדי אלטשולר שחם ייהנו מאופציות.

כבר היום מחויבת חברת הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם בפרסום הדוחות הכספיים שלה, תוך התנהלות כמעין חברה ציבורית, כולל שימוש בדח"צים - כמו כל הגופים המוסדיים שמנהלים חיסכון לטווח ארוך, ובכפוף לרגולציה של רשות שוק ההון. מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה נמצאות בידי בית ההשקעות אלטשולר שחם (61.75%), ופרפקט שוקי הון (38.25%), שמוחזקת בתורה על-ידי יאיר לוינשטיין (50.33%) ובית ההשקעות אלטשולר שחם. 

צרו איתנו קשר *5988