מנדלבליט: לחייב את הממשלה לאשר מינוי מנכ"לית הרשות השנייה ויו"ר מועצת הכבלים והלוויין

היועמ"ש הודיע כי אין מנוס, למרות פיזור הכנסת, מקידום מינוים של מישל קרמרמן וניר שוויקי • מ"מ שר התקשורת בני גנץ מסכים, אך רה"מ בנימין נתניהו מתנגד לאשר זאת לפני הבחירות

מישל קרמרמן / צילום:רונן אקרמן
מישל קרמרמן / צילום:רונן אקרמן

נמשכת התקיעות במינויים ובפעילות הגופים המפקחים על הרגולציה בתחום התקשורת, זאת למרות עמדתו של היועמ"ש כי אפשר וצריך לקדם מינויים שכבר אושרו.

לגלובס נודע כי בתחילת השבוע הודיע היועמ"ש אביחי מנדלבליט לבית המשפט, כי למרות ההחלטה על פיזור הכנסת, לשיטתו אין מנוס מכך שבית המשפט ייתן צו המחייב את הממשלה לדון במינויים של מישל קרמרמן לתפקיד מנכ"לית הרשות השנייה, ושל ניר שוויקי לתפקיד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין. עמדתו של היועמ"ש הובעה במסגרת בג"צ שלישי שהגישה עמותת "הצלחה", בבקשה לחייב את הממשלה לדון במינויים שכבר אושרו על-ידי כל הגורמים הרלוונטיים עוד טרם פיזור בכנסת לפני בחירות סבב א'.

את עמדתו מסביר מנדלבליט בכך שהרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין הם גופים שמינוי נושאי המשרה בהם כרוך באישור הוועדה לבדיקת מינויים, ולכן המשקל שיש לתת בעניינם לחובת האיפוק והריסון הנדרשת בתקופת בחירות, ולחשש מפני מחטף פוליטי או כבילת שיקול דעת הממשלה שתוקם, הוא מצומצם.

אין חשש משיקולים לא ענייניים

לטענתו, בשני המקרים הליכי המינוי, למעט אישור הממשלה, הושלמו זמן רב קודם לכניסתנו לתקופת הבחירות הנוכחית. נזכיר כי קרמרמן ושוויקי נבחרו לתפקיד בתחילת 2019, במסגרת הליך מכרז, קיבלו את אישור השר הממונה ואת אישור ועדת גילאור. אישור הממשלה למינויים אמור להיות טכני בלבד, ובכול זאת נמנע מזכיר הממשלה להעלותם. לאחר שני בג"צים שהגישה קרמרמן עצמה, חייב בסופו של דבר בג"צ את הממשלה להעלות את הנושא לדיון. הממשלה אכן עשתה כך והחליטה לדחות את האישור עד לאחר הקמת ממשלה קבועה. עם מינויו של יועז הנדל לתפקיד שר התקשורת הוא אישר את המינויים מחדש, אולם מאז עברו כבר שבעה חודשים והממשלה עדיין נמנעת מאישורם הסופי. 

לטענת היועמ"ש: "הואיל ובחירת המועמדים לתפקיד נעשתה על בסיס של הליך איתור מקצועי ובחינה של הוועדה, נראה שלא ניתן לטעון כי קידום מינויים אלה בתקופת המעבר, נעשה על רקע שיקולים לא ענייניים. מאותה סיבה, וכן בשים לב לאופי המקצועי המובהק שבו מתאפיינות המשרות אליהן מיועדים המועמדים, פוחת גם החשש מפני כבילת שיקול דעת הממשלה שתקום לאחר מערכת הבחירות".

עוד נטען, כי: "בשני המקרים מדובר בתפקידים מקצועיים מובהקים, שהם חיוניים לתפקוד של שתי רשויות רגולטוריות בעלות חשיבות עליונה לאינטרס הציבורי, ואשר אינם מאוישים דרך קבע זמן ממושך מאוד (תפקיד מנכ"ל הרשות השנייה אינו מאויש דרך קבע למעלה מחמש שנים, ותפקיד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין אינו מאויש דרך קבע למעלה משנתיים). מהודעת העדכון לבית המשפט עולה כי ממלא מקום שר התקשורת בני גנץ מסכים לעמדה זאת, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו מתנגד לה, ומעוניין לקדם את המינויים רק לאחר הקמתה של ממשלה חדשה אחרי הבחירות.

משרד ראש הממשלה: "תפקידים לא קריטיים"

בתגובת משרד ראש הממשלה המצורפת לנייר העמדה של היועמ"ש נכתב: "אחד מהנושאים העומדים לדיון במערכת הבחירות הקרובה הוא מי האחראי על המינויים במדינה. הדרג הנבחר או שהפקידות ממנה את עצמה. בנסיבות העניין, אין מקום לקדם מינויים אלה במהלך תקופת הבחירות, מה גם ששר התקשורת התפטר והכנסת עומדת לבחירות. לא מדובר בתפקידים קריטיים לניהול המדינה, ולכן בנסיבות העניין מתבקש שימשיכו לכהן ממלאי-מקום עוד מספר חודשים עד להקמת ממשלה". 

אמנם היועמ"ש מבקש מבית המשפט לחייב את הממשלה לדון במינויים, אולם בכך הוא מיישר קו רק באופן חלקי עם עמדת עמותת "הצלחה" שמבקשת מבית המשפט לחייב את הממשלה לאשר אותם. זאת, לאחר שבפעם הקודמת הממשלה בהוראת בג"צ אכן דנה במינויים אך החליטה שלא לאשרם.

לכאורה, לשתי הישויות הרגולטוריות בהן מדובר - מועצת הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין - יש תדמית ארכאית של גופים שסיבת קיומן שנויה במחלוקת, אך בפועל מדובר בגופים בעלי השפעה רבה על תחום התקשורת. לדוגמה: ללא הסכמת מועצת הרשות השנייה לא ניתן היה לאשר את מיזוג רשת וערוץ עשר. הם אלה שמופקדים על אישור לוחות השידורים של הערוצים המסחריים וכדומה, ומבחינת מועצת הכבלים זהו הגוף שאמון על כל שינוי ותזוזה של הגופים המפוקחים. כפי שנחשף לראשונה בגלובס, מזה מספר שבועות מועצת הכבלים והלוויין לא מתפקדת כי אין לה קוורום, והיחיד שיכול בשלב הזה לקבל החלטה הוא יו"ר מועצת הכבלים והלוויין נתי שוברט, שמונה כיו"ר זמני (והחליף יו"ר זמני), שאמור היה לצאת לפנסיה, וכהונתו הוארכה לאחרונה בחודשים ספורים. גם ברשות השנייה המצב איננו מזהיר: אמנם שם נמצא עדיין ניר שוויקי בתפקיד מנכ"ל ויוליה שמאלוב-ברקוביץ' בתפקיד היו"רית, אבל הקוורום של המועצה שממילא אמורה הייתה לסיים את כהונתה לפני חודשים רבים "על הקשקש". פרישה או סיטואציה שתמנע מחבר מועצה לקחת חלק בישיבות, תשבית את המועצה. נזכיר כי בעבר כבר נבחרו חברי מועצה שאמורים היו לקבל את אישורו של שר התקשורת אולם עם כניסתו  של יועז הנדל לתפקיד שר התקשורת הוא החליט לקיים הליך חדש לבחירה. הנדל כידוע כבר איננו שר התקשורת, ובינתיים אין מועצה חדשה, והקודמת על כרעי תרנגולת. נוסיף על כך את מועצת תאגיד השידור הציבורי שמושבתת בהיעדר קוורום כבר כמעט עשרה חודשים ונקבל מדינה עם הרבה גורמי רגולציה שרובם לא פועלים.

צרו איתנו קשר *5988