תוספת הכוח לוות"ל: שיטת הנבוט והגזר

תוספת הסמכויות לוות"ל תיתן כוח עצום לגוף שהבקרה והביקורת עליו זניחים

דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס
דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס

לפני כשבועיים פורסם להערות הציבור תזכיר, תיקון 128 לחוק התכנון והבנייה. בין הסוכריות שמופיעות בתזכיר, בצורת זכויות שעשויות להתקבל במקרה של תוכניות להריסה ובנייה מחדש, ישנן גם לא מעט צפרדעים שהציבור מתבקש לבלוע, כגון הרחבת זכויות הוות"ל (הוועדה לתשתיות לאומיות), צמצום משמעותי במתן הקלות, מנגנון להפקעת חלקי בניינים, ועוד.

אבקש להתמקד כאן בהרחבת זכויות הוות"ל, הנחשבת לוועדה דורסנית ורבת עוצמה. הוות"ל הוקמה כגוף תכנון ייחודי האמור להתמחות בתכנון ובקידום של תוכניות לתשתית לאומית (תת"ל), בלוח זמנים קצר. הוועדה פועלת ליד המועצה הארצית ולה סמכויות שיש למועצה הארצית בענייני תכנון, ובנוסף הסמכות לתת היתרי בנייה.

במסלול התכנון הרגיל קיימת היררכיה שבראשה עומדות תוכניות מתאר ארציות, מתחתיהן מחוזיות, כוללניות/מקומיות, ומפורטות בהתאמה. בתחתית הסולם נמצא היתר הבנייה, שאותו ניתן להוציא (למעט חריגים) רק מתוכנית מפורטת. תת"ל היא תוכנית עוקפת היררכיה הנמצאת במסלול מקביל, ובדרך כלל אם תתגלה סתירה בין הוראות תוכנית שכזו לבין הוראות תוכניות מתאר ארצית, או כל תוכנית אחרת, יהיו הוראותיה של תוכנית התשתיות על העליונה. תשתיות לאומיות מוגדרות בחוק כשדות תעופה, נמלים, חניונים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, תחנות כוח וכיו"ב.

הוות"ל מורכבת מ-15 חברים, עשרה מהם חברי ממשלה או נציגיהם. מתוך החברים, הוועדה ממנה חמישה שיפעלו כוועדת משנה לשמיעת השגות. במילים פשוטות, חברי הוות"ל הם המוסמכים לתכנן תת"ל, כחברי ועדת ההשגות לבקר אותו וכחברי ממשלה לאשר אותו.

תזכיר תיקון 128 מציע לתקן את הוראות החוק כך שניתן יהיה לכלול במסגרת תוכניות מסוימות לתשתית לאומית, הוראות לייעודים ולשימושים נוספים שאינם נכללים בהגדרת תשתיות לאומיות, כמו מסחר, תעשייה ותעסוקה. משמעות הדבר שבקרקע אסורה לבנייה, המיועדת כשטח פתוח לפארק, ניתן יהיה להעביר בהליך מזורז תוכנית לקניון שמעליו בניין משרדים, אם התוכנית תוגש כתת"ל ובשטחה תתוכנן גם תחנת אוטובוס, או לאשר פאואר סנטר אם החניון שלידו יוגדר כחניון לעידוד השימוש בתחב"צ.

זאת ועוד, הוות"ל מוסמכת להנפיק היתרי בנייה באמצעות רשות הרישוי שלה, הכוללת שניים מחבריה ובמקרים מסוימים גם חבר שלישי, הוא מהנדס ועדה מקומית. התיקון מבקש לתקן את ההוראות, כך שבאישור ועדת המשנה להשגות של הוות"ל, תינתן האפשרות לרשות הרישוי של הוות"ל, להנפיק היתרי בנייה גם לתת"לים שאינם מאושרים כלל. כלומר, עבודות התשתית להקמת אותו מרכז מסחרי שמתוכנן להיבנות על שטח פתוח מהדוגמה הקודמת, עשויות להתחיל עוד לפני שתאושר התוכנית להקמתו. הוספת סמכויות כזו היא תוספת כוח עצום, לגוף שהבקרה והביקורת עליו זניחים, גוף שבסופו של יום כפוף לגורמים פוליטיים.

הכותב שמאי מקרקעין

צרו איתנו קשר *5988