אחר שסגר בקנס את הפרשה האמריקאית: מזרחי טפחות מציג גידול ברווחי הרבעון ל-404 מיליון שקל

הבנק לא מחלק דיבידנד בגין תוצאות הרבעון הראשון של 2019, אבל צופה שישוב לחלק דיבידנד כבר ברבעון השני • תיק האשראי צומח באופן אבסולוטי, אך קטן ביחס לפיקדונות

אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: שלומי יוסף
אלדד פרשר, מנכ"ל בנק מזרחי טפחות / צילום: שלומי יוסף

לאחר שסיכם על הקנס שישלם לשלטונות האמריקאיים, בנק מזרחי טפחות, בניהולו של אלדד פרשר, מדווח כי רשם ברבעון הראשון השנה רווח נקי של 404 מיליון שקל. מדובר בגידול של כ-100% ביחס לרווח שרשם הבנק ברבעון הרביעי אשתקד, ובעלייה של כ-18% ביחס לרווח ברבעון המקביל.

ואולם, לולא ההוצאות החריגות על החקירה בארה"ב, היה הבנק מציג ברבעון הרביעי אשתקד רווח נקי של כ-378 מיליון שקל, והרווח הנקי ברבעון השני אשתקד היה גבוה מזה שנרשם ברבעון הראשון ב-2019.

בנק מזרחי טפחות  הגיע במרץ להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי בנוגע לפרשת הסיוע בהעלמת מס ללקוחות האמריקאים, שלפיו הבנק ישלם קנס של 195 מיליון דולר (שהופרש במלואו בדוחות קודמים). בשל השפעת ההסכם מול האמריקאים, הבנק לא חילק דיבידנד בגין רווחי הרבעון הרביעי של 2018, ועתה הוא לא מחלק דיבידנד גם בגין הרבעון הראשון השנה. עם זאת, הדירקטוריון והמנכ"ל פרשר מעריכים, כי הבנק "יחזור ויחלק דיבידנד בגין רווחי הרבעון השני של 2019 ואילך".

כך או כך, הרווח ברבעון הראשון ב-2019, שנרשם אגב גידול נאה בהכנסות, מהווה תשואה על ההון בקצב שנתי של 11.3%, וזאת לעומת תשואה על ההון של 10.3% ברבעון הראשון ב-2018. כמו כן, הבנק מציג עתה יחס הון עצמי רובד 1 של 10.12%, כך שזהו רבעון שלישי ברציפות שהוא מעל לרף 10%, שמתחתיו היה ברבעון השני אשתקד.

הבנק הציג ברבעון הראשון השנה נתון טוב של 58.1% ביחס יעילות, שמודד את ההוצאות התפעוליות אל מול ההכנסות. הבנק נהנה ברבעון הראשון גם מגידול ברווחים ובפעילות של בנק יהב, שרווחיו ברבעון גדלו בכ-20% לכ-36 מיליון שקל, ושהמזרחי טפחות מחזיק במחצית ממניותיו.

תיק האשראי של הבנק המשיך לצמוח גם ברבעון הראשון השנה. נכון לסוף מרץ 2019 האשראי לציבור מסתכם בכ-196.3 מיליארד שקל - גידול של 1% ביחס לסוף 2018, ועלייה של כ-7% ביחס לסוף הרבעון הראשון ב-2018. עם זאת, בבחינת היקף האשראי לציבור של הבנק כשיעור מהפקידונות של הציבור עולה כי ברבעון הראשון השנה חלה ירידה של כ-1.6% ביחס לסוף 2018, וירידה חדה אף יותר של כ-2.4% ביחס לסוף הרבעון המקביל.

הבנק הוא השחקן הגדול בשוק המשכנתאות, והיקף תיק המשכנתאות שלו עמד בסוף מרץ 2019 על 127.4 מיליארד שקל. זאת לעומת היקפים של 120.8 מיליארד שקל ושל 126.1 מיליארד שקל בסוף הרבעון הראשון אשתקד ובסוף 2018, בהתאמה. עם זאת, הבנק שם עתה דגש על צמיחה באשראי העסקי, והוא הציג את שיעור הגידול הגבוה ביותר באשראי בתחומי האשראי לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים, כמו גם באשראי לעסקים גדולים.

ההוצאות בגין הפסדי האשראי בקבוצה הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-76 מיליון שקל, שהם כ-0.15% על בסיס שנתי מסך האשראי לציבור נטו, וזאת לעומת 82 מיליון שקל ושיעור של 0.18% ברבעון המקביל אשתקד. עם זאת, ההוצאות בגין הפסדי אשראי באשראי לאנשים פרטיים (כולל משכנתאות) גדלו ברבעון הראשון השנה בכ-25% לכ-35 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988