40 אלף שקל לדירה בפריפריה: הממשלה תצביע על "מענקי ליצמן"

לפי הצעת מחליטים שתעלה להחלטת הממשלה יינתנו מענקים של עשרות אלפי שקלים לרכישת דירות בפריפריה כחלק מתוכנית הדיור הנוכחית "דירה במחיר מופחת"

יעקב ליצמן / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט
יעקב ליצמן / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

הצעת מחליטים שתעלה לדיון והצבעת הממשלה, ביוזמתו של שר השיכון, יעקב ליצמן, מבקשת להעניק לזכאים רוכשי דירות בפריפריה מענקים בגובה 40 אלף שקל. זאת בנוסף להטבה שכלולה בתוכנית הדיור הנוכחית "דירה במחיר מופחת", שבדומה לתוכנית הקודמת "מחיר למשתכן", מוזילה את מחיר הדירות.

"מדובר למעשה בתוכנית דיור בר השגה חדשה, הבאה במקומה של תוכנית מחיר למשתכן שהופעה בין השנים 2020-2015, על ידי הממשלה הקודמת", נכתב בדברי ההסבר להצעה. כן נכתב כי, "במסגרת התוכנית חולקה הארץ לשלושה אזורים עיקריים, אזורי יוקרה, אזורי ביקוש (שאינם יוקרה), ואזורי פריפריה. נקבע כי באזורי יוקרה לא יופעלו מכרזי קרקע בדיור מופחת, כמו כן, באזורי ביקוש יופעלו מכרזי דיור מופחת בהתאם לשיטות השיווק שנקבעו בהחלטה (החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 4.7), וכצעד משלים תוכנית מוצע כעת לאפשר סבסוד קרקע ומתן מענקים לרוכשים, באזורים אלו ובהתאם למוצע בהחלטה", נכתב בהסבר.

לפי ההצעה הנוכחית, "מענק רוכשים וסבסוד פיתוח יינתנו בגין שיווקי קרקע בתוכנית דיור במחיר מופחת, באתרים שבהם מחיר הקרקע לא הוצאות פיתוח, נמוך מ-100 אלף שקל ליחידת דיור", נכתב. כן נכתב כי, מענק מותנה בסך 40 אלף שקל יינתן לזכאי משרד הבינוי והשיכון העומדים בכללים שנקבעו". יציין כי מדובר בתנאים דומים לאלה של מחיר למשתכן, שקבעו כי הזכאות תהיה בעיקר למחוסרי דיור, לשם רכישת דירתם הראשונה.

כן נכתב בהצעה כעת כי, המענק הינו לצורך "רכישת דירה מיזם או מקבלן במיזם הנבנה בבנייה רוויה על מקרקעי ישראל ואשר שווקה במתכונת תוכנית דיור במחיר מופחת. המענק מותנה בבעלות על הדירה במשך חמש שנים ממועד קבלת החזקה בה".

עוד נכתב בסעיף התנאים לתוכנית כי, "סבסוד הוצאות פיתוח בסך של 60 אלף שקל ליח"ד במתחם שבו מחיר הקרקע ללא הוצאות פיתוח נמוך מ-50 אלף שקל ליח"ד, או 40 אלף שקל במתחם שבו מחיר הקרקע ללא הוצאות פיתוח גבוה מ-50 אלף שקל ליח"ד, אך לא עולה על 100 אלף שקל ליח"ד. תוספת זו היא בנוסף לסבסוד הוצאות הפיתוח הניתן לבנייה במתחם ככל שהוא מצוי ביישוב בו מוענק סבסוד פיתוח בהתאם להחלטת ממשלה מס' 4302 מיום 25 לנובמבר 2018 שעניינה אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".

למרות זאת נכתב כי, הוועדה לתכנון ופיתוח תהיה רשאית לקבוע במקרים שבהם על אף שהוקצו במתחם יח"ד למכירה בשוק החופשי, עדיין אין כדאיות כלכלית למכרז, כי יינתן סבסוד פיתוח כאמור גם עבור יח"ד הכלולות במכרז שאותם היזם רשאי למכור בשוק החופשי, ובלבד שלא יינתן סבסוד פיתוח בגין דירות הנמכרות בשוק החופשי, עבור מספר דירות העולה על 50% מכלל היח"ד במתחם.

יודגש כי עד היום לא נמצא תקציב מתאים למימוש תוכנית זו שאיננה חדשה, אלא שכעת נכתב בהצעת המחליטים כי, "משרד האוצר יפעל להעמדת המשאבים הנדרשים ליישום החלטה זו, בהתאם לקצב המימוש, וזאת תוך שימוש ביתרות תוכניות העבר הקיימות בבסיס תקציב משרד הבינוי והשיכון".

כן נכתב כי תוקף ההחלטה בעניין המענקים הינו שנה בלבד מיום אישור המתווה, ואם לאחר שנה במשרד השיכון יבקשו להמשיך בתוכנית, הממשלה תיאלץ לאשר את המתווה מחדש.

צרו איתנו קשר *5988