זינוק של 25% בשבוע: מלם תים נוסקת לשיא אחרי הדוחות

את המחצית הראשונה סיימה הקבוצה עם עלייה של 12% בהכנסות, שעלו ל-1.1 מיליארד שקל • הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים גדלו ב-37.3% במחצית הראשונה ל-263.1 מיליון שקל • יישום תקן חכירות IFRS16, לצד העלייה ברווח מפעולות רגילות, הקפיץ את ה-EBITDA במחצית הראשונה ב-79.3%

בניין מלמ תים בפתח-תקווה / צילום: בר אל
בניין מלמ תים בפתח-תקווה / צילום: בר אל

מנייתה של קבוצת שירותי ה-IT, מלם תים , מזנקת כעת ב-12% לשיא כל הזמנים לאחר פרסום הדוחות, ובכך משלימה זינוק של 25% בשבוע האחרון. 

את הרבעון השני של השנה סיימה הקבוצה עם עלייה בהכנסות מ-485 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד ל-545 מיליון שקל. הרווח הגולמי עלה מ-64.5 מיליון שקל ל-71.1 מיליון שקל ברבעון השני השנה, וה-EBITDA בנטרול השפעת תקן IFRS16 עלה מ-31.2 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ל-37.4 מיליון שקל ברבעון השני השנה. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של מלם תים עלה מ-15.8 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד לרווח נקי של 18 מיליון שקל ברבעון השני של השנה. 

את המחצית הראשונה סיימה הקבוצה עם עלייה של 12% בהכנסות שעלו ל-1.1 מיליארד שקל. יישום תקן חכירות IFRS16, לצד העלייה ברווח מפעולות רגילות, הקפיץ את ה-EBITDA במחצית הראשונה ב-79.3%. בשורה התחתונה, הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עלה ל-39.3 מיליון שקל לעומת רווח של 32.5 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018.

הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים גדלו ב-37.3% במחצית הראשונה והסתכמו ב-263.1 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר ממוצרי תוכנה ופרויקטים חדשים וכן ממכירה משמעותית ראשונה בחו"ל. הרווח התפעולי ממגזר זה גדל ב-105.6% במחצית והסתכם בכ-15.9 מיליון שקל. ברבעון השני של 2019 ההכנסות גדלו ב-44.6% ועמדו על 136.8 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק ב-190.6% ל-8.8 מיליון שקל.

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו במחצית הראשונה של 2019 ב-96.8 מיליון שקל, עלייה של 10.7%. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בתחום. הרווח התפעולי ממגזר זה במהלך המחצית עמד על 23.3 מיליון שקל, גידול של 9.2% . ההכנסות בתחום ברבעון השני של השנה עמדו על 46.7 מיליון שקל, עלייה של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל, והרווח התפעולי עמד על 11.5 מיליון שקל ברבעון, עלייה של 2.8%.

הכנסות מגזר התשתיות והחומרה הסתכמו ב-515.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019 - גידול של 4.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע מגידול אורגני. הרווח התפעולי ממגזר זה עמד על 16.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, גידול של 24.5% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נובעת בעיקר מהגידול בהכנסות ומהשפעת העלייה בשער החליפין הממוצע של הדולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מתחום זה ברבעון השני עמדו על כ-248 מיליון שקל, עלייה של 2.3% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח התפעולי הרבעוני הסתכם בכ-7.5 מיליון שקל, גידול של 13%.

הכנסות מגזר מיקור החוץ הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2019 ב-231.1 מיליון שקל, עלייה של 8.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנרשמה בעיקר עקב גידול אורגני בפעילות, בקיזוז קיטון בהכנסות, הנובע ממספר קטן יותר של ימי עבודה בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה. הרווח התפעולי במחצית הסתכם בכ-10.4 מיליון שקל, עלייה של 2.6%. ברבעון השני הסתכמו ההכנסות בתחום זה ב-113.9 מיליון שקל, עלייה של 8.1%, והרווח התפעולי הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל, ירידה של 21.4%, שנבעה ממספר ימי העבודה הנמוך יותר בתקופת הדוח, בהשוואה לתקופה המקבילה.

מלם תים מספקת מגוון פתרונות מיחשוב מקצה לקצה בתחום טכנולוגיות המידע, ולה ניסיון של עשרות שנים בהקמה, ביישום ובאינטגרציה של מערכות מידע. החברה מעסיקה למעלה מ-3,000 עובדים במגוון טכנולוגיות המידע, הפרוסים באתרי החברה והלקוחות ברחבי הארץ. כמו כן, למלם תים חברות בת המתמחות בטכנולוגיות ובפתרונות ייחודיים המשלימים את תחומי עיסוקה המרכזיים של הקבוצה. מלם תים נסחרת במדד תל אביב 125.

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים, אמר: "מלם תים מסכמת מחצית ראשונה מצוינת, עם גידול בהכנסות וברווחיות של כל תחומי הפעילות. בימים אלה התקבלו האישורים הרגולטוריים לעסקה עליה חתמנו במהלך המחצית הראשונה עם אלתא, למכירת 50% מהחברה הבת אלטל תמורת כ-42 מיליון שקל, ובכוונתנו לפעול להשלמת העסקה בהקדם. בנוסף, בתחום החיסכון ארוך הטווח רשמנו בימים אלה ציון דרך עם העלייה לאוויר של המערכת החדשה לתפעול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בית ההשקעות פסגות".