מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מציג - מתווה "הרפורמה לביקורת בונה"

הרפורמה שמתכנן אנגלמן במוסד מבקר המדינה כוללת התמקדות בנושאי ביקורת בעלי אופי חברתי, שילוב ביקורות-פתע, שימוש בכלי ביקורת משלימים, קידום חדשנות ויצירתיות בביקורת ועוד • בנוגע לביקורת על ועדת ההיתרים אמר אנגלמן: "צר לי שישנם כאלה המנסים להטיל דופי בחברי הוועדה"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בוועידת המשפט של לשכת עורכי הדין / צילום: כדיה לוי, גלובס
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בוועידת המשפט של לשכת עורכי הדין / צילום: כדיה לוי, גלובס

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מציג את מתווה "הרפורמה לביקורת בונה" ומגן על ועדת ההיתרים. המבקר דיבר היום (ג') בוועידת המשפט של לשכת עורכי הדין והציג את מה שהוא מכנה, כאמור, רפורמה לביקורת בונה.

אנגלמן התייחס בדבריו גם לפרסום דוחות מבקר המדינה הקרובים ואמר כי "בהתאם להנחייתי נתחיל ביישום המבנה החדש כבר בדוחות שיפורסמו בחודשים הקרובים. יישום זה, גם אם כרוך בעיכוב קל במועדי הפרסום שתוכננו, הוא מתבקש, היות שמחובתי כמבקר נכנס לעבור על הדוחות וללמוד את כלל הנושאים לעומקם בטרם אאשרם".

המבקר התייחס להרכב ועדת ההיתרים שאותה שינה לאחרונה, לאחר שהוועדה בהרכבה הקודם סירבה לבקשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לסיוע במימון הוצאותיו המשפטיות על-ידי אנשי עסקים זרים.

"צר לי על כך שישנם כאלה המנסים להטיל דופי בחברי ועדת ההיתרים, ביושרם, בהגינותם ובניסיונם המקצועי, וזאת טרם התקיים דיון אחד בוועדה", אמר אנגלמן.

לדבריו, "עריכת הביקורת תתבצע כאמור בסעיף 10 לחוק, בכלל התחומים - ההתייעלות והחיסכון, המינהל התקין, טוהר המידות, היעילות התהליכית ומועילות הגוף המבוקר, וזאת לצד נושאים אחרים שהמבקר יראה בהם צורך. הנה כי כן, נושאי מינהל תקין וטוהר מידות ישולבו לצד תחומים נוספים. כאשר חששות למעשים פליליים ועבירות משמעת, אשר יעלו במהלך עבודת הביקורת, יועברו ליועץ המשפטי לממשלה - כאמור בסעיף 14 (ג) לחוק מבקר המדינה".

אנגלמן, שכבר זוכה לביקורת על השינויים שהוא עושה בעבודת מוסד מבקר המדינה, הציג את הרפורמה הכוללת שבכוונתו לערוך במוסד של "ראייה רוחבית כלל-מדינתית ואימוץ גישת מן הפרט אל הכלל". היא כוללת, לפי המבקר, אלמנטים של חיזוק הפן של ביקורת המדינה כביקורת חברתית - התמקדות בנושאי ביקורת בעלי אופי חברתי, שילוב ביקורות-פתע (למשל במוקדי שירות וקבלת קהל), שימוש נרחב בכלי ביקורת משלימים מעבר לעיון במסמכי מקור ותשאול בעלי תפקידים, ובכלל זה: שאלונים לציבור, סקרים, מדגמים ותצפיות - הנגשת נציבות תלונות הציבור לאוכלוסיות הזקוקות לכך, התאמת מודל הביקורת למודלים של ביקורת מתקדמים בעולם: בהם משרדי מבקרי המדינה בארה"ב, אנגליה ועוד, קידום חדשנות ויצירתיות בביקורת, ועוד.

המבקר אנגלמן אמר כי "את החודשיים ממועד כניסתי לתפקיד הקדשתי ללמידה מעמיקה ולהכרות עם כלל הצוותים המקצועיים והמסורים במשרד המבקר. כמו כן, בחנו את הנעשה בעולם בקרב משרדי מבקרי מדינה בארצות מובילות, כגון ארה"ב, אנגליה ועוד. יחד סקרנו את האתגרים השונים העומדים לפתחו של המבקר, ובימים אלה אנו מגבשים את מתווה 'הרפורמה לביקורת בונה' הנשענת על דרכי הפעולה המתקדמות שננקטו בשנים האחרונות במשרד המבקר וכן על מודלים מעודכנים של ביקורת בינלאומית לצד חיזוק הפן החברתי ושילוב כלי ביקורת חדשניים".

המבקר הדגיש כי "הביקורת מהווה כלי לטיוב פעולת הגופים המבוקרים, אך את קבלת ההחלטות יש להותיר לנבחרים ולמנהלים. המבקר נבחר על-ידי כנסת ישראל, ובמילוי תפקידו הוא אחראי בפני הכנסת בלבד. דוחותיו מוצגים בפני הכנסת והציבור".

מעיקרי "הרפורמה לביקורת בונה": (מתוך דבריו של המבקר)

■ התמקדות בהלימה ליעדים לאומיים:

משרד המבקר יעמוד מדי שנה על התחומים המוגדרים כיעדים לאומיים ויבחן את הצעדים השונים אותם ביצעה הממשלה בדרך לעמידה ביעדים אלה. במסגרת כך ייבחנו סוגיות מרכזיות, כלל-ארציות, הנוגעות לתושבים רבים, כגון סוגית הדיור - התמשכות הליכי בנייה, חיזוק הפריפריה, הפחתת רגולציה/ביורוקרטיה ועוד.

■ ראייה רוחבית כלל מדינתית: 

משרד המבקר יבחן כיצד הגופים המבוקרים מטפלים בנושאי רוחב המשליכים על כלל אזרחי המדינה, כגון: בחינת הטיפול בנושא ביטחוני על-ידי הצבא והרשויות האזרחיות במקביל.

הראייה הרוחבית והערך המוסף של משרד המבקר יבואו לידי ביטוי גם בבחינת ממשקי שלטון מרכזי-מקומי ועריכת ביקורת משווה בין משרדי ממשלה שונים/רשויות שלטון שונות.

"בהקשר זה משרד המבקר בהובלתי יאמץ את גישת 'מן הפרט אל הכלל' - ניתוח ממצאים הנוגעים לפרטים וגיבוש המלצות רוחביות על בסיס הממצאים לטיוב התנהלות הגופים המבוקרים", אמר המבקר.

■ חיזוק הפן של ביקורת המדינה כביקורת חברתית:

"כמבקר המדינה וכנציב תלונות הציבור אני רואה חשיבות רבה בחיזוק הפן החברתי ובתפקידה של הביקורת להוות פה לקבוצות החלשות בחברה. תפקידי כנציב תלונות הציבור כולל טיפול בכ-15,000 תלונות תושבים בשנה, ואני רואה חשיבות רבה בטיוב הטיפול בתלונות אלב והרחבת נגישות פעילות נציבות תלונות הציבור לכלל הרבדים של החברה - ובפרט למיעוטים. גם בתחום הביקורת נתמקד בנושאים בעלי אופי חברתי, כגון: טיפול הממשלה באוכלוסיות ראויות לקידום - בין אם המדובר במערך הדיור הציבורי או בהגברת הביטחון האישי במגזר הערבי.

"נפעל לשלב נגזרות חברתיות בביקורות בגופים, כגון: בחינת מערך הנחות לנזקקים ברשות ציבורית מבוקרת ונקפיד על התבוננות 'בעיני הציבור' - אשר תכלול ביקורת על השרות לציבור".

■ התאמת מודל הביקורת למודלים של ביקורת מתקדמים בעולם:

לדברי אנגלמן, "אני רואה חשיבות רבה בעדכון מודל הביקורת והתאמתו למודלים בינלאומיים מתקדמים בעולם, בהם משרדי מבקרי המדינה בארה"ב, אנגליה ועוד כאמור. בהתאם לכך, וכמקובל בעולם, מבנה דוח הביקורת החדש יכלול תקציר TOP 5 אשר יתמקד בחמשת הממצאים המרכזיים בליבת הדוח ובהמלצות המרכזיות לצידן ובהצגת Key Facts (מִסְפָּרִים מְסַפְּרים) אשר יתמצתו את ממצאי הביקורת למספרים ונתונים מרכזיים.

"הדוח יכלול התייחסות למועילות ההמלצות, כולל, במקרים מסוימים, אומדנים ליחס שבין ההשקעה הנדרשת לתיקון הליקויים והתמורה הכספית שבצדה".

■ קידום חדשנות ויצירתיות בביקורת: 

לדברי המבקר, "נגביר השימוש בכלי ביקורת ממוחשבים, בכריית מידע ממערכות המידע וניתוח נתונים כספיים. נפעל להקים יחידת מחקר ולחזק את מנגנון ה-QA הפנימי במשרד המבקר".

גיוון סוגי הביקורות - אנגלמן אמר כי עד היום על-פי רוב נעשה שימוש בסוג ביקורת אחד (ביקורת הציות). בהובלת המבקר אנגלמן סוגי הביקורת יגוונו ויכללו תחומים שונים:

- ביקורות אסטרטגיות - ביקורות אלה בוחנות את תהליך גיבוש האסטרטגיה בגוף המבוקר והחלופות השונות הרלוונטיות להתפתחותו.

- ביקורות פיננסיות - ביקורות אלה עוסקות בנתונים הכספיים, במהימנותם ובסיכונים השונים.

- ביקורות תהליכיות - ביקורות הבוחנות יעילות התהליכים בגוף.

- ביקורות ציות - ביקורות הבוחנות עמידה בכללי מנהל תקין ובהנחיות חוק ודין.

- ביקורות IT - ביקורות המתמקדות במערכות המחשוב של הגופים.

(עדכון תמהיל כוח-האדם וביצוע ביקורות מעקב לוודא שהגופים המבוקרים מתייחסים להמלצות הכלולות בדוחות)

בדרך זו - לצד בחינת הציות ושמירה על כללי מנהל תקין נבקר ונגביר את היעילות והמועילות.

גיוון סוגי הביקורות ישתלב במהלך סדור של הכנת תכנית ביקורת תלת שנתית אשר תכלול לצד נושאים שיבחרו מראש בצורה סדורה - ביצוע ביקורות מעקב להגברת האפקטיביות והתייחסויות הגופים המבוקרים להמלצות הכלולות בדוחות.

הגיוון האמור יצריך עדכון תמהיל כח האדם במשרד המבקר וגיוון תעסוקתי בקרב הצוות. לצד עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים - נפעל לגייס מומחי מחשוב ומערכות מידע וכן אנשי מקצוע בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות לשם עריכת ביקורות בתחומי ליבת העשייה של הגופים.

■ טיוב הממשקים למול המבוקרים: 

המבקר יפעל להמשך עריכת ביקורת המדינה בדרך מכבדת ומכובדת, תוך מתן ביטוי לתגובות המבוקרים.

תשומת-לב תינתן גם לעידוד מצוינות ויוזמות בקרב הגופים המבוקרים תוך שילוב מידתי של חיזוקים חיוביים בגין שיפורים ופעולות בולטות לטובה - כאמור בסעיף 15 (ב) לחוק מבקר המדינה.

אנגלמן סיים דבריו בפן אישי מקצועי. "הגעתי לתפקידי הנוכחי לאחר שנים רבות כרואה חשבון העוסק במינהל הציבורי, וכשני עשורים כיו"ר ועדת ביקורת של ג'וינט ישראל וכמנכ"ל ברשות מקומית, בטכניון ובמועצה להשכלה גבוהה. בכל תפקידיי פעלתי בדרך המקדמת יוזמות ומצוינות לצד הפגנת רגישות חברתית, וזאת מתוך רצון לטייב את השרות לציבור. זו דרכי, ועל בסיסה נבחרתי על-ידי כנסת ישראל. דרך זו באה לידי ביטוי בחזוני כמבקר המדינה, ובהתאם נפעל ליישמו".

צרו איתנו קשר *5988