הולנת"ע: סמכויות הוועדות המקומיות יורחבו, והן יוכלו לאשר תוכניות לחיזוק מבנים ללא צורך בהיתר בנייה

הוועדה המליצה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה לסיים את תמ"א 38 בעוד שלוש שנים, שבמהלכן בקשות להיתרים יטופלו כרגיל

פרויקט תמ"א 38 / צילום: איל יצהר
פרויקט תמ"א 38 / צילום: איל יצהר

כך ייראה המנגנון שיחליף את תמ"א 38: חוק התכנון והבנייה ישונה בצורה, שתאפשר לוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לאשר במסגרת תב"עות (תוכניות בניין עיר) גם פרויקטים של חיזוק מבנים ישנים, או הריסתם והקמת חדשים תחתם; כמו כן יאפשר החוק החדש לוועדות המקומיות לכלול בתוכניות החדשות עירוב שימושים ושיפור תשתיות; ולבסוף: במקרים שבהם יופעל המנגנון החלופי לתמ"א, אישור התב"ע יהווה גם מתן היתר בנייה. כך עולה מהחלטת הולנת"ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה), בראשות מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, בישיבתה שהתקיימה היום (ג').

באופן כללי הוועדה שבה על המיתווה שנקבע בישיבה שנערכה לפני כשבועיים, בלשכת שרת השיכון והבינוי, יפעת שאשא-ביטון, ובה השתתפו כלל הגורמים המעורבים בנושאי ההתחדשות העירונית ותמ"א 38: מינהל התכנון, משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון, מטה הדיור, משרד המשפטים והרשות להתחדשות עירונית. באותה ישיבה נקבע, כי תמ"א 38 תסתיים ב-1 באוקטובר 2022 וכי במהלך אותן שלושת השנים, יגבשו הגופים הממשלתיים מנגנון חלופי לתמ"א, שלא יהיה תוכנית חדשה, אלא שורה של שינויים רגולטוריים, שיהפכו את הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לגוף שיטפל בפרויקטים של חיזוק מבנים בניגוד למצב היום, שבו התמ"א היא תוכנית מתאר ארצית, שעל הוועדות המקומיות מוטלת האחריות רק להוציא לפיה היתרי בנייה.

גם הולנת"ע השתכנעה, כי התמ"א במתכונתה הנוכחית לא השיגה את המטרה המרכזית שלשמה היא הוקמה- חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. כך, מהנתונים שהוצגו בפני הוועדה, עולה, כי התמ"א כמעט ולא מיושמת באזורי הסיכון. התמ"א לא השיגה את יעדיה גם מבחינה תכנונית- היא מאפשרת מתן היתר למגורים בלבד, מבלי לתת מענה לתשתיות ולצורכי הציבור הדרושות לתושב. בנוסף, מתן היתר נקודתי לבניין הבודד, ללא ראייה תכנונית ברמת המתחם, יכול לסכל התחדשות עירונית במתחם כולו.

בולנת"ע שבו על התובנות של מינהל התכנון וקבעו כי המתווה הנכון לקידום חיזוק מבנים והתחדשות עירונית, הינו באמצעות תוכניות מפורטות, שיכללו במידת האפשר מתחמים שלמים שתעשה במסגרת תוכנית מתאר כללית להתחדשות עירונית שתחול על כלל מרחב התכנון המקומי. עם זאת, ולאור פרק הזמן הנדרש להגשת תוכנית כללית להתחדשות עירונית ולהקמת המנגנון ליישומה, ממליצה הוועדה על מתווה לפיו הוראות התמ"א ימשיכו לחול עד לתאריך 1 באוקטובר 2022. בנוסף, ייקבעו הוראת מעבר לפיה על בקשת להיתר שהוגשה לוועדה המקומית עד לתאריך זה, ימשיכו לחול עהוראות תמ"א, כמקובל היום.

במקביל, יקודם תיקון חקיקה, לפיו תינתן סמכות לוועדה מקומית, לאשר תוכנית מפורטת, במגרשים שבהם קיימים מבנים הטעונים חיזוק (כאלה שניתן היתר לבנייתם לפני ינואר 1980, בדומה לתמ"א 38) להריסה ובנייה מחדש.

במסגרת המתווה החדש, תינתן בחוק סמכות לוועדה המקומית לאשר בתוכניות התחדשות עירונית עירוב שימושים סחירים וציבוריים, בהיקף שיקבע בחוק. כמו כן יהיה לאחד מגרשים, להרחיב דרכים ושטחי ציבור, דבר שלא ניתן לעשותו היום.

החקיקה החדשה תכלול גם מנגנון חדש שיקצר את לוחות הזמנים, לפיו תהיה חפיפה בין אישור התוכנית לבין מתן היתר בנייה, כך שהצורך להגיש בקשה להיתר בנייה בנוסף לתוכנית - ייותר.

ולבסוף: הוועדה השתכנעה, כי יש לבחון את הטלת היטלי השבחה בפרויקטים מסוג זה (הן במסלול חיזוק והן במסלול הריסה), ואולם כמו בישיבה מלפני שלושה שבועות, אנשי התכנון נזהרים מלקבוע מסמרות באשר לשיעורי ההיטלים.

צרו איתנו קשר *5988