מגדלים במקום גגות רעפים: אושרה במקומית תוכנית המתאר לגבעתיים

תוכנית המתאר החדשה של גבעתיים, אחת מהערים הצפופות בישראל, מעודדת פרויקט פינוי-בינוי בעיקר בשולי העיר, חניונים תת-קרקעיים ודגש על מרחב הולכי הרגל • יעד הצפיפות המקסימלי בתוכנית הוא 60 יח"ד לדונם

רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים / צילום: אמיר מאירי
רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים / צילום: אמיר מאירי

מועצת העיר של גבעתיים אישרה את תוכנית המתאר החדשה לעיר. התוכנית, שהוכנה על ידי צוות מתכננים בראשותה של האדריכלית נעמה מליס, מציעה היערכות לגידול של האוכלוסייה מ-60,000 ל-100,000 בשנת היעד 2040. התוכנית מבקשת לייצר הנחיות תכנוניות שיבטיחו שאיכויות העיר ישמרו יחד עם הגידול הצפוי.

התוכנית מדברת, בין היתר, על תוספת שטחים לתעסוקה, העצמת הרחובות המסחריים, צמצום שטחי אספלט ונתיבי חניה, תוספת שבילי אופניים, ושימור ותוספת עצים. יש לציין שהתוכנית תועבר בקרוב לאישור הוועדה המחוזית ולכשתופקד, ניתן יהיה, להגיש בעניינה התנגדויות.

נקודת המוצא של המתכננים היא שמדובר בעיר צפופה במיוחד ( 18,308 תושבים לקמ"ר) ושעניין זה הוא בבחינת חוזקה. ההנחה היא שהצפיפות מהווה תנאי סף לקיומם של שירותים עירוניים רבים ומגוונים בקרבת הבית, מאפשרת תחבורה ציבורית איכותית ומעודדת הליכה ורכיבה על אופניים וצמצום שימוש במכונית. האתגר שעמד בפני צוות התיכנון היה להיערך לתוספת התושבים תוך שמירה על צביון העיר.

40 קומות ברחוב עליית הנוער

התוכנית קובעת שהמענה הפרוגרמטי העיקרי לגידול האוכלוסייה יינתן באזורי הפינוי-בינוי בשולי העיר. מענה זה יספק את הצרכים לתוספת האוכלוסייה באזורים אלה וכן את צורכי תוספת אוכלוסייה באזורי לב העיר באופן חלקי. הצרכים שלא ייענו באזורי הפינוי-בינוי בשולי העיר - יקבלו מענה במסגרת תוכניות פינוי-בינוי שייעשו בתחומי לב העיר.

כמו כן, נקבע שהשטח המינימלי לפרויקטי התחדשות עירונית במתכונת פינוי-בינוי יעמוד על 4 דונם, ושכמחצית מהם תופרש לשטחים למבני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים. על מנת שחטיבת השטח המופרשת לצורכי ציבור תוכל לתת מענה הן לאוכלוסייה הקיימת, והן לאוכלוסייה המתווספת בעקבות התוכנית החדשה, נקבעה צפיפות מקסימלית של 60 יחידות דיור לדונם.

תוכנית לפרויקט בסדר גודל של 50 יחידות דיור ומעלה תצטרך להקצות שטח בנוי ליעוד ציבורי במפלס קומת הקרקע. כמו כן, נקבע שכל החניה החדשה תהיה תת-קרקעית ושמסחר, יהיה אך ורק במתכונת של חנויות במפלס הרחוב ולא במרכזים מסחריים או קניונים.

התוכנית מגדירה גבהים מקסימליים שונים ברחבי העיר עבור תוכניות התחדשות עירונית, לפי אופי האזור: לאורך דרך בן גוריון - 40 קומות ; לאורך רחוב עליית הנוער - 40 קומות; לאורך דרך השלום - 40 קומות; לאורך רחוב כצנלסון - 32 קומות; בשאר חלקי העיר, עד 16 קומות. באזורים ממערב למצפור המרי - בין הרחובות ברדיצ'בסקי בצפון, לרחוב שדה בוקר בדרום, עד רחוב ויצמן, כולל חזיתותיו המזרחית והמערבית - נקבעו מגבלות בנייה לגובה, על מנת לשמר את הנוף ממצפור המרי בגבעת קוזלובסקי.

התוכנית מציינת שלושה מתחמים לשימור מרקמי: שיכון לביא, שיכון המורים ושיכון קופת חולים. בנוסף, נקבעה רשימה של אתרי מורשת הכוללת מבנים וגנים. כל תוכנית שבתחומה אתר מורשת תידון בוועדת השימור העירונית.

"הולך הרגל הוא בעדיפות עליונה"

ראש עיריית גבעתיים, רן קוניק מסר כי, "כבר היום גבעתיים היא העיר השנייה בצפיפותה בישראל, עיר ללא עתודות קרקע או שטחים פתוחים. אני מבין כי ההתחדשות העירונית מחייבת מצב בו העיר תמשיך להצטופף גם בעתיד עקב הגידול טבעי והגירה חיובית וצעירה לעיר, ולכן בתוכנית המתאר שלנו, הקדישו המתכננים מחשבה מיוחדת לאתגר הכי משמעותי שלנו - איך להוסיף יחידות דיור מבלי לפגוע במרחבי המחייה של כל תושב, ובמקביל לייצר כמות נוספת של שטחי ציבור. הקפדנו שכמות השטחים הירוקים תגדל ביחס לגידול באוכלוסייה. זה אפשרי באמצעות בנייה לגובה שמאושרת רק בצירים העוקפים את העיר ובנקודות שלא יפגעו בנוף ובטופוגרפיה הייחודית שלנו, תוך שאיחדנו מסלולי גינות שייצרו רצועות ירוקות וככה ניצלנו יותר שטחים". קוניק מדגיש כי תכנון מיוחד הוקדש לנושא הולכי הרגל. "הרחבנו בתוכנית את המדרכות כך שהרחובות יהיו פתוחים ומוגנים להולכי רגל. בעשורים האחרונים המכונית הייתה מלכת הדרך, בגוש דן ובגבעתיים בפרט אנחנו מבינים היום שהולך הרגל הוא בעדיפות עליונה", אמר קוניק.