תקדים בזכות הקנאביס: רשות מקרקעי ישראל אישרה השכרת משנה של קרקע שהוקצתה בפטור ממכרז

משרד הכלכלה תמך בהשכרת הקרקע בנימוק כי "מדובר באינטרס לאומי" לסייע לחברה העוסקת בתחום הפקת שמן קנאביס רפואי

ראש רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון / צילום: איל יצהר
ראש רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון / צילום: איל יצהר

רוח גבית לתעשיית הקנאביס הרפואי: החלטה תקדימית של הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שפורסמה לאחרונה, מאפשרת ליזם שהוקצתה לו קרקע בפטור ממכרז למטרות תעשייה באזור עדיפות לאומית, להשכיר את הקרקע ואת המבנה שבנתה לחברה שאינה קשורה ליזם, העוסקת בתחום הפקת שמן קנאביס רפואי.

על פי חוק חובת מכרזים, רמ"י מחויבת לשווק קרקעות בדרך של מכרז (למעט במספר מוגבל של מקרים חריגים), וזאת כדי להבטיח את מטרות השימוש שאושר בקרקע שנמסרה בפטור ממכרז, ולוודא כי בקרקע נעשה שימוש עצמי על ידי אותו יזם שזכה בפטור ממכרז.

במקרה המדובר ביקש חוכר אשר זכה בפטור ממכרז למטרת תעשייה באזור עדיפות לאומית, ובנה מבנה לצורך שימוש עצמי, להשכירו לצד שלישי למטרת ייצור שמן קנאביס, למרות שהקרקע הוקצתה לו בפטור ממכרז לצורך שימוש עצמי ולא לצורך השכרה לצד ג'.

החלטת הנהלת רמ"י לאפשר השכרת משנה במקרה זה התקבלה לאור תמיכה של משרד הכלכלה, שעמדתו בעניין תעשיית הקנאביס היא כי "מדובר באינטרס לאומי".

הנהלת רמ"י החליטה למנות צוות לבחינת השלכות רוחב של התקדים, שבעקבותיו צפויות בקשות נוספות. מטרת הצוות היא "לבחון ולהמליץ על מקרים שבהם ניתן יהיה להקצות קרקע בהקצאה ראשונית בפטור ממכרז באזור עדיפות לאומית, למטרת השכרת מבנה תעשייה לחברות שאינן קשורות".

עו"ד חגי שבתאי, שמשרדו מתמחה בדיני רמ"י ובעסקאות בקרקע חקלאית, אומר: "החלטת ההנהלה של רמ"י חשובה שכן הצוות עשוי לתת מענה לביקושים של מבני תעשייה מודרניים באזורי עדיפות לאומית להתרחב, וזאת בלי לעבור הליך ממושך של קבלת הפטור, חכירת הקרקע ובניית המבנה. מדובר בשוק מצומצם ובעייתי, והכללים הנוקשים של הקצאת הקרקע בפטור ממכרז יוצרים לעתים עיוותים כגון יצירת 'מבני רפאים', כאשר נבנה מבנה שאינו נדרש עוד במקרה שבו הייצור פחת או הופסק.

"לדעתי מוטב ליצור כללים ברורים לחריגים מתנאי קבלת הפטור ממכרז, על מנת ליצר ודאות בשוק".

צרו איתנו קשר *5988